1157 Alternativa energikällor

advertisement
Grekisk mytologi
- Herakles stordåd
Filmens mål är att
- förklara vilka heroerna var
- berätta om Herakles
- skildra några av Herakles tolv viktigaste storverk
- väcka intresse för den grekiska mytologin
Fakta
De olympiska gudarna var i grekisk religion de tolv gudar som
emellanåt ansågs bo på berget Olympos. Olympen var i grekisk
religion och folktro de högsta gudarnas boning. Förutom Zeus, den
olympiske guden framför andra, räknades Afrodite, Apollon, Ares,
Artemis, Athena, Demeter, Dionysos (ibland istället Hestia),
Hefaistos, Hera, Hermes och Poseidon ofta dit.
Herakles (på latin Hercules) är den mest populäre av alla grekiska
heroer och son till Zeus och Alkmene. Redan i vaggan visade
Herakles sin styrka genom att strypa två ormar som Hera, Zeus
svartsjuka maka, sänt för att döda honom. Hera lät honom senare
drabbas av vansinne då han dödade sina tre barn. Som straff måste
han utföra tolv storverk åt sin halvbror, kung Eurystheus av Mykene.
Herkules utförde även många andra hjältedåd, bl.a. då han deltog i
krigen mot Troja. Herakles förgiftades slutligen av sin ovetande
maka Deianeira, som sänt honom en mantel doppad i kentauren
Nessos frätande blod, i tron att den skulle ge henne Herakles trohet.
För att förkorta sitt lidande besteg han på berget Oita ett bål, varur
hans ande svingade sig upp till Olympen. Där vann han odödlighet
och fick Hebe till gemål.
Speltid: 20 min
Årk: 6-9, G
Ämne: Historia; Antiken
Originaltitel: The Labors
of Hercules
Produktion: Top Dog Media,
USA, 2004
Svensk version:
Cinebox Media, 2005
Ansvarig utgivare:
Mats Högberg
Filmnr: 1223
CINEBOX MEDIA
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
2 – Grekisk mytologi - Herakles stordåd
STUDIEHANDLEDNING
Diskussionsfrågor
1. Vilka var heroerna?
2. Vem var den störste av dem alla?
3. Hur försökte Hera mörda Herakles när han var baby?
4. Vilket annat namn har Herakles och vet du även vilket språk det är på?
5. Vem var Herakles far?
6. Vad är Herakles mest känd för?
7. Kan du återberätta någon av historierna om honom i filmen?
8. Vem var kung Eurystheus?
9. Vad innebär ett så kallat ”herkulesarbete” tror du?
10. Vad har en grupp stjärnor och Herkules gemensamt?
Här kan du hämta mer information
http://tq.hkr.se/~hok/anders/andersoche/herakles.htm - om Herakles 12 storverk
http://www.mimersbrunn.se/arbeten/906.asp - mer om grekisk mytologi
http://hem.passagen.se/j_j_larsson/grekmyt.htm - diverse om grekisk mytologi
http://paranormal.se/topic/grekisk_mytologi.html - blandat om grekisk mytologi
http://hem.passagen.se/pluver/grek.html - diverse grekiska mytologiska figurer
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.aftonbladet.se - Aftonbladet
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://www.skolutveckling.se/ - Hjälp till skolor
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.mamma.com - bra sökmotor 2
Download