Kemikalielista rum 138

advertisement
Årsförbrukning
År: 2012
Uppdaterad 2013
Uppdaterad 2014
Användnings De ingående ämnenas R- fraser
-område
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Kemikalielista för: Förskolan Hinderbanan rum 138
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Inga utfasningsämnen
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
Handtvål Tork Premium
extra mild oparfymerad
Ytdesinfektion Plus
SCA
Dax
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Svanen
EU- blomman
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
R
Händer
Märkning:Ej tillämpligt
R
Desinfektion
R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download