mirakelnytt - Nätverket En Kurs i Mirakler

advertisement
MIRAKELNYTT
Ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av
A Course in Miracles® (ACIM®).
F ö ren in g e n N ätverk et fö r M irak e lk u rsen
N
r 23
Nr
Nätverket bildades 19 oktober 1993
December 2006
I det här numret
Kära vänner,
Å r gån
g 33
År
2006
Solgården i december 2006
I En Kurs i Mirakler berättas i kapitel 15 om det heliga ögonblicket, Kristi tid, som vi
firar tillsammans, för den har ingen mening om vi är åtskilda. Julens symbol är en
stjärna, ett ljus i mörkret. Se den inte utanför dig, utan lysande i Himlen i ditt inre.
Och acceptera den som tecknet på att Kristi tid har kommit. I det heliga ögonblicket
uppfylls kärlekens villkor för då förenas sinnen utan någon inblandning av kroppen,
och där det finns kommunikation finns det frid. Julen är den tid då ett nytt år snart
kommer att födas ur Kristi tid. Gör allt som du vill uppnå, gör allt fullständigt, acceptera det heliga ögonblicket och inta din plats i det stora Uppvaknandet. Du kan göra
den här årstiden helig genom att låta det heliga ögonblicket vara nu. Det är möjligt att
göra detta just nu, eftersom det bara är ett enda skifte i varseblivningen som är nödvändigt, för du begick bara ett enda misstag. De ser ut att vara många, men de är alla
detsamma. Gör det här året annorlunda genom att göra så att allt blir detsamma.
Reflektioner från
höstträffen,
Agneta Martin
Hans Hedblom
sid
3
Trosbekännelse,
Monica Lang
sid
3
Kvantmirakel
och Gud,
Ulf Caroli
sid
4-9
Dikt av
Anna Norbäck
sid
9
Helena vid
tangentbordet,
Helena
Sjunnesson
sid
10
Filmhyllan
sid
10
Det är väldigt fint att få in bidrag till tidningen, tack alla! Nästa nr av Mirakelnytt utkommer i maj 2006 och sista datum för bidrag är den 1 april 2007. Du får med detta
nr en medlemslista så att du lätt kan ta kontakt med andra som studerar Kursen samt
ett inbetalningskort för medlemsavgiften m.m. Hoppas vi ses på vårens nätverksträff!
Vår kära vän och nätverksmedlem, Barbro Lessmar, Fågelfors har nyligen gått ur
tiden. Till hennes minne kommer här Barbros egen version av ”Herrens Bön”, som
jag tycker är så vacker.
Anslagstavlan
sid
11
Lev väl!
Carina Hansson
Den stora frågan,
Birgitta Norrbin
sid
12
Annonser,
sid
Regnbågsförlaget 13Anne Nilsdotter-E 14
H-J Gerloff
- samt vårens
nätverksträff
Tankar av
Anna Norbäck
sid
15
Studiegrupper
& cirklar
sid
16
Till dig som läser detta vill jag säga tack för vår gemenskap och för att du väljer att
låta Faderns och Sonens förening ske nu, utan mer fördröjningar i tiden.
Fader ~ Du
Som skapat allt och alla
Heligt är Ditt Namn
Sanningens och Ljusets Herre
Låt Din Vilja ske ~
Som Råder över Kosmos
Och Livets storhet
Väck upp Kärleken i Hjärtat
Hos alla på vår Jord
Min föda och Hälsa
Jag tacksamt tar emot ~
Och som Du förlåter mina misstag
Förlåter jag mig själv och andra ~
Ty med visshet om Ditt beskydd
Och Din vägledning
Lever jag i Kärlek och Sanning
i Alla Tider ~ Amen
sid. 2
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
Information om föreningen
FÖRENINGENS STYRELSE
OCH ANSVARSOMRÅDEN
Carina Hansson, ordförande
Ansvarig utgivare av Mirakelnytt,
böcker och litteratur som berör EKIM
Insändare och frågor: Solgården 124, 570 76 Ruda
Tel: 0491/224 11
E-post: [email protected]
Hans-Jörgen Gerloff, vice ordförande
Ansvarig för regionala och lokala grupper,
kontaktperson ang. studiegrupper,
kursverksamhet, utlandsbesök
Tel: 042/13 56 94, 054/56 21 80, 070/170 65 33,
E-post: -
FÖRENINGEN
NÄTVERKET FÖR MIRAKELKURSEN
Utdrag ur stadgarna antagna den 22 april 2005:
Nätverket för Mirakelkursen är en ideell förening som är till
för dig som är intresserad av En Kurs i Mirakler
(A Course in Miracles®).
Syftet med föreningen är att vi som valt att öka medvetenheten inom oss själva, kan stödja och inspirera varandra till inre
frid och därigenom sprida ljus och glädje vidare till andra.
Vi arrangerar nätverksträffar för alla medlemmar två gånger
per år. Vi samtalar om tolkningar av Mirakelkursen och hur
dess budskap kan levas i vardagen.
Sören Fohlström, kassör
Ansvarig för ekonomi och medlemsavgifter
Tel: 0454/32 92 13
E-post: [email protected]
Vår tidning Mirakelnytt skall ges ut minst två gånger per år.
Vi utvecklar en global verksamhet, kontakt med andra länder
och nätverk.
Lena Håkansson, sekreterare
Ansvarig för nyheter inom EKIM
Tel: fr o m 1/10: 0520/333 32
E-post: [email protected]
Föreningen är informationscentral och kontaktorgan för:
- kurser, föredrag och studiegrupper i Sverige
- böcker och litteratur som berör En Kurs i Mirakler
- nyheter
- resurspersoner
- utlandsbesök
Sven Åkerlund, styrelseledamot
webmaster med ansvar för hemsidan
Tel: 040/23 27 38
E-post: [email protected]
Kerstin Roepstorff, styrelsesuppleant
Ansvarig för kontakter med nya medlemmar,
utskick av informationsmaterial
Tel: 035/662 35
E-post: [email protected]
Pg 830 09 72-0 / Officiell adress:
Föreningen Nätverket för Mirakelkursen
Solgården 124, Gillberga, 570 76 Ruda
Tel: 0491/224 11
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mirakelkursen.org
Sven Åkerlund: Teknisk support för hemsidan
E-post: [email protected]
Alla intresserade har en stående inbjudan att
bidraga med egna alster till vår gemensamma
tidning Mirakelnytt.
Alla översättningar från Kursen är fria tolkningar
av A Course in Miracles.
Medlemmar i föreningen godkänner att uppgifter om deras
namn, adresser, telefonnr, e-post samt bilder från olika aktiviteter finns på Föreningen Nätverket för Mirakelkursens
hemsida, www.mirakelkursen.org med medlemsinloggning.
—————————————————————————————————————————-
Om du vill bli medlem i föreningen, betalar du in
medlemsavgiften på f.n. 200 kr/år på pg: 830 09 72-0.
INFORMATION OM GÅVOFOND/STÖDFOND:
De som önskar stödja föreningen genom en gåva kan
sätta in pengar på pg 830 09 72-0 och märka inbetalningen ”Gåva”. Bidrag används dels till gästföreläsare
på våra träffar och dels till att subventionera medlemmars deltagande på träffarna.
Annonspriser i Mirakelnytt fr o m nr 2/2006 för alla
som tar betalt för sin verksamhet. I ett och samma nr av
tidningen kan ingå annonser upp till totalt max 4 A4
sidor. 1/4 sida:125 kr, 1/2 sida:250 kr, 1/1 sida:500 kr
Den som insänder material för publicering ansvarar
själv för innehållet samt godkänner publicering på
hemsidan.
Välkommen att kontakta oss i styrelsen. om du inte
redan är medlem, men gärna vill bli det!
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 3
Reflektioner från höstträffen på Rinkesta, 6-8/10 2006
Mitt hjärta är fullt av tankar från träffen i
helgen och jag vill så gärna dela med mig några av dem.
Bönen
Tack Helena och Karin för att ni gjorde helgen så
varm och levande och enkel genom ert fina ledarskap
och ert val av ämne.
Tack för alla påminnelser om hur heliga och fullkomliga vi alla är.
Tack för alla varma ord och blickar och kramar och
energier.
Carl och Anna
Jag tror att Carl och Anna, “spökena” på Rinkesta
trivs mycket bra där. Jag kände deras närvaro, jag
kände deras glädje över att vara där.
Vilken lycka att få gå omkring och vaka över allt som
sker på slottet. Över att få se och känna kärlekens
vingslag överallt. Den underbart vackra och goda maten, de vackra och hemtrevliga rummen och alla underbara människor som går beende, dansande, sjungande omkring i ett slott där de (Carl och Anna) verkat
för så länge sedan.
Den Helige Ande
Jag kommer länge att förknippa den Helige Ande
med Ann-Britt, min livsglada ledsagare på promenaden i söndags. Vilken häftig övning. Jag blir så glad
och lycklig när jag tänker på den.
Och tack Gud för att du har givit den Helige Ande till
mig och för att Han bygger mina inre broar som jag
sakta och försiktigt beträder en efter en medan Han
hela tiden håller mig i handen.
Cirkeln av ljus och kramar
Ännu ett bestående minne är cirkeln av ljus. I det
vackra stora rummet sitter vi alla i denna cirkel av
ljus, ibland i tyst kontakt med Gud, ibland lyssnande
och ibland pratande. Och ibland blir denna stora cirkel en gungande, nynnande, sjungande, skrattande
och pulserande rörelse som så småningom övergår i
en enda stor kram utan början och utan slut.
Här kommer fler reflektioner från träffen på
Rinkesta från Hans Hedblom
Jag började läsa En kurs i Mirakler 1989. Kontakter
med andra kändes misslyckade och jag tog fasta på
att boken var en självstudiekurs. Sommaren 2006
berättade jag om boken för min kusin Ove. Han blev
mycket intresserad och sökte på Internet och fann på
Internet en kurs på Rinkesta slott den 6-8 oktober för
1400 kr. Jag kände mig djupt skeptisk och så mycket
som möjligt tänkte jag vara tyst och ge upp mitt liv
till den Helige Ande, som jag älskar gränslöst.
Det var dock en mycket positiv upplevelse att komma till Eskilstuna och att jag kunde säga mycket mer
än jag tänkt mig. Jag har kanske inte kommit så
långt som många andra, med allt mitt kyrkhat, missnöje och rädsla.
När andra pratar, enligt vad jag tycker för länge,
återstimulerar det min ilska av att höra på vansinniga
predikningar i kyrkan, som då kändes oändliga. Jag
missuppfattade kristendomen totalt och trodde att
det var skulddyrkan. Men jag tycker att jag har insett
något mycket viktigt. Helige Ande har en outtömlig
förmåga att förlåta. På mitt sätt vill jag uttrycka det
så här: Målet i livet är att bli fullkomlig. Här i världen är dock människor mycket olika. Jag väljer därför att vara ofullkomlig i utbyte mot att få vara med
andra människor. Det värsta jag vet är ensamhet.
Och trots stora olikheter så vet jag att det finns andra
som delar mitt mål, att vara med andra. Människor
är till för varandra. Tänk på vad härligt det är att
dansa disco, som jag inte kunde tidigare. Jag har en
nästan manisk längtan efter att få vara mig själv,
med vissheten om att detta delas med den Helige
Ande. Jag känner mig dock säker på att jag litar på
den Helige Ande.
Höjdpunkten för mig var när kursledaren Helena tog
ut oss på en promenad, där vi fick omväxlande fick
spela rollen som den Helige Ande och mig själv. Jag
kände djup tacksamhet till den kvinna som ledde
mig med förbundna ögon.
Hans Hedblom
Trosbekännelse – läst vid konfirmation i statskyrkan
Jag tror på en Gud som är helig och varm som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet.
Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt.
Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör.
Varma hälsningar från Monica Lang
sid. 4
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
Kvantmirakel och Gud ~ Ulf Caroli
I vårt nuvarande tillstånd upplever vi jorden som
vår tillfälliga hemvist. Här ligger kontinenterna
omgivna av världshaven. Här existerar livet hos
växter och djur. Här finns däggdjur av dubbelbottnad natur, som kallar sig människor. De har
på något sätt förvärvat sig en förmåga att tänka
och betrakta sitt inre jag och den yttre omgivningen. De är förundrade att finnas till och ställer frågor om sig själva och hela universum, eftersom
stjärnor och galaxer träder fram ur djupet av den
lysande dagen och gör en tindrande entré på natthimlen. Denna nyfikenhet har lockat tänkare, vetenskapsmän och mystiker att finna någon slags
sanning om tillvaron. Demokritos framförde 400
f.Kr. att världen var uppbyggd av mycket små
byggstenar som han benämnde atomer. Det gäller
fortfarande fast i modifierad form.
Atom betyder odelbar, men nu vet vi att den kan
klyvas vilket vi bland annat gör i kärnkraftverk
Solen fungerar som ett sådant. Atomen är liten.
Hur liten minns jag från en lärobok i fysik från
den stora bruna femöringens tid. I detta mynt
fanns plats för så många atomer som det går sekunder på hundratusen miljarder år. Det var nog
tidsödande att räkna dessa.
Minns att Platon i Grekland, samtida med Demokritos med atomen på 400-talet före Kristus,
såg mänskligheten kedjad i en grotta upplevande
världens ting och figurer projicerade framför en
eld som skuggor på grottväggen. Minns också att
en individ tog sig loss och försökte förklara att de
bara behövde vända sig mot ljuset och se hur underbar verkligheten var. Denne sågs som en dåre
och man slet tag i honom med kedjorna och dödade honom. Man var rädd för sanningen. Vid vår
tideräknings början talade Paulus i sin kärleksförklaring till Gud och mänskligheten om att vi såg
världen på ett dunkelt och omvänt sätt såsom i en
Spegel. Därför upplever vi verklighetens fragment som styckeverk och ser världen som den
illusion våra fem sinnen klarar av.
Men då med den gudomliga kärlekens ögon
skall vi känna fullständigt såsom vi själva till
fullo blivit kända i Guds Sinne. Människan har
så länge vi kan minnas funderat över livet och
hur det uppstått och vad meningen är med vår
tillvaro. Filosofen Immanuel Kant talade om Das
Ding an Sich och menar att vi bara kan veta hur
något är genom vår egen förmåga att varsebli.
Hur tinget ser ut i sig själv utan att någon betraktar det kan vi inte veta. På samma sätt är det med
rummet och tiden, som bara existerar i människans sinne. Någon har sagt att tiden är en bekvämlighetsinrättning så att vi ska kunna orientera oss genom den illusion livet är. Efterföljande
filosofer har tänkt i liknande banor. Geniala Naturvetare med nyskapande tankegångar har lett
utvecklingen framåt på ett häpnadsväckande sätt.
Newton född 1642 kom på den geniala lösningen
om hur kroppar rör sig i förhållande till varandra.
Genom gravitationen påverkar alla kroppar varandra. Ju större kroppar och ju närmare varandra,
med större kraft dras de till varandra. När solsystemet bildades slungades månen iväg från jorden
och fortsatte med samma kraft i evighet genom
vakuum utan något motstånd. Den påverkas bara
av två krafter, solens och jordens dragnings kraft.
Newton bevisade att kulor som rullade på ett lutande plan och samtidigt vred planet ner åt sidan
påverkades kulan av två verkande krafter så att de
rörde sig i en elliptisk bana. Detta gjorde att
Newton kunde räkna ut att planeterna rör sig elliptiskt av den kraft de fick när solsystemet föddes och av solens dragningskraft. Trots sin enastående begåvning och sitt moderna tänkande hör
Newton till den gamla fysiken.
Att ljus är en vågrörelse hade Thomas Young påvisat redan 1893 med dubbelspringe-experimentet genom att låta en solstråle färdas genom en
spalt med två springor och tejpa för den ena. Då
lyses skärmen upp. Ta bort tejpen och ett mönster
av ljusa och mörka band lyser upp skärmen. Detta visar att ljuset är vågor på väg genom spalterna
fram mot skärmen bredvid varandra. När vågdal
och topp möter varandra upphäver de varandra så
att inget ljus kommer upp på skärmen. Där blir
istället ett mörkt band. När två vågtoppar möts
förstärks de och bildar ett ljust band. Detta kallas
interferens och är ett typiskt fenomen för vågor.
Det hände mycket spännande under 1900-talets
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 5
forts. Kvantmirakel och Gud
början. Då började Max Planck tala om kvanta
och energipaket och hur dessa fungerade på subatomär nivå. Denna fysik bygger på hur partiklar
och system beter sig. Här kan vi bara förutsäga
sannolikheter och vi är själva i högsta grad involverad i våra observationer och påverkar dem.
Einstein med sin relativitetsteori räknas till den
moderna fysiken, men menade på samma sätt
som Newton att man kan förutsäga allt och att
rum-tiden är grundläggande för att förstå vår omgivning. 1905 publicerar Albert Einstein en uppsats, som handlar om ljusets kvantumnatur. Han
menar att ljuset består av energipaket, som han
kallar fotoner. Dessa liknar en ström av gevärskulor. När en foton träffar en elektron i metallen,
slår den bort elektronen direkt från atomkärnan.
Einstein framför teorin att själva energin var
kvantifierad.
I experiment lyckades Einstein påvisa ljusets
partikelnatur genom den fotoelektriska effekten
och fick nobelpriset för detta 1921. Men han var
helt klar över att ljuset också var en vågrörelse.
Att ljuset har denna dubbelnatur som partikelström och vågrörelse är ett klurigt problem för
kvantmekaniken. Om man gör dubbelspringeexperimentet med fotoner visar det sig att det
inte går att bestämma den enskilda fotonens
bana. Vi kan bara bestämma vågmönstret på
skärmen för en stor grupp fotoner. Var den enskilda fotonen kommer att hamna kan vi inte förutse. Det avgörs av slumpen. Det kunde Einstein aldrig acceptera och myntade uttrycket
”Gud spelar inte tärning”.
Tänk om ljusets våg - partikelnatur är upphov till
himmel och helvete och att Guds kärlek sveper
fram som en oändlig vågrörelse tillsamman med
ljushavet i kosmos och inverkar på varandra så
att toppen av den Gudomliga kärleksvågen samverkar med en vågtopp i ljushavets vågor för att
skapa nuets tillstånd av glädje och ömhet. Tänk
om denna Andliga Tsunami är Gud och Himmelen och också källan där Kristus, Guds Son, föddes i frid i Guds Sinne och finns där nu och därför för evigt. Tänk om detta är den enda verklighet som finns och därför den enda sanningen.
För mig är detta en tanke av överflödande kärleksfull intelligens bortom tid och rum. Den kan
inte ses, inte höras, luktas eller kännas. Den är
den eviga skaparkraften, vilket betyder, ATT
SKAPELSEN ÄGER RUM NU, eftersom jag
menar att nuet är evighetens svar på då och sedan. Vi skapas hela tiden i denna välgörande frid
och är del av den. I detta tillstånd är vi ett väsen
utan kropp med jordiska sinnen. Det är här vi
hör hemma. Vi är en fridfull tanke i någons eller
någots kärleksfulla Sinne. Vi har givit denna någon eller detta något olika namn som Gud, Allah, Jahve, Brahman, Det, Himlen, Källan, Nirvana och många fler. Låt oss tänka att denna
evighet eller detta nu är den stora skapelseprincipen bakom allt. Bakom vad? Närmast Källan
eller Gud som är alltings orsak finns kvantvärlden. Här kolliderar atomer och protoner, neutroner och fotoner. De föds med ljusets hastighet
och försvinner lika snabbt.
Sonens Andliga näthinna uppfattar kvantvärldens kvarkar och leptoner, knappt laddade bosoner som omfamnas av Higgspartikelns trånande
längtan att skapa materia. Allt kan sonens andliga näthinna observera i nuets bländande sken av
gungande fotoner. I denna eviga dans ljuder
Guds kärleksfulla viskning till sin älskade Son:
Dela med av vår Kärlek till alla och allt. Varde
ljus! Sonen förstår och gör språnget med kvadrerad ljushastighet och finner att minsta beståndsdel är koncentrerad massa av otrolig samlad energi.
I detta skälvande ögonblick blir skapelsen en
överljusbang i Sonens sinne. Det är detta vi kallar
Big Bang, som innebär att sinnet splittras i bitar
och tror sig förlora kontakten med Gud och sitt
Andliga Hem. Av ljusets natur som vågrörelse
föds Den Helige Ande som en mäktig symbios av
samverkande vågor i Guds andliga sken. En lysande tolk i det Gudomliga mönstret.
Tänk om det är så att en annan del av Guds son
hamnar mitt i våg-partikel-dualismen och förenar
sig med fotonernas partikelström och börjar tolka
kvantvärlden med partikelfysikerns medvetande.
sid. 6
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
forts. Kvantmirakel och Gud
Energipaketen eller fotonerna som ljuspartiklarna
kallas ger oss förmågan att tolka partiklarnas sinnliga dans i kvantvärldens dimension. Tänk om denna dimension kan förändra sonens sinne så att denne mister sin förmåga att känna sig ett med sin Fader och skapelsen. Då är det omöjligt att använda
Den Andliga näthinnan som tolk. För den varseblir
endast den verkliga Verkligheten och därmed Sanningen. En del av sonen befinner sig i en annan
dimension, den materiella fysiska tillvaron. Jämfört med den Gudomliga dimensionen eller himlen
upplevs den fysiska dimensionen som en illusion
eller dröm.
För att tolka denna dröm krävs fysiska sinnesorgan som ögon att se med, öron för att höra , luktorgan, smaklökar samt välutvecklade nervceller att
avslöja olika former av tingens inneboende idé.
Det mjuka sammet, den vassa eggen, det glödande
kolet och kylan från isbiten allt varseblir vi med de
sinnen vi har och just denna varseblivning är upphovet till den fysiska världen. Då blir kroppar det
nya hemmet för sonen, vars sinne förändras och
varseblir kvantvärldens verklighet med kroppens
enda sätt att tolka världen. Borta är friden, glädjen
och tryggheten hos Gud. Kvar är vi människor
med fem sinnen och en hjärna som tolkar kvantvärldens bländande dans i sin egen makliga takt. I
detta nu, i denna evighet äger skapelsen rum i våra
sinnen.
Av kvantvärldens inneboende möjlighet gör våra
sinnen en tolkning, som bara kan få ett resultat,
den fysiska världen. Den blir en illusion av det allra minsta från vibrerande strängar, protoner, elektroner, partiklar i massor, kollisioner och föreningar, via molekylers förgreningar, till olika saker i
form av stenar och träd, takpannor och kråkor, galaxer med stjärnor och planeter som jorden, där vi
samsas med varandra och naturen i en som det synes evig kamp för att överleva den illusion som, vi
tror är livet. Detta att den fysiska tillvaron skapas
först när något medvetande tolkar den och berättar
för oss hur denna existens gestaltar sig och får oss
att undra om allt vi ser är en illusion. Det kan vara
svårt att smälta men det är inget nytt, när vi minns
Platons och Paulus tankar om världen för mer än
2000 år sedan och senare Kants filosofi om tiden,
rummet och alla ting i sig, som tar form utan
att någon observerar dem. Tanken irrade iväg
och tog plats i något totalt oförutsett, ett helt
annorlunda sinne, egosinnet, splittrande, lockande och med förmågan att se verkligheten
förvandlad till solid form, tack vare ett medvetande med så låg vibrationsnivå att det är
omöjligt att varsebli kvantområdets märkliga
tillstånd. Det kan inte föreställa sig denna
värld som har inneboende kraft att forma ett
ovillkorligt kärleksfullt tillstånd en förenad
tanke i Guds Sinne, som vi med rätt sinne ser
som Kristus, Guds enfödde Son.
Det kan inte inse att dess rudimentära sinnesorgan projicerar den fysiska världen så att den
framstår som den gör i människors medvetande. Vad vore världsalltet med dess levande
gäster utan att någon observerar den? Förmodligen skulle den vara ett bländande skådespel
där atomer med sina elektroner, protoner och
kvarkar visar att fasta föremål egentligen inte
existerar som vi vant oss vid med vårt sätt att
se. Om vi hade en sinnesförmåga som kunde
reagera så snabbt som elementärpartiklar med
ljusets hastighet föds och försvinner, skulle vi
uppleva allt, djur och människor, planeter,
stjärnor och galaxer som ett svindlande fyrverkeri utan minsta spår av kroppar och fasta föremål.
Sammanfattningsvis tror jag att kvantuniversum är den dimension, där Himlen eller Det,
representerad av Gud Fader- Kristus Hans
Son- och Den Helige Ande, möter den materiella dimensionen företrädd av levande väsen
där vi genom egot tror oss vara skapelsens
krona, som vid Big Bang splittrar vårt sinne så
att vi upplever världen exakt som vi gör. Med
andra ord skapar vi den materiella fysiska världen genom att hjärnan tolkar de sinnesintryck
den får från våra fem sinnen. Det ger oss en
helt annan bild och en helt annan känsla än
den tolkning vi får genom vår Andliga Näthinna. Nu ser vi allt på ett dunkelt sätt som i en
spegel som separerade, tidsrelaterade, fysiska
och därför förgängliga kroppar, ömsom för-
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 7
forts. Kvantmirakel och Gud
dömande eller uppskattande ibland med hat för
att sluta med en meningslös sorti där vi alla
återgår som stoft till den jord, som egot inbillar oss, är vår källa. Detta är sannerligen en
mardröm ännu värre än sömnens mardrömmar.
När vi inser att allt detta är en illusion och en
bluff sedan årtusenden tillbaka och vaknar,
känner vi oss ännu lyckligare än i uppvaknandet från mardrömmen.
Vi är ett nymornat barn som lyckligt sträcker
sig mot sin älskade moder. Hon lyfter upp det
och kramar det i kärlek och glädje. Vi bara njuter och tackar för denna underbara sanning och
känsla att vara hemma hos vår skapare. Jesus
uppmaning att bli som ett barn känns som en
helig befrielse. Vad gör vi nu i detta befriande
ögonblick? Vi tänker, vi frågar och spekulerar.
Tänk om det finns en kosmisk kärleksfull Kraft
som är starkast av alla krafter i universum och
att denna Kraft är tillgänglig för alla som är
villiga att söka den. Betänk att alla som söker
kommer att finna. Tänk vilka möjligheter det
finns för den rättsinnade mänskligheten, att i
det dubbelbottnade kvanthavets vågor och fotoner uppleva sig som en lysande medelpunkt
förenade i Kärlek hemma hos Gud.
Tänk om vi förstår att detta är vårt enda verkliga Hem, skapade av Gud som Hans enfödde
Son. Härifrån sprider vi Guds Ljus som separerade strålar, men vi ser att vi alla kommer från
samma Hem. Vi ser att vi är världens Ljus, som
skänker villkorslös Kärlek till alla och allt men
vi noterar också big bang i sinnet som orsakar
partiklarnas och materiens monsterlika demonstration av illusionernas värld. Tänk om allt fler
förstår att detta är den enda sanna Verkligheten
och att Jesus, Buddhas och många visa kärleksfulla väsens uppgift var att lära oss detta.
Tänk om de allra främsta genierna inom vetenskapen hjälper oss att förstå att bakom alla fantastiska upptäckter inom genteknik, partikelkvantfysik, strängteorier och matematiska
formler döljer sig något oerhört, en visdom,
som skapar i Kärlek.
Tänk om allt fler inser att vi människor är förenade Ljus- och Kärleksvågor från Den Gudomliga
Källan och att denna Guds gåva ger oss oanade
krafter och möjligheter att förändra världen. För
nu vet vi att vi alla är Guds enfödde Son. Med
denna insikt blir det allt svårare för alla som hånar
och skrattar år denna kärlekskraft. Svårare för alla
krigshetsare att förklara hur bra det är hata och
döda, råna och mörda, utveckla sofistikerade
massförstörelsevapen med kärnvapen som . över
iet. Vad skall vi med detta när vi övar att rädslan
är över och känner oss trygga för att alla varendaste en är GUDS SON. Tack för att vi finns Käre
Fader, Broder Kristus och Helige Ande. Den längtande mannen läser de senaste raderna reser sig
långsamt och sjunker ner i fåtöljen. Ett behagligt
lugn infinner sig för han vet att Rösten för Gud
meddelar Faderns reaktion på hans tankar. Sakta
kommer svaret smygande i en stilla viskning.
Kära Barn, Ett stort tack för att du håller kontakten med mig och strävar efter att finna den verkliga verkligheten, den enda Sanningen, den äkta
Glädjen och Min allomfattande villkorslösa Kärlek.
Min glädje är som alltid äkta, när jag får små
meddelanden som visar att någon räknar med mig
i den mycket märkliga värld som ni har gjort till
er egen motsägelsefulla dimension av illusioner.
Vår Andlige Tolk läser för mig om hur du försöker få ihop kvantvärlden med Himlen och den jordiska tillvaron. Vad jag förstår är du inte överbegåvad i jämförelse med vanliga människor, vilket
Jag påpekade i min inledning. Ditt sinne är annorlunda och vänder dig till något för vardagsmänniskan skenbart och fantasifullt. Därför betraktas du
som ganska suspekt i dina jordiska syskons ögon.
Någon fullfjädrad naturvetare eller matematiker är
du förvisso inte.
Men din längtan efter att hitta spår av Mig i det er
värld benämner kvantområdet är ett lovvärt initiativ. Min kärleksfulla tanke är balansen i Alltet eller som ni oftast säger, universum. Jag har inte
tänkt på att ni delar upp nuet i splittrad tid för att
passa in i den ofullkomliga dimension ni har skapat. På så sätt har ni skapat det materiella kosmos
sid. 8
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
forts. Kvantmirakel och Gud
med galaxer som innehåller olika slag av nebulosor och kvasarer med lika mycket energi och
massa som hundratals vintergator. Dina tankar att
förstå mikrokosmos genom kvantmekaniken och
makrokosmos med hjälp den allmänna relativitetsteorin är intressant men betänk att de har uppstått i din egen högst personliga och därför ofullkomliga hjärna. Det märks bland annat på att inte
ens de allra främsta forskarna inom fysiken har
lyckats förena det allra minsta med det överväldigande största till en fullkomlig och enhetlig beskrivning.
Dock är det ytterst intressant att många forskare
kommit strängarna på spåren. Detta av en ”ren
händelse” när en man studerade en gammal ekvation, som rätt uttolkad beskrev en sträng. Jag är
själv en överdådig matematiker och vet att
många hemligheter om universums ursprung och
uppbyggnad ligger förborgade i matematiska
formler. Nu blev strängteorin ett viktigt forskningsområde inom kvantmekaniken. Unga forskare som med iver funnit nya elementarpartiklar
ville förstå strängarnas betydelse i kvantvärlden.
Man började inse att kvarkar och fotoner, protoner, neutroner inte var den ursprungligt minsta
byggstenen i atomen. Nej den minsta lilla kvark
befruktas av strängars varierande tonart och föder så de olika grundämnena i er värld.
En symfoni av ljuva toner på väg genom kosmos hjälper till att göra världen synlig för
mänskliga sinnen. Man tänker och räknar, frågar
och väntar på svar i sitt inre. Är tiden mogen att
förstå sanningen om allt? Kan ni fatta hur de
minsta partiklarna bjudes upp till dans av öppna
och slutna strängar och följer deras rytm i det
förvirrande och kaotiska kvanthavet? Vem kunde ana att någon skulle finna den mystiska sträng
som likt en hoprullad skir gummihylsa kan vecklas ut och bli ett membran med oändliga möjligheter att anpassa det lilla i kvantvärlden med
galaxernas storslagna härlighet. Naturligtvis är
det inte min sak att forska och spekulera i er illusionsvärld. Jag kan inte förstå att så många av
era fantastiska genier kan tänka sig en tillvaro
utan en Gudomlig Dimension. Just för tillfället
behöver ni elva dimensioner för att strängteorins
ekvation ska stämma. Men för att bevisa detta
måste det göras experiment som visar att strängar
ger spår ifrån sig i gigantiska partikelkollisioner.
Detta kan ta tio år, hundra år, tusen år eller miljoner år. Tiden betyder ingenting eftersom den inte
finns. Den är ju bara en bekvämlighetsinrättning.
För mig är ekvationernas elegans viktigare än
strängarnas spår som är lika små eller lika stora
illusioner som resten av den värld ni gjort. Men
skulle någon antyda möjligheten av en gudomligt
dimension i skapelsen betraktas nog denne vara
en gycklande narr, som tillåter Gud att bli en joker bland kämpande knektar, begåvade damer,
styrande kungar och geniala ess i den allsmäktiga, akademiska kortleken, i vilken en och annan
hackande träl fått den osannolika trumfen att bli
en flitig hacka.
De flesta vill nog fortsätta att leva i den ”trygga
illusionsvärlden” med mödor och bekymmer för
överlevnaden. Hopp om kärlek och ömhet. Rädsla för sjukdom och död. Överallt nyheter om
mord, våld och krig. Kärnvapenhot, global miljökatastrof, en oändlig rad av hot på löpsedlar. Fetma gör dig korkad, öl ger tarmcancer, glykokemiskt index (GI) den fetes räddning, GI livsfarligt. Kom och köp allt går att sälja med våld och
mord. Det är den giriges paroll och sista ord, som
förstärker den kollektiva ångesten hos en del av
den skräckslagna mänskligheten.
Min dröm är att ni mina älskade barn ska vakna
ur er egen drömfyllda värld och stiga in i min illusionsbefriade Dimension. Den villkorslösa
Kärlekens och Medkänslan Dimension, Den äkta
Glädjens och Fridens Dimension, Toleransens
och den sanna Förlåtelsens Dimension. Det öppna och rätta Sinnets Dimension. Här ser jag den
för er tvetydiga våg-partikel egenskapen hos ljuset. För mig är den helt entydig. Jag skapar Min
Son Kristus i den villkorslösa kärlekens ljus. Med
ert rätta sinne kan ni känna denna skapelse förstärkas i kvanthavets ljusvågor, så att ni upplever
er som det kärleksfulla ljusväsen ni i själva verket
är. Denna upplevelse kan få er att förstå hur fantastisk den verkliga världen är. Att ni hela mänsk-
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
forts. Kvantmirakel och Gud
ligheten är ett i det kärleksfulla Väsen, Som vi
kallar Kristus. I förbifarten vill jag antyda att
Den Gudomliga Dimensionen omsluter allt med
ett ofattbart uttöjt membran, som jag kallar den
Heliga Supersträngen. Härinne existerar allt från
Min evigt kärleksfulla och enda verkliga värld
till alla de elva dimensioner ni fyllt med era
ofullkomliga illusioner. Tack vare Helige Ande
vår underbare tolk har jag fått bättre kontakt
med Kristusdelen hos er mina barn. Trots allt
elände ni tror ni ställer till med, måste jag klargöra att inget av detta existerar för mig. De utgör såpbubblor i kvanthavet och försvinner
snabbare än tanken inför Den Heliges Röst ock
Kristus Heliga Ansikte.
Mitt mål med er kära människor är att få er att
förstå hur er illusionsvärld kan bli meningsfull.
Einstein var ett geni när han höll fast vid att jag
inte spelar tärning och låter slumpen avgöra utgången för era liv. Det kan se ut så när ni betraktar de motsägande händelser och omständigheter på er färd genom livet. Det är bara en spegelbild av ljusets dubbla natur. Innan ni förstår
Min yttersta mening, blandar ni min Kärleksfulla Gudomlighet med era förvirrade egotankar.
När jag formade de Heliga Orden, Varde ljus,
skapade jag detta som en kosmisk Kärleksvåg.
Ni vet att Den är evig eftersom allt skapat i Kärlek är Evigt. En biprodukt till denna Kärleksvåg
blev den partikelström av ljus, som visar den
materiella världens sken för er. Ni är hängivna
detta ljus och tycker er uppleva gemensamma
stunder av glädje, njutning och underbar frid,
men som i nästa ögonblick förvandlas till ångest, fruktan, lidande och sorg. Det är inte meningen att ni ska förbli i denna biprodukt.
Många har anat min människokärlek genom Jesus korta men avgörande stund på jorden. Han
såg mig i Kärlekens Ljus och förstod att Han var
Kristus Min Son. I samma ljus såg Han Den Helige Ande, Vägledaren, Som visar att hela
mänskligheten också är Min Son. Sanningen att
varje Människa är en Kärleksfull Tanke i Guds
Sinne ger rätt balans i varje tärning så att den
kan fastställa det Gudomliga läget för varje fo-
sid. 9
/ Dikt av Anna Norbäck
ton i kvanthavets ljus. Kärlekens Jokrar i Den
Andliga Kortleken och tärningar preparerade med
Kärlekens ljus, hjälper mig att uppfylla orden om
er planet: ”Såsom i Himmelen så och på jorden”.
Jag vill också tillägga att Einstein hade fel angående mitt tärningsspel. Jag spelar tärning! Men han
hade rätt i det viktigaste! Jag använder inte slumpens tärning!
Kärleksfulla hälsningar Ulf Caroli
Oh what a perfect day
what can I say
feels I'm melting away
Anna is gone
and All is found
flowing in love
God is here - not above
A stillness has come
from judging no one
Knowing everything is me
- All that I see
My mind is the only one to heal
the only one that's real
Accepting Love as what I am
nothing, nothing else then
And all I want is to Love You
You who are Who
Heaven has sent
to experience this event
I will let the Guidance show me
the perfect way to see and be
forever share my love with you
just following the flow.....
IN THE PRESENT MOMENT
ACCEPTING LOVE AS ALL THERE IS
NOW COMES A BLISSFULL KISS
from me being you
Anna Norbäck
sid. 10
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
Helena vid tangentbordet ~ Helena Sjunnesson
Ja, Gud arbetar ”in mysterious ways”. Tänk att
det aldrig blir som jag tror att det ska bli och att
det sen visar sig att det är precis vad jag behöver
för då har jag inte själv försökt skapa en lösning.
Alltså, ”let your yes's be yes's and your no's be
no's”.
Ett nej från Gud är kanske precis vad jag behöver när jag tror mig veta en väg på egen hand,
men Han visar mig att det är nejet och inte jaet
jag behöver. På så sätt får jag en fin erbjuden
lektion, när jag kan välja om (choose again
brother choose again). Där kommer musiken in
som en viktig bit för mig. Den helande ängeln
som sveper sina vita vingar om mig i en fantastiskt underbar omslutning och stöd. Sångerna
kommer till mig i olika situationer och lyriken
talar till mig i mitt huvud utan att stereon för den
skull alltid behöver vara på. Den finns där som
Gud finns i mig Att lyssna innåt. Och sen, att
lyssna utåt, genom att höra stereon stråla in budskapet rakt in i hjärtat för påfyllning. Gud är
med mig. ”Du omsluter mig på alla sidor och du
håller mig i din hand, du omsluter mig på alla
sidor och du håller mig i din hand (en fin låt
som poppade upp i tankarna när jag skrev
detta)”.
Guds kärlek till mig är så stor att jag gråter när
jag kommer i kontakt med den, för jag är inte
van vid den styrkan. Men mina muskler vänjer
sig mer och mer och snart är jag där. I
Himmelen. Tack alla mina bröder och
systrar för att ni finns där och hjälper mig att
visa vägen. Ni är världens ljus, och får mig att
inse detsamma; att jag är världens ljus. ”This
little light of mine, I'm gonna let it shiiine. This
little light of mine, I'm gonna let it shiiine //...//
Let it shiiine, shiiine, shiiine, let it shiiine.” =D
"Där synden tidigare varseblevs kommer en
värld att resa sig som kommer att bli ett altare åt
sanningen, och du kommer att förena dig med
Himlens ljus där, och sjunga deras sång av tacksamhet och lovprisning Och på samma sätt som
de kommer till dig för att bli fullständiga, kommer du att följa med dem. För ingen hör Himlens sång och förblir utan en röst som med sin
kraft bidrar till sången, och gör den än ljuvligare.
Och alla stämmer in i sången vid altaret som restes på den lilla plats som synden förkunnade var
dess egen. Och det som var litet då har stegrats
till en mäktig sång i vilken universum har förenat sig som en enda röst."
Textboken s.614-615
"Jag är världens ljus."
Lektion 61
Helena Sjunnesson
FILMHYLLAN
Låna gärna videofilmer om A Course in Miracles! Det finns en del filmer som vi alla tacksamt
har fått tillgång till och det går fint att låna mot
portokostnad. På hyllan just nu:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
Såsom i Himmelen av Kay Pollak
ACIM Workbook lessons 46-50
”The Missions Possible Series with Master Teacher”
Episode IV - There’ll be some changes
made
Episode VI - What an idea/The pure grandeur of Pro-Gravity
Episode XI - A Direct Encounter with
your True Identity
Love is a many splendored thing, Episodes II & III
Workbook lesson 189 ”I feel the love of
God in me now”
Workbook lesson 199 ”I am not a body I
am free”
Workbook lesson 200 ”There is no peace
except the peace of God”
Kontakta Carina tel 0491-224 11
[email protected]
Hallå alla medlemmar! Hör av er om ni har några videofilmer som har anknytning till En Kurs i
Mirakler och som ni kan tänka er att låna ut till
andra medlemmar. Jag tar gärna med dem på
Filmhyllan.
sid. 11
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
Anslagstavlan
PÅMINNELSE OM ACIM-BROSCHYR
BOKRECENSION
Om du vill sprida information om A Course in
Miracles och Nätverket, så vill jag påminna dig
om vår vackra ACIM-broschyr i blått och guld.
Insidorna berättar vad ACIM är och på baksidan finns information om Nätverket. Du kan
beställa broschyrerna från oss till självkostnadspriset 3 kr/st plus porto. Vi skickar broschyrerna omgående och bifogar inbetalningskort. Hör av dig!
Gunilla Wigertz, tel 011 - 17 25 00,
www.kompetenslyftet.nu/acim,
e-post:[email protected]
"Samtal med änglar"
Övernattningsmöjligheter
Du som önskar erbjuda
gratis övernattning
till andra i nätverket, kontakta:
Sören Fohlström, tel 0454-32 92 13
e-post: [email protected]
eller Lena Håkansson, tel 0520-333 32
e-post:[email protected]
så kommer du med på en lista på vår
hemsida, med medlemsinloggning.
Du som önskar få övernatta, kan logga
in och kontakta aktuell medlem.
23-25 MARS: THE AWAKENING
Redan nu vill vi berätta att nästa Awakening
äger rum den 23-25 mars med start kl 14 på fredagen. Kursen leds av det dynamiska teamet Caroline Cole och Ronnie Purslow från Clearmind
UK. Mer info kommer i januari, men boka gärna
in datumen i din kalender redan nu.
FÖRANMÄLAN per e-post till Bill,
[email protected], senast onsdag den 21 mars.
Samtliga våra evenemang äger rum på Inspirato,
Luntmakargatan 52. Maila eller ring om du tänker komma och inte har portkoderna.
Varma hälsningar, Clearmind Sweden, genom Bill
Eneqvist, epost: [email protected]
Mobil: 070-317 17 32
Nedtecknade av Gitta Mallasz i Ungern 19431944. I en alltmer extrem situation får fyra personer budskap som gradvis utvecklar dem till att
se livet och allt som händer, i ett helt nytt ljus.
En mycket stark bok att lyssna till - utan att
försöka få ihop begreppen eller jämföra.
ISBN 91-973542-4-4
ACIM Bed & Breakfast för dig som studerar
En kurs i mirakler!
Om du är på resa runt om i världen
och behöver någonstans att bo 1-2 nätter eller själv
kan erbjuda övernattning för någon annan studerande, kontakta då Kathy Thompson, epost: [email protected]
Tel USA 608-617-4439, www.bumpityroad.org
VILL DU FÖLJA MED TILL USA?
Kontakta Kerstin Roepstorff om du är intresserad av att följa med på en resa till FACIM och
Kenneth Wapnick under 2007.
Kerstin, tel: 035/662 35 eller epost
[email protected]
STUDIECIRKEL PÅ NÄTET
MED ALEX TANCREDI
Hör av er, alla ni som är intresserade av att deltaga i en nätbaserad studiecirkel där tanken är att
vi skall använda Kursen som ett verktyg för andlig psykoterapi där det praktiska är huvudfokus
så snart vi lagt den teoretiska och metafysiska
grunden.
Kontakta Alex Tancredi,
tel 08-511 712 19, 0737-32 88 13,
e-post:[email protected]
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 12
Den stora frågan ~ Birgitta Norrbin
Ja, just det. Hur kunde det omöjliga inträffa?
Hur kunde det ens vara möjligt att uppleva det
omöjliga, det som dessutom inte har inträffat?
På ett ställe i Kursen står det att det är den bästa
frågan, på ett annat ställe står det att det är bara
egot som ställer den frågan, men också att det
finns ett svar på den, det är bara det att vi inte
kan förstå svaret förrän vi är framme, och då
kommer vi inte ens att vara intresserade av
spörsmålet. Jaha, ja.
Och, kära vänner, läs verkligen Inledningen till
Begreppsförklaringar i slutet av boken. Den ger
Kursens respons på våra teologiska spekulationer i allmänhet, inkl. den här frågan, klart och
tydligt.
På många, många ställen talar den om den taktik
i myriader former som egot använder för att
skydda oss mot Sanningen, och för att få oss att
avstå från att göra det lilla som är vår uppgift på
vägen tillbaka.
Egot känner sig förstås förorättat över att ha en
så liten uppgift jämfört med den Helige Ande
som gör själva jobbet. Ja, egot har förstås ingen
uppgift alls, det är vi som har till uppgift att
välja rätt vägledare, det är allt. Och det är, paradoxalt nog, en mäktig uppgift. Gud gör ingenting emot vår vilja.
Enligt Kursen bad vi om speciella favörer från
Gud, något mer än de andra, och det var det
enda som Gud inte kunde ge oss, och då beslöt
vi att försöka skaffa oss dessa förmåner på egen
hand. Hm.
Redan detta är inkonsekvent, eller hur? Kursen
säger ju att Gud har bara en Son. Vem ville ha
mer än vem? Vi tror ju att vi attackerade Gud
och därför känner denna skuld och rädsla som
vi sedan projicerar på den värld vi gjorde för att
gömma oss i.Vi startade kurragömma-leken
men nu är vi trötta på den och vill bli upptäckta.
Utmattade och uttråkade ligger vi där och kurar,
men är ändå för stolta för att bara stega fram
och säga: "Nu går jag hem."
Och det känns som om jag har legat där riktigt
länge. Mamma och pappa måste vara arga på
mig för att jag inte kommer hem till middag,
och det börjar bli mörkt och var är de andra barnen egentligen? Jag kan varken se eller höra
dem. Råkade jag somna och de andra har redan
gått hem, glada och nöjda efter att ha avslutat
den lilla lek som ingen tog på allvar, utom jag,
som just nu i alla fall, känner mig skamsen och
desorienterad för att jag somnade. Hittar jag
hem i mörkret? - Det lyser där borta, det är bäst
att jag går i den riktningen ....
Det där blev väl inget svar på den stora Frågan.
Nej, det blev det inte. Bara en liten liknelse av
något slag, och några exempel på vad Kursen
säger till våra överhettade sinnen för att vi ska
lugna ner oss och istället fokusera på det vi
verkligen kan göra. Följa ljuset, inte mörkret.
Och genom hela boken löper ett pärlband av
möjligheter att nå in till den innersta kärnan, till
upplevelsen, och en ständig fördjupning av den
upplevelsen.
Hur kan det vara möjligt att inte vara lycklig?
Det är också en Fråga.
I Mirakel-anda
Birgitta Norrbin
Information för dig som vill komma till
en nätverksträff:
Som deltagare på nätverksträffar på Rinkesta
kan du få möjlighet till bl.a. massage. Du bokar
in dig vid ankomst.
OBS! Om du vill deltaga på en nätverksträff
men f.n. ej anser dig ha ekonomiska möjligheter, så kan du skicka en ansökan till Sören Fohlström eller Carina Hansson. Meddela oss ditt
namn och kontaktuppgifter samt en motivering
till varför du önskar få viss del av deltagaravgiften betalad av nätverket.
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
Annons från Regnbågsförlaget
sid. 13
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 14
Annonser / Blänkare om vårens nätverksträff
Nyårsretreat i Mundekulla (för 7:e året)
Välkommen till en skön Nyårsretreat i Mundekulla. Ge dig tid att stanna
upp, lyssna inåt och fundera på hur du vill att det nya året ska se ut. Avslappning, vägledd meditation, sång, cirkeldanser, samtalscirkel, delvis tystnad, bastu, mys vid brasan samt en härlig Nyårsfest och god vegetarisk mat.
Tid: Fred 19.00 - Må 14.00. Pris: 2400:- inkl kost & logi
Mirakelstund för Guds dotter
”En dotter av Gud är lycklig bara när hon vet att hon är hos Gud ”
”Du som är en del av Gud /Gudinnan är inte hemma annat än i hennes frid”
Vad händer när vi byter ut en del manliga begrepp till kvinnliga i Mirakelkursen. Vi är några kvinnor som provar det och känner att budskapet kommer lite närmare. Välkommen att vara med eller droppa in vid tillfälle. Ring
innan då det kanske inte är varje torsdag. Du kan även hyra ett rum över
natten. Tid: Torsdagar 17.00 -ca 19.00 Ingen kostnad (endast för ev övernattning)
Varma hälsningar Anne.
Info & Anmälan
tel: 0471-504 50
[email protected]
www.mundekulla.se
Du är välkommen till DEN ALTERNATIVA ACIM-RÅDGIVNINGEN för just Din aktuella livssituation! Obs även per telefon
— helt oberoende av var du bor!!
Den är till för alla dem som söker sitt livs egentliga mening —
men också och ej minst för Dig som upplever oro, rädsla, ångest, sociala eller andra fobier. DEN HJÄLPER DIG ATT TA DIG UR en
depression i KRISSITUATIONER avseende RELATIONER med
avundsjuka, svartsjuka, otrohet, skilsmässa, mobbing, ensamhet stress
och utbrändhet. ACIM har faktiskt visat sig kunna hjälpa och berika
de flesta som sökt denna ej religiösa - men väl andliga terapi -!
Alla praktiska upplysningar genom:
ESOTHERACIM-TERAPIER FÖR DIG! tel: 042-13 56 94,
070-170 65 33
Hans-Jörgen Gerloff
Nätverksträff med tema sann förlåtelse på Rinkesta Slott den 20 - 22 april 2007
Du hälsas varmt välkommen till Nätverksträff för medlemmar i Föreningen Nätverket för Mirakelkursen
på Rinkesta Slott utanför Eskilstuna i Södermanland!
Till våren träffas vi igen på härliga Rinkesta Slott. För många av nätverkets medlemmar är Rinkesta slott från
1600-talet som hemma! Här har Kursen levt och verkat under 1990-talet och kallades då t o m för Mirakelslottet!
Denna helg kommer huvudsakligen att bestå av praktiskt arbete i grupp med de problem du upplever i ditt liv så
att du kan uppleva mirakler och verkligen känna Guds Frid. Med övningar som ”syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro”, kan denna nätverksträff komma att bli en verklig
vändpunkt i ditt liv och din motivation att leva Kursen att bli ännu större.
Vi som välkomnar dig är Alex Tancredi, Sandra Åberg och Helena Sjunnesson som ansvarar för träffen. Vi
ser fram emot en givande och meningsfull helg tillsammans med gamla och många nya mirakelvänner! Boka in
den här helgen redan nu och om du vill anmäla dig, var vänlig kontakta Sören Fohlström, tel 0454-32 92 13,
070-842 08 03 eller [email protected] Separat inbjudan kommer. Du är mycket välkommen!
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 15
Tankar från Anna Norbäck
Min enda uppgift är att acceptera försoningen för
egen del…ta emot helande och förlåtelse och
acceptera allt som det är.
Jag tänker ofta på det här när jag sitter med
klienter i terapi. Helandet sker i det ögonblick jag
glömmer bort eller väljer att inte döma klienten
utan ser Kristus i honom. Vilken befrielse! Jag
behöver inte ändra någon, eller säga något smart
och invecklat, utan bara varsebli det perfekta i
dem! Vilka hemskheter de än berättar att de gjort
eller blivit utsatta för, kan jag spegla oskuld och
frid, medveten om att det bara är mitt eget sinne
som behöver helas.
Ett mirakel som kommit till mig nu under hösten
är upplevelsen att jag bara behöver ägna mig åt
mina egna tankar och min kontakt med Gud. Det
är så lätt att falla in i frestelsen att försöka förstå
varför andra är som de är, säger och tänker som
de gör och försöka ta reda på deras motiv. Det är
rena rama helvetet! Men vilken lättnad att kunna
släppa det, och vad mycket mer energi som blir
över till att bara lyssna på och välja sina egna
tankar.
Det här med attachment är också ett ständigt
arbetsfält. Allt som vi älskar har vi lärt oss att
hålla fast vid. Men i stället för att hänga upp sig
på och hålla fast vid form (kroppar, prylar,
arbeten etc) känns det som vi behöver lära att ha
tillit till Kärleken och flödet. Vi kan aldrig vara
lyckliga om vi tror att vi behöver någon eller
någonting utanför oss. Lycka är att veta att vi har
allt och är allt och att inget någonsin kommer
saknas oss. Allt som kommer, blir då en gåva från
Gud, och formen spelar ju egentligen ingen roll!
Tänker på relationer och svartsjuka t.ex. Jag har
glädjen att uppleva en relation där vi båda är
tillsammans för att vakna upp. Då blir det inte så
viktigt vad kroppen gör eller inte gör. Vi har tillit
till varandras vägledning och försöker så gott det
går att ge varandra utrymme att följa. Således
hade jag förmånen att vara på retreat med David i
fem dagar och att sedan följa honom till Danmark
och Belgien.
David är absolut inte annorlunda eller märkvärdig
på något sätt och han är väldigt lätt att umgås
med. Men det som jag tycker är fantastiskt med
honom är att han ser allt som perfekt. Allt som
händer och sker är gåvor som kommer till honom
och som han är oändligt tacksam för. Han har
inga krav eller förväntningar på någon eller
någonting. Han har fullkomlig tillit, tar fullt
ansvar för allt som han varseblir och är helt
oberoende av världen för att vara lycklig.
Det är imponerande och inspirerande! Kan en kan
alla! Passar på att hälsa så gott till alla från
David!
Träffade Alex i all hast nu i kväll, innan han for
vidare på ett Mirakelmöte.
Hann i alla fall kyssa honom och vips kom en
liten vers, på engelska som alltid:
I am ready whenever You are
to kiss and be lifted to a Star.
Together shine so happy
and spread the light
including All in a love-dynamite.
To be near You
is to lose everything,
forget separation
and accept the ring.
The ring as a symbol
of all-encompassing love
the experience that lifts us
high up above.
I am with You whenever You want,
patiently waiting
to go with You beyond.
Knowing that my heart cannot be wrong
feeling more and more of this love-song.
You sweet One,
whoever you think you are,
forever You're Loved
and born to be lifted to a Star.
Med kärlek till Er Alla,
Anna
Mirakelnytt Nr 3 År 2006
sid. 16
Studiegrupper/cirklar ~
Mer info: www.mirakelkursen.org under Studiegrupper/cirklar
Göteborg
Mirakelstudier.nu är en studiegrupp i Göteborgsområdet. Vi träffas måndagar, var 14:e dag kl. 18-20.
Information: Michel Noxfeld, tel 031-27 74 71 eller
[email protected]
www.mirakelstudier.nu
——————————————————————
Helsingborg
Studiecirkel i ACIM varannan vecka på kvällstid
i Helsingborg, upplysningar:
ESOTHERACIM-KURSER, Hans-Jörgen Gerloff,
tel. 070/170 65 33, 042/13 56 94, Ryttmästaregatan
3 B II, 254 53 Helsingborg eller
Eva Åhgren, tel. 042/14 08 10.
——————————————————————
forts. Mundekulla
Tid: 1 gång i månaden 3- 4 timmar. Övernattn.möjl.
Pris: Inget men vi fixar gemensamt fika
Plats: Mundekulla Kurs & Retreatgård
Info & Anmälan: ring Anne 0471-504 50
www.solblomman.nu www.mundekulla.se
—————————————————–
Stockholm
Föreningen Clearmind Sweden startar nya studiecirklar i EKIM när tillräckligt antal intresserade deltagare
finns. Info & anmälan: [email protected] eller Bill
Eneqvist, tel 070-317 17 32. Plats: Inspirato, Luntmakargatan 52, Stockholm, T-bana Rådmansgat
Helsingborg/Kattarp
—————————————————–
Vi träffas en gång i månaden och var fjortonde dag och
arbetar mycket med den praktiska tillämpningen av
EKIM i vardagen. Mycket välkommen alla – nybörjare
och du som redan studerar! Kontakta Ulla Wallin på
042-20 67 33, 070-309 38 56, www.levandeigladje.se
——————————————————————
Suomenkielinen
Ihmeiden Oppikurssi
Anna-Maija Pantti
Puh.08-6125125, 073-701 20 11
[email protected]
Tukholma
Högsby/Oskarshamn/Mönsterås
—————————————————–
Välkommen att deltaga i en studiegrupp i En kurs
i Mirakler/A Course in Miracles. Vi träffas varannan
söndag och fördjupar oss i Kursens budskap.
Kontakta Carina Hansson, tel. 0491/224 11, 222 11
[email protected]
——————————————————————
Finns det intresse för studiegrupp i Uddevalla? Hör i så
fall dig till Marie Josefsson för mer information.
tel. 0522-12751.
Höör
Vi är en liten grupp som läser EKIM tillsammans. Varannan torsdag ojämna veckor mellan kl 19 - 21 utanför
Höör. Vill du vara med, så är du hjärtligt välkommen.
Ursula 070-2385209.
——————————————————————
Kalmar
Kvällsträffar i EKIM-anda och Samtal- &
Lyssnarcirklar utifrån ett flertal intressanta böcker.
Kontakta Siv Karlsson, tel. 0480/229 59 el NBV
Kalmar tel.0480/248 17.
——————————————————————
Malmö/Lund med omnejd
Vi är en grupp i Malmö som samlas kring EKIM hemma hos varandra varannan onsdag kväll ojämna veckor.
För mer info ring: Birgitta Norrbin, tel: 040-923410,
e-post: [email protected]
——————————————————————
Uddevalla
—————————————————–
Valje
Vi har tre olika EKIM-grupper i Valje.
Vi träffas varannan vecka enl. följande.
Månd. ojämna veckor, onsd. ojämna veckor,
Torsd. jämna veckor
Medlemmarna kommer från hela Blekinge och
östra Skåne. Kontakta Ken Lentonsson, tel.045621815, e-post: [email protected]
—————————————————–
Vallentuna
Vi träffas varje måndag 18.30-20.00 på Energikällan,
Fabriksvägen 1B. För anmälan och vägbeskrivning
kontakta Alexander Tancredi, 08/511 712 19, eller
e-post: [email protected]
—————————————————–
Ånge
Vi är en grupp som träffas enligt överenskommelse.
Är du intresserad, ring Barbro Levy, tel. 063-850 26
Mundekulla
—————————————————–
Kvinnocirkel-Mirakelcirkel med fokus på att lyssna till
den inre vägledningen och leva mer i ljus, tillit, kärlek
och glädje Inspireras av EKIM i en grupp där du kan
vila och vara den du är samt få stöd av de andra.
Östersund
forts.
Intresserade som bor i Östersundstrakten och vill
starta en EKIM-grupp, kontakta Barbro Levy,
e-post:[email protected] el. tel. 063-850 26
Download