bingo drift trike

advertisement
DRIFT TRIKE
ANVÄNDARMANUAL
ANVÄNDARMANUAL
SÄKERHETSVARNING
VARNING: Att åka på en Drift Trike kan vara en farlig aktivitet.
Vissa förhållanden kan leda till att utrustningen tar skada och
slutar fungera utan att vara fabrikationsfel. Drift Triken är ett
motorfordon och det är möjligt att tappa kontrollen, ramla av eller
hamna i farliga situationer som ingen typ av expertis kan hjälpa
till att undvika helt. Vissa situationer kan leda till personliga
skador även om man använder sig utav skyddsutrustning. KÖR
PÅ EGEN RISK OCH ANVÄND SUNT FÖRNUFT.
Behåll alltid grepp om handtaget i alla situationer när du kör. Kör
aldrig passagerare eller tillåt mer än en person att köra åt
gången.
LÄMPLIGA FÖRARE OCH ÖVERSYN AV VUXNA
Den rekommenderade åldern på 8 år är endast en uppskattning.
Detta kan påverkas av förarens storlek, vikt och färdigheter. Om
föraren inte får plats bekvämt i Drift Triken skall den inte köras.
En förälders val om att låta sitt barn köra den här produkten
bör baseras på barnets mognad, färdigheter och förmåga att
följa regler.
Använd aldrig mobiltelefon eller lyssna på musik med hörlurar
när du kör, ta inte hjälp av ett annat fordon för att få mer fart.
Håll denna produkt borta ifrån små barn och kom ihåg att
produkten endast är ämnad för användning av personer, som på
ett minimum, är fullkomligt bekväma och kompetenta när de kör
produkten.
ÖVERSTIG INTE GRÄNSEN PÅ 50KG. Förarens vikt innebär
inte nödvändigtvis att personens storlek är lämplig för att köra
eller passa i produkten.
Rör inte bromsarna eller den motorn på din Drift Trike när den
används eller direkt efter körning. De kan bli väldigt varma och
orsaka personskador vid beröring.
ACCEPTABLA KÖRFÖRHÅLLANDEN OCH ANVÄNDNING
Kolla alltid upp lokala lagar/tillstånd som kan påverka det
område som produkten skall användas på.
Kör defensivt. Se upp för potentiella hinder som kan fastna i
hjulet eller tvinga dig till att svänga plötsligt och leda till förlorad
kontroll. Var försiktig och undvik fotgängare, skateboardåkare,
mopeder, cyklar, barn och djur som kan komma i vägen för ditt
körfält och respektera andras rättigheter och utrymme.
Den här produkten är menad för att användas i inhägnat eller
privat område. Den skall inte användas på offentliga gator och
vägar eller på trottoaren. Kör inte din Drift Trike på områden där
fotgängare eller fordon är närvarande.
Tryck inte på gasen på din Drift Trike om du inte sitter i den eller
om du är utomhus i ett område som inte är lämpligt för att köra
på.
Den här produkten var konstruerad för prestanda och hållbarhet
men den kan fortfarande gå sönder vid felaktig användning.
Hopp eller andra aggressiva typer av körning kan leda till stress
och skada i alla produkter. Din Drift Trike inkluderat. Föraren
antar all risk associerad med påfrestande körning/aktivitet
Var försiktig och känn till dina begränsningar. Risken för skada
ökar desto mer komplext och avancerat man kör. Föraren åtar sig
all risk som är associerad med aggressiv och farlig körning.
Kör aldrig I närheten av vatten eller trapper.
Håll fingrar, händer och andra kroppsdelar ifrån kedjan,
styrsystemet, hjulen och alla andra rörliga komponenter.
Kör inte produkten på blött eller isigt underlag och kör aldrig i
regn. De elektroniska delarna i din Drift Trike kan ta skada av
vatten och leda till farliga situationer.
Blött, halt, eller grovt underlag kan alla öka riskerna vid
användning. Kör inte din Drift Trike i lera, is, vattenpölar eller
vatten. Undvik överdrivna hastigheter som kan associeras med
branta nedförsbackar. Riskera aldrig att förstöra underlag såsom
mattor eller golv genom att använda Drift Triken inomhus. Kör
inte på natten eller när det är dålig sikt.
LÄMPLIG SKYDDSUTRUSTNING
Använd alltid riktig skyddsutrustning, såsom en godkänd hjälm
(med hakrem fast och spänd), armbågsskydd och knäskydd.
Hjälm är ett krav enligt lag i Sverige för alla under 15 år. Att
använda långärmad tröja, långbyxor, och handskar är
rekommenderat. Använd träningsskor och var noga med att
knyta dem samt hålla skosnören borta ifrån hjul, motor och kedja.
Kör aldrig barfota eller med sandaler.
ANVÄNDNING AV LADDARE
Laddaren som följer med din
Drift Trike bör ses över
regelbundet för skador på sladden, kontakten, inkapslingen och
alla andra delar. Vid skador på någon av dessa får Drift Triken
inte laddas innan dessa skador är åtgärdade.

Använd endast den laddare som följer med.

Var försiktig när du laddar.

Laddaren är inte en leksak och skall endast användas
av vuxna.

Ladda aldrig i närheten av brännbara ämnen.

Dra ur laddaren och koppla ur Drift Triken när den inte
ska laddas eller har laddat klart.

Dra alltid ur laddaren om du ska tvätta av din Drift Trike
med vatten eller liknande.

Ha alltid uppsikt när ni laddar. Ladda aldrig över natten
eller utan uppsyn.
MISSLYCKANDE AV ATT FÖLJA ALLA OVAN VARNINGAR
OCH SUNT FÖRNUFT ÖKAR RISKEN FÖR OLYCKOR OCH
KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR. KÖR FÖRSIKTIGT
OCH VAR UPPMÄRKSAM PÅ OMGIVNINGEN.
MODEL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Modell
DRIFT TRIKE
Motor
100W Elektrisk Motor
Motor max laddning ampere
4.5 A
Styrenhet
Luftkyld, ej vattenskyddad, Broms, On/off, Laddport
Batteri
Bly, 12V/4.5AH x 1st
Laddtid
3-5 timmar
Initial laddning – 12h
Maxfart
10 km/h ( beror på underlag och terräng )
Maximal körsträcka
3-5 km ( beror på förarens vikt och underlag )
Broms
Främre trumbroms
Maximal vikt
50 kg
Fram och bak-hjul
Fram: 200X50
Bak: Länkhjul
Gas
Tryck-knapp för gas
Antal förare
1 person ( Rekommenderad ålder är från 8 år och uppåt )
Trike: 95x60x60 (cm)
Dimensioner (L x V x H)
Låda : 77x58x22 (cm)
Säteshöjd : 16 cm
Vikt
13 kg
MONTERING OCH FÖRBERDELSER
Montering av ramen
Börja med att sätta ihop den bakre och främre delen av ramen enl. bilderna ovan.
Skruva åt bultarna hårt och se till att det inte glappar.
Fästning av framgaffel
Framgaffeln skall sättas på enl. bilderna ovan.
Var noga med att räta upp stålröret med hålet i så att det passar med hålen i framgaffeln.
Skruva sedan i bulten och säkra den hårt så att det inte kan glappa.
Fästning av sätet
Sätet ska fästas enligt bilden ovan.
Börja med att sätta på den och justera så att hålen i sätet stämmer överens med hålen i ramen.
Skruva sedan åt bultarna med medföljande insexnyckel.
Säkra bultarna hårt så att sätet inte glappar om man rycker i det.
Uppblåsning av däcket.
Däcket är luftfyllt vid transport men kan förlora tryck mellan tillverkning och köp. Fyll därför upp däcket med luft enligt de
specifikationer som finns tryckta på sidan av däcket innan första användning.
Test av broms.
För att använda bromsen, tryck på spaken för att öka trycket på bromsen. Bromshandtaget är utrustat med en kabeljusterare för att
kompensera för utsträckning av kabel eller för att finjustera bromsen enligt önskemål.
FÖRE ANVÄNDNING
Laddning av batteri
Din Drift Trike kommer inte att vara fulladdad vid uppackning; därmed bör du ladda den direkt innan du använder den.
● Initial laddtid: 12h timmar
● Körtid: upp till 40 minuter av kontinuerlig körning. Körtiden
● Uppladdning: 3-5 timmar
kan variera beroende på körförhållanden, klimat samt underhåll
Beroende på urladdning
av din Drift Trike.
● Ladda batteriet fullt vid förvaring
● Livslängd batteri: Batteriet ska klara i genomsnitt 250
● När Drift Triken inte används, ladda
upp/urladdningar.
Minst en gång i månaden tills normalt
● För att förlänga batteriets livstid skall batteriets inte förvaras
användande återupptas.
i temperaturer över 60 grader eller under -10.
7
OBSERVERA: Var noggrann med att stänga av Drift Triken med power-knappen när den inte används. Om den lämnas på under en
längre tid kommer batteriet att nå en nivå så låg att den inte längre kan laddas upp och hålla laddningen.
1.
Stäng av Drift Triken före laddning och håll avstängd under hela laddningen.
2.
Plugga in laddaren I ett vägguttag. Om lampan inte lyser, kolla ladduttaget. Om nödvändigt, prova ett annat uttag.
ANVÄNDNING
För att starta, tryck power-knappen till ON. Placera båda händer på styret och tryck på gas-knappen.
OBSERVERA: Håll båda fötter på fotstöden när enheten är i rörelse.
För att stanna, släpp gas-knappen och tryck in bromsen tills din Drift Trike står helt stilla.
REPARATIONER OCH UNDERHÅLL
Var noggrann med att enheten är avstängd.
Justering av broms
För att justera spänningen I bromskabeln. Trä kabeljusteraren in eller ut ¼ till ½ varv tills den efterfrågade justeringen är uppnådd. Om
bromsen behöver ytterligare justering, ta bort motorskyddet/kedjeskyddet, lossa på muttern på bromskabeln för ytterligare justering.
Fäst muttern säkert och hårt när du är klar.
Kedja och kedjehjul
Kedjan kommer generellt ha en “lös” punkt och en “tight” punk beroende på vilken position kedjehjulet är i. Det här är normalt för alla
kedjedrivna produkter. Om kedjan låter mycket eller kärvar, kolla så att den är smörjd. Om den inte är smörjd så bör du smörja in
den. Kolla även spänningen på kedjan och placering av kedjehjulet.
Batteriförvaring och avyttring
Förvara inte batteriet I temperaturer över 60 grader eller under -10 grader celcius.
BATTERIET INNEHÅLLER INKAPSLAT BLY. MÅSTE ÅTERVINNAS.
Laddare
Laddaren som medföljer din Drift Trike skall frekvent kollas igenom för skador på sladd, kontakt, inkapsling och andra delar. Vid skador
på någon av dessa får laddaren inte användas till produkten innan den blivit lagad eller ersatt.
Använd ENDAST medföljande laddare.
8
Download