Bakgrund och förberedelse för utveckling av begreppet

advertisement
Bakgrund och förberedelse för utveckling av begreppet Trivselbygden,
Trivselbygden bildades för drygt 10 år sedan med ett samarbete mellan
byalagen Älekulla, Öxabäck, Älvsered, Mjöbäck, Överlida, Holsljunga,
Ö Frölunda, Mårdaklev, Håcksvik och Kalv med Mjöbäcks Sparbank som
samordnare och sponsor.
Målsättningen är att marknadsföra bygden med alla de positiva fördelar som finns.
Nu är det dags att utveckla begreppet Trivselbygden!
Mjöbäcks Sparbank är initiativtagare och huvudsponsor till att skapa ett ”Näringsråd för
Trivselbygden” som skall styras av en styrelse/ledningsgrupp som till sitt förfogande har en anställd
tjänsteman.
Styrelsen i Mjöbäcks Sparbank har startat upp verksamheten genom en arbetsgrupp som har till
uppgift att ta fram planläggningen på den framtida driften/organisationen. Arbetsgruppen startade
sitt arbete i aug 2012.
Arbetsgruppen består av Jörgen Arvidsson, Christer Everås, Fredric Lindgårde och Lars-Göran Lind.
Projektet har som målsättning att företagen/näringsidkarna skall ha en person som kan hjälpa till
med diverse frågor, marknadsföra bygdens företag, ”ragga” företag till bygden, stödja nyföretagande
mm.
Den 25 oktober 2012 genomförde arbetsgruppen ett informationsmöte med samtliga byalag i
Trivselbygden. Byalagen gav ett stort stöd för projektet.
Den 28 november 2012 samlades nästan hundra personer från Trivselbygdens näringsidkare för
information och diskussion om vårt uppdrag att bilda Trivselbygdens Utvecklings AB. Företagarna
kom med massor om önskemål och gruppdiskussioner. Återkommande punkter som vi tagit till oss är
bl a: Hemsida med flertal olika uppgifter, Marknadsföring på olika sätt, Nätverk, Kommunikation som
bl a handlar om fiber, vägar, mobiltäckning mm.
Den blivande styrelsen kommer att bestå av Jörgen Arvidsson, Christer Everås, Lena Ferm Hansson,
Lars-Göran Lind, Fredric Lindgårde, Stefan Ström och Bo Ehn, Holsljunga som har anlitats på 50% som
verkställande tjänsteman med uppgiften som Trivselbygdens utvecklare.
Bo Ehn började arbeta 1 februari och kommer under första tiden inventera alla företag i
Trivselbygden och starta upp en hemsida . Eventuellt kan det bli någon utbildningsträff under
våren. Styrelsen i blivande utvecklingsbolaget räknar med att första halvåret kommer användas till
uppstart av verksamheten. Följande företag har hittills anmält sig att bli delägare:
Kalvsjöholmsbolaget AB, Wästgöta Plast AB, Arvidssons Snickeri Mjöbäck AB, Monica & Anders
Handel AB, AB Teamwood Scandinavia, Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB, Borohus AB,
VästkustStugan AB, Påarps-Gård AB, AJAB Smide AB, Överlida Plåtslageri AB, SAB Elteknik, Östra
Frölunda Pallindustri AB, Älvsereds Logistik AB. Ytterligare företag kommer med besked om ev
delägande och det finns även företag som inte tillfrågats men kanske vill bli delägare. Aktiekapitalet
blir lägst 250.000:- och bolaget ska bedriva utveckling av Trivselbygden.
Kontakta någon i arbetsgruppen om du har frågor eller synpunkter.
Lars-Göran Lind, tel 070 333 4484
Jörgen Arvidsson, tel 070 659 0862
Fredric Lindgårde, tel 070 397 6216
Christer Everås, tel 072 744 4053
Download