Sista teckningsdag 20 november
Portföljförslag nov 2012
Lågriskportföljen
Aktieobligation Global Trygghet nr 1383
Aktieobligation Global Reload nr 1384
50 %
50 %
Aktieobligation Global
Trygghet nr 1383
Sida
1
Aktieobligation Global
Reload nr 1384
Till lågriskportföljen har endast kapitalskyddade produkter valts. Global nr 1383
och Global Reload 1385 innehåller stora globala företag med starka varumärken.
Global Reload möjliggör dessutom aktivering av en extra deltagandegrad. Skulle
korgen någon dag stänga på -15% får innehavaren ytterligare 1,0 i deltagandegrad
beräknat från kursnivån -15%. Skulle marknaden gå ner är det satsade beloppet,
sånär som courtaget, garanterat av emittenterna. Placeringen är lämplig för den som
vill helgardera sin portfölj.
Generell information om risker
Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och
investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida
prestanda. Inkomsten från en investering kan variera, det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta
syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna
investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under
menyvalet juridisk information. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett övergripande hjälpmedel.
Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare
på Investerum för uppdaterad / detaljerad information. Nivån av beskattning varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person och skattereglerna
kan ändras över tiden. Du som är osäker på hur placeringen ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. För mer information besök gärna vår hemsida
www.investerum.se eller kontakta en av våra rådgivare.
Sista teckningsdag 20 november
Portföljförslag nov 2012
Medelriskportföljen
Investerum BASIC
Aktieobligation Global Trygghet nr 1383
Aktieobligation Global Reload nr 1384
60 %
20 %
20 %
Investerum BASIC
Aktieobligation Global
Trygghet nr 1383
Sida
2
Aktieobligation Global
Reload nr 1384
I medelriskportföljen finns en väl avvägd balans för den som varken vill ta hög eller
låg risk. Knappt två tredjedelar är Investerum BASIC. Resten består av två
indexobligationer, bägge kapitalskyddade av emittentenrna.
Generell information om risker
Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och
investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida
prestanda. Inkomsten från en investering kan variera, det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta
syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna
investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under
menyvalet juridisk information. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett övergripande hjälpmedel.
Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare
på Investerum för uppdaterad / detaljerad information. Nivån av beskattning varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person och skattereglerna
kan ändras över tiden. Du som är osäker på hur placeringen ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. För mer information besök gärna vår hemsida
www.investerum.se eller kontakta en av våra rådgivare.
Sista teckningsdag 20 november
Portföljförslag nov 2012
Högriskportföljen
Investerum BASIC
Aktieobligation Global Trygghet nr 1383
Sprinter Svenska Bolag Kupong nr 1372
Autocall Tyskland Combo nr 1361
50 %
30 %
10 %
10%
Investerum BASIC
Aktieobligation Global
Trygghet nr 1383
Sprinter Svenska Bolag
Kupong nr 1372
Sida
3
Autocall Tyskland Combo
nr 1361
Högriskportföljen är sammansatt för den som vill ta en högre risk. Den innehåller
en bra exponering mot marknaden ifall vi skulle få en kraftig uppgång samtidigt
som den innehåller en autocall för det fall att marknaden skulle stå stilla en tid.
Aktieobligation Global har en deltagandegrad om 1 ggr. Sprinter Svenska Bolag
Kupong följer värdet sämsta aktien i en korg av fyra svenska bolag. Den lämnar en
utdelnign om 12% de första två åren och ger ett kursskydd ner till -50%. Autocall
Tyskland Combo har dels en kupong på 5% per år som utbetalas så länge ingen
aktie fallit 50% och dels en ackumulerande kupong om 20% per år och
riskaktivering vid 50%. Den högre möjligheten till avkastning går hand i hand med
den högre risken.
Generell information om risker
Vissa investeringar och investeringsstrategier innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och
investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de ursprungligen investerade. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida
prestanda. Inkomsten från en investering kan variera, det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta
syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå som passar just dig. Investerare bör fatta sina egna
investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Närmare information om risker finns på Investerums hemsida www.investerum.se under
menyvalet juridisk information. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett övergripande hjälpmedel.
Informationen anses vara korrekt vid publiceringsdatum men Investerum kan inte garantera att den angivna informationen förblir oförändrad. Kontakta din rådgivare
på Investerum för uppdaterad / detaljerad information. Nivån av beskattning varierar beroende på om investeraren är en fysisk eller juridisk person och skattereglerna
kan ändras över tiden. Du som är osäker på hur placeringen ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. För mer information besök gärna vår hemsida
www.investerum.se eller kontakta en av våra rådgivare.