Legionella Pneumophilia

advertisement
Projekt U10
•
•
•
•
•
MÅL
Rätt temperatur vid varje tappställe både
varmvatten och kallvatten
Rätt material i ledningsystemet
Spårbarhet vid Legionella arbetet
Kvalitetssäkra provtagningarna
Ta bort ansvaret från vården
Legionella Pneumophilia
• Gramnegativ Aerobisk Bacterie
• LP är en naturlig del av vårt färskvattens
biologiska ekosystem
• Utnyttjar Amöbor som värd, skydd och
regeneration
• Ideal temperature för regeneration 36°
• Ingen regeneration < 20° >50°
Legionella Pneumophilia
• Först upptäckt 1976
• Utbrott av lunginflammation vid veteranmöte
i Philadelphia
• Infektionsväg aerosols (Dusch, vattenkranar)
• Endast ett litet antal bakterier behövs för
infektion!
• Virulens ökar om Amoebor sväljs (Kan
innehålla hundratals LP bakterier)
Legionella Pneumophilia
• Viktig orsak till allvarlig lunginflammation
– Smitta i samhälle 15% (hotell)
– Sjukhussmitta 50%
• Dödlighet 15%
Legionella Pneumophilia
• Lunginflammationen kräver IVA behandling
• Komplikationer
– Njursvikt
– Hjärnpåverkan
– Hjärtmuskelinflammation
• Utsatta Grupper
– Immun behandling
– Dialys patienter
– IVA patienter
Legionella Pneumophilia
• Inga specifika symtom som underlättar
identifikation av lunginflammation
• De flesta patienterna behandlas utan att
orsakande identifierats
• LP-Diagnos genom antikroppar i serum
• Antigen i urin
Legionella Pneumophilia
• Temperatur > 20° påskyndar tillväxt
• Temperatur > 20° påskyndar även tillväxt av
amöbor och biofilm
• Biofilm ger skydd och skapar idealiska
förhållande för tillväxt av LP
• Järn underlättas LP tillväxt
• Korrosion underlättar tillväxt av biofilm och LP
WHO Rekommendationer
• Särskild eftertanke skall iakttas för att skydda
rörsystem vid konstruktion av nya
sjukhusbyggnader. Innan ett nytt eller
renoverat sjukhus eller liknande byggnad tas I
bruk, skall vattnet i tillförande system
analyseras innefattande förekomst av
Legionella.
Prevention
• Kallt vatten skall vara KALLT < 20°
• Varmt Vatten >50°
• Undvik stillastående vatten(Inga Dead Ends)
• Total prevention är omöjlig! Legionella finns i
vår omgivning
Prevention
• Special filter (Dyrt!!)
• Kemisk eller het vatten desinfektion (återväxt
inom ett par veckor)
• Manuell spolning
• Information till all! Personal (mycket viktigt)!
Biologisk Film
• Humana smittämnen förökar sig i temperatur
> 20°
• Lager av socker och proteiner kapslar in
bacterier och amöbor
• Skydd för microorganismer
• Ger förutsättningar för microrganismer att
reproducera sig i synergi
• Skyddar microorganismer mot kemikalier och
hetta
Eliminationstid för kemiska substanser
AquaGard
• Biologisk Metod
• Påverkar ej omgivningen
• Ecological
• Ger bestående reduktion av LP och biofilm
AquaGard
• Vattensparande
• Förhindrar reproduktion av LP
• Ger generall förbättring av vattenkvaliten
• Skyddar mot tillväxt av biofilm
GarmAqua Monitoring
•
•
•
•
•
Temperature trender med hög upplösning
Registrering av flush
Larmfunktion
Rapporter för kvalitetskontroll
Temperaturgränser satta via mjukvara
(remote)
AquaGard
AquaGard installerad
AquaGard Temperaturmätning
0
18:50:00…
19:00:00…
19:10:00…
19:20:00…
19:30:00…
19:40:00…
19:50:00…
20:00:00…
20:09:00…
20:21:00…
20:30:00…
20:41:00…
20:51:00…
21:01:00…
21:11:00…
21:21:00…
21:31:00…
21:41:00…
21:51:00…
22:01:00…
22:11:00…
22:21:00…
22:31:00…
22:41:00…
22:51:00…
23:02:00…
23:12:00…
23:22:00…
23:32:00…
23:42:00…
23:52:00…
00:02:00…
00:12:00…
00:21:00…
00:32:00…
00:42:00…
Kontroll över temperaturen i hela
systemet
Kallvattentemperatur
rum 15 plan 2 hus 111
25
20
15
10
301.111.2.15.1.BL.GTK
5
DIVISION
Länsteknik
5
18:41:00…
18:42:00…
18:43:00…
18:44:00…
18:45:00…
18:47:00…
18:48:00…
18:50:00…
18:51:00…
18:52:00…
18:52:00…
18:54:00…
18:55:00…
18:56:00…
18:57:00…
18:59:00…
19:00:00…
19:02:00…
19:03:00…
19:05:00…
19:06:00…
19:08:00…
19:10:00…
19:10:00…
19:12:00…
19:13:00…
19:13:00…
19:14:00…
19:15:00…
19:16:00…
19:18:00…
19:19:00…
19:20:00…
19:21:00…
19:22:00…
19:23:00…
19:23:00…
Kontroll över temperaturen i hela
systemet
Kallvattentemperatur
rum 48 plan 2 hus 111
15
14
13
12
11
10
9
301.111.2.48.1.BL.GTK
8
7
6
DIVISION
Länsteknik
Unik situation vid varje tappställe
• Behov åtgärder och underhåll beror på unika situationen vid varje specifikt
tappställe samt varje del av rörsystemet
• Detta kräver kontroll över temperatursituation – mätning och övervakning
• Handlingsplanen behöver ta hänsyn till hela systemet - faktabaserat
• Söka optimal sammansättning av aktiviteter såsom:
– Spolscheman och ev automatspolning
– Underhåll och byten duschmunstycken/blandare/slangar
– Provtagningsscheman, ev extra provtagningar
– Ev ombyggnad och justering VVS i byggnaden
DIVISION
Länsteknik
•Monterat ca 40 st spolboxar på vårdavdelningar med
mycket gått resultat
•Monterat på 1st tandläkarstol. Innan 13 000cfu/100ml
efter 5 cfu/100ml
•Ingen förhöjd vatten förbrukning ”alltid rätt temperatur”
•Ingen personal spolar i tappställen det sköts av
spolboxar.
Download