Information om Behörig mobilitetspartner.

advertisement
Licensverifieringsformulär för Microsofts licensmobilitet
genom Software Assurance
Syftet med detta licensverifieringsformulär (”Formuläret”) är att verifiera att Microsoftvolymlicensieringsenheten som anges nedan är korrekt licenserad för de Microsoftprogramvaruprodukter som driftsätts med den behöriga licensmobiliteten genom Software Assurancepartner (”Behörig mobilitetspartner”) som anges nedan. I detta Formulär avser ”enheten” den enhet
som undertecknar formuläret; Kunden, Anslutet Koncernbolag, myndighetspartner, Institution eller
annan part som har ingått volymlicensieringsavtalet som anges nedan.
Anvisningar.
Enheten måste fylla i, underteckna och skicka detta Formulär till Microsoft för verifiering av licenser
som driftsätts under licensmobilitet genom Software Assurance. Asterisken (*) indikerar obligatoriska
fält. Under licensdriftsättning i den Behöriga mobilitetspartnerns lokaler måste enheten:
a. följa användningsrättigheterna för licensmobilitet genom Software Assurance som anges
i produktanvändningsrättigheterna
(PUR)
som
finns
på
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx och
b. köpa och bibehålla tillräckligt antal licenser med Software Assurance enligt vad som
krävs i enhetens volymlicensavtal som anges nedan.
När verifieringsprocessen har slutförts skickar Microsoft en kontrasignerad kopia av detta Formulär till
både enheten och dess Behöriga mobilitetspartner. Microsofts godkännande av detta Formulär ska
inte anses vara ett godkännande av enhetens efterlevnad av detta volymlicensieringsavtal. Detta
Formulär är giltigt under giltighetsperioden för enhetens volymlicensavtal.
När detta formulär ska fyllas i.
Enheten måste skicka ett Formulär till Microsoft inom tio (10) kalenderdagar efter varje av följande
händelser:
a. den första driftsättningen av licensierade produkter under licensmobilitet genom Software
Assurance
b. driftsättning av produkter som inte tidigare har verifierats genom ett Formulär
c. driftsättning med en annan eller ytterligare Behörig mobilitetspartner
d. förnyelse av enhetens Software Assurance-täckning för produkter som har valts för
licensmobilitet genom Software Assurance
Information om enheten.
Enheten måste tillhandahålla uppgifter om volymlicensavtalet under vilket den har förvärvat de
tillämpliga licenserna och Software Assurance. Enheten får endast inkludera ett volymlicensavtal med
detta Formulär. Formuläret får däremot omfatta flera registreringar eller licensnummer, förutsatt att de
stöds av samma kanalpartner.
Bolagets namn (måste vara namnet på en juridisk person)*
Fyll endast i en tabell
Volymlicensavtalsprogram
(välj programnamn)
Avtalsnummer*
Registreringsnummer*
Upphörandedatum
för Software
Assurance*
<Välj avtal>
LicenseMobilityVerif(EMEA)(SWE)(Oct2011)
Page 1 of 5
Open License-program
(fylls endast i för Open
License-program)
<Välj avtal>
Behörighetsnummer*
Licensnummer*
Upphörandedatum
för Software
Assurance*
Open Value-program
(fylls endast i för Open Valueprogram)
<Välj avtal>
Avtalsnummer*
Upphörandedatum för Software
Assurance*
Välj program
(fylls endast i för Select Plusprogram)
<Välj avtal>
Offentligt
kundnummer*
Upphörandedatum för Software
Assurance*
Information om Behörig mobilitetspartner.
Enheten måste välja en Behörig mobilitetspartner från listan som tillhandahålls på
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2 eller en
ersättande webbplats som Microsoft anger. Microsoft kan inte slutföra verifieringen om enheten väljer
en obehörig tjänsteleverantör.
Namn på Behörig mobilitetspartner*
Webbadress till den Behöriga mobilitetspartnern webbplats*
E-postadress till Behörig mobilitetspartner*
Licenser tillgängliga för driftsättning (se tabell i Bilaga A).
Enheten måste ange, i tabellen som tillhandahålls i Bilaga A, vilka produkter (inklusive kvantiteter)
med aktiv Software Assurance den kommer att driftsätta med dess Behöriga mobilitetspartner.
Produkter som inte anges i tabellen är inte tillgängliga för licensmobilitet genom Software Assurance.
Produkter som inte har valts av enheten kommer inte att verifieras av Microsoft för licensmobilitet
genom Software Assurance.
Om verifiering inte kan slutföras av Microsoft för någon av enhetens angivna produkter måste
enheten köpa de nödvändiga licenserna och Software Assurance för att uppfylla kraven för
licensmobilitet genom Software Assurance och skicka in ett nytt Formulär. Enheten kan som ett
alternativ köpa programvarutjänster, om sådana finns tillgängliga, från sin Behöriga mobilitetspartner.
Om enheten inte implementerar något av föregående alternativ anses enheten inte uppfylla villkoren
i dess volymlicensieringsavtal som anges ovan.
Genom att delta i licensmobilitet genom Software Assurance samtycker enheten till följande:
a. att informationen i detta Formulär yppas till dess Behöriga mobilitetspartner
b. frivilliga förfrågningar om undersökningar och kommunikation som har samband med
licensmobilitet genom Software Assurance
c. att dess Behöriga mobilitetspartner tillhandahåller information till Microsoft på begäran,
avseende produkter som enheten har driftsatt under licensmobilitet genom Software
Assurance, för att verifiera efterlevnad
d. att dess Behöriga mobilitetspartner avslutar ej efterlevande driftsättningar under
licensmobilitet genom Software Assurance, efter Microsofts meddelande till enheten
Enheten intygar att informationen som lämnas på detta Formulär är sann och korrekt.
LicenseMobilityVerif(EMEA)(SWE)(Oct2011)
Page 2 of 5
Enhet
Enhetens namn (måste vara namnet på en
juridisk person)*
Microsoft-koncernbolag
Microsoft Ireland Operations Limited
Underskrift*
Underskrift
Textat för- och efternamn*
Textat för- och efternamn
Textad titel*
Textad titel
Datum för undertecknande*
Datum för undertecknande
(det datum då Microsofts Koncernbolag kontrasignerar)
Enhet: Skicka det ifyllda Formuläret till din kanalpartner eller Microsofts kundansvarige (beroende på
vad som är tillämpligt).
Kanalpartner/kundansvarig: Skicka det ifyllda Formuläret till Microsoft för verifiering på
följande adress:
Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Irland
Attention: EOC Program Operations Dept.
När Formuläret har verifierats och kontrasignerats av Microsoft får enheten och den Behöriga
mobilitetspartnern en bekräftelsekopia.
Utarbetat av: Utarbetarens namn
Utarbetarens e-postadress
LicenseMobilityVerif(EMEA)(SWE)(Oct2011)
Page 3 of 5
Bilaga A
Licenser tillgängliga för driftsättning: i tabellen nedan anger du vilka produkter (inklusive kvantiteter)
med aktiv Software Assurance enheten kommer att driftsätta med dess Behöriga mobilitetspartner.
Produkt
Version
Vald för
verifiering
Kvantitet
att
driftsätta
Bekräftad
(endast
MSFT)
Exchange Server
Exchange Server
Standard
Enterprise
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Standard
Enterprise
Standard
Enterprise
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Standard
Enterprise
Datacenter
Standard
Enterprise
Datacenter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Exchange Server Standard för Small
Business
Lync Server
Lync Server
Standard
Enterprise
Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics CRM Server
SharePoint Server
SharePoint Server
SharePoint Server för webbplatser
SQL Server
SQL Server (per processor)
SQL Server (server/CAL)
System Center
System Center Data Protection Manager
System Center Essentials
System Center Essentials med SQL Serverteknik
System Center Configuration Manager
System Center Configuration Manager med
SQL Server-teknik
System Center Operations Manager
System Center Operations Manager med
SQL Server-teknik
System Center Service Manager
System Center Service Manager med SQL
Server-teknik
System Center Virtual Machine Manager
Windows Embedded Device Manager
Windows Embedded Device Manager med
SQL Server-teknik
System Center Server Management Suite
System Center Essentials Server
Management License
System Center Essentials Plus Server
Management License Suite
System Center Configuration Manager Server
Management License
System Center Data Protection Manager
Server Management License
System Center Operations Manager Server
Management License
LicenseMobilityVerif(EMEA)(SWE)(Oct2011)
Standard
Enterprise
Datacenter
Standard
Enterprise
Standard
Enterprise
Standard
Enterprise
Page 4 of 5
System Center Service Manager Server
Management License
System Center Virtual Machine Manager
Server Management License
Enterprise
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Övrigt
Bing Maps Server
Bing Maps Server med Enhanced Content
Pack
BizTalk Server
Commerce Server
Branch
Standard
Enterprise
Standard
Enterprise
Data Protection Manager för System Center
Essentials
Duet Enterprise för Microsoft SharePoint och
SAP
Duet för Microsoft Office och SAP
FAST Search Server för SharePoint
Forefront Identity Manager
Forefront Threat Management Gateway
Forefront Unified Access Gateway
Groove Server
HPC Pack
Project Server
Search Server
Visual Studio Team Foundation Server med
SQL Server-teknik
LicenseMobilityVerif(EMEA)(SWE)(Oct2011)
Standard
Enterprise
Enterprise
Page 5 of 5
Download