Lista - Vanliga värdeord
Affärsmässighet Anpassningsbara Beröm Effektivitet Engagemang Erkänsla Familj Framtida generationer Förnyelse Generositet Hållbarhet Innovation Jämlikhet Kompetens Kul på jobbet Kvalitet Lojalitet Lösningsorienterade Miljömedvetenhet Mångfald Nöjdhet Personlig utveckling Prestigelös Pålitlighet Resultatinriktad Samarbete Självdisciplin Självständighet Stolthet Tillfredsställelse Tolerans Trovärdighet Utbildning Vishet Vänskap Ödmjuk Ambition Ansvar Byråkrati Ekonomisk stabilitet Entreprenörskap Etik Flexibilitet Frihet Förtroende Göra skillnad/något betydelsefullt Hälsa Integritet Karriär Kostnadsmedveten Kundorienterade Laganda Långsiktighet Makt Mod Noggrann Omtanke Positiv attityd Produktivitet Relationer Risktagande Samhällsnytta Självförtroende Solidaritet Ständigt lärande Tillit och förtroende Tradition Tålamod Utveckling Välfärd Värme Öppen kommunikation Annorlunda Balans (hem/arbete) Delaktighet Ekonomisk vinning Entusiasm Excellens Framgång Fritid Gemenskap Humor/glädje Initiativ Intuition Kommunikation Kreativitet Kunskap Ledarskap Lärande Medkänsla Målinriktad Nyfikenhet Passion Prestation Professionalism Respekt Rättvisa Service Självförverkligande Status Säkerhet Tillväxt Transparens Tävlingsinriktad Viljestyrka Välstånd Ärlighet Öppenhet