LPP – Olika/Lika

advertisement
LPP – Olika/Lika
Växtcell & Djurcell
Detta ska du lära dig:
-
Förstå och hantera följande begrepp: växtcell, djurcell, cellkärna, cellmembran, cellplasma,
cellsaftrum, klorofyll, bakterier, virus, resistenta bakterie (multiresistenta bakterie),
antibiotika, infektion, salmonella, listeriabakterie (listerios), matförgiftning (gastroenterit)
och inkubationstid.
-
Utveckla din förmåga att hantera fakta i relevanta tidningsartiklar.
Läsa faktatexter från ne.se och utveckla din förmåga att skriva egna faktatexter.
Analysera, förstå samt beskriva innehållet i Cellsam historia (avsnitt 1, 2 och 21).
Centralt innehåll
-
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ---.
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån
evolutionsteorin.
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Aktuella forskningsområden inom biologin, till exempel bioteknik.
Undervisningsform
Föreläsningar, tankexperiment, genomföra experiment, arbeta med boken och arbetsuppgifter,
filmvisningar (Makalösa mediciner – från åderlåtning till antibiotika), aktuella tidningsartiklar, och
klassrumsdiskussioner.
Redovisningsform
-
-
-
Dokumentera fem olika cellpreparat
Skapa en rollista på karaktärerna i Cellsam historia
Karaktär (beskrivning eller avritad)
Verkligt namn
Uppgift i kroppen/Funktion
Placering/verksamhetsområde
Skapa en egen faktatext utifrån ne.se kring biologiska begrepp
Bakterier, Virus, Resistenta bakterier (mulitresistenta bakterier), Antibiotika, Infektion,
Salmonella, Listeriabakterie (listerios), Matförgiftning samt Inkubationstid.
Läsa fyra tidningsartiklar ”Dödliga bakterier kan finnas i pålägg”, ”Prispress bakom ökning av
matlarm”, ”Salmonella i ICAs köttfärs” samt ”Så snuskiga är dina händer”.
Använda begreppen samt relevant fakta från tidningsartiklarna i en analyserande text ”Min
mat och jag”. Du ska skriva en analyserande text utifrån hur du och din familj ska göra för att
äta dig frisk, dvs inte äta dig sjuk…
Titel: Min mat och jag
Tänk på: Individ – Samhälle – Omvärlden
Tänk på: Använd naturvetenskapliga begrepp (använd även från dina faktatexter)
Download