Brevmall för Landstinget Västernorrland

advertisement
Framtagen av Läkemedelskommittén/
Hanteringsgruppen i Västernorrland
Datum
Sida
2017-05-15
1 (1)
Akutläkemedelsförråd i kommunal hälso- och
sjukvård/hemsjukvård
Rekommenderad baslista för akutförråd i kommunala boenden
*Utbytbar på apotek
ATC kod
R06AX27
R03AC02
N02BE01
N02BE01
J01CA04
H02AB01
J01MA02
J01AA02
A06AB02
C01CA24
J01EE01
J01XE01
C02CA01
C02CA01
H04AA01
B05BA03
B05BA03
C01DA02
N05AD01
N05AD01
J01CF05
R03AC02
J01MA02
J01CE02
A07DA03
R06AE05
R05CB10
V07AB
M01AE02
A06AG07
A03AB02
J01CA08
V07AB
J05AB11
R06AX27
N05CM02
NO5CD08
N02AA01
N02AA01
N02AA01
N05BA04
N05BA01
N05CF01
Namn
AERIUS
AIROMIR ges via spacer
SPACER + MASK
ALVEDON
ALVEDON *
AMOXICILLIN(Amimox)
BETAPRED *
CIPROFLOXACIN
DOXYCYKLIN(Doxyferm)
DULCOLAX
EMERADE
EUSAPRIM FORTE
FURADANTIN *
FURIX
FURIX *
GLUCAGON
GLUKOS
GLUKOS
GLYTRIN
HALDOL
HALDOL
HERACILLIN(Flucloxacillin)
HUMALOG KwikPen
IDOTRIM(Trimetoprim)
KÅVEPENIN *
LOPERAMID *
MEDICINSK OXYGEN
METOKLOPRAMID(Primperan)
MOLLIPECT
NATRIUMKLORID
PRONAXEN
RESULAX
ROBINUL
SELEXID(Penomax)
STERILT VATTEN
VALACICLOVIR(Valtrex)
XYLOCAIN
SÄRSKILDA LÄKEMEDEL
HEMINEVRIN
MIDAZOLAM(Dormicum)
MORFIN APL
MORFIN
MORFIN
OXASCAND *
STESOLID *
ZOPIKLON (Imovane)
Läkemedelsform
Munsönderf. tablett
Inhal.spray
Styrka
5 mg
0,1 mg/dos
Supp
Tablett
Tablett
Tablett
Tablett
Tablett
Supp
Endosspruta
Tablett
Tablett
Injektionsvätska
Tablett
Endosspruta
Injektionsvätska
Inf. vätska buffrad
Sublingualspray
Injektionsvätska
Oral lösning
Tablett
Förfylld penna
Tablett
Tablett
Kapsel
Flaska
Tablett
Oral lösning
Injektionsvätska
Supp
Rektallösning
Injektionsvätska
Tablett
Injektionsvätska
Tablett
Gel
500 mg
500 mg
500 mg
0,5 mg
500 mg
100 mg
10 mg
300 ug
160 mg/800 mg
50 mg
10 mg/ml
40 mg
1 mg
300 mg/ml
50 mg/ml
0,4 mg/dos
5 mg/ml
2 mg/ml
500 mg
100E/ml
160 mg
500 mg
2 mg
Beställs från leverantör
10 mg
0,5 mg/ml + 1 mg/ml
9 mg/ml
500 mg
500 mg
2%
40 st
300 ml
20x10 ml
50 st
4x8,5 g
10x1 ml
40 st
20x10 ml
10 st
10x30 g
Kapsel
Injektionsvätska
Supp
Injektionsvätska
Tablett
Tablett
Rektallösning
Tablett (delbar)
300 mg
5 mg/ml
5 mg
10 mg/ml
10 mg
5 mg
5 mg
7,5 mg
25 st
10x1 ml
10 st
10x1 ml
25 st
25 st
5x2,5 ml
30 st
0,2 mg/ml
200 mg
Förpackning
30 st
200 d
1 st + 1st
10 st
100 st
30 st
30 st
20 st
10 st
6 st
2 st
20 st
15 st
5x2 ml
100 st
1 st
20x10 ml
10x1000 ml
200 doser
5x1 ml
100 ml
30 st
5x3 ml
20 st
20 st
16 st
Download