Provtagningsanvisning Kobalaminer (B12) i plasma

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-71802
Fastställandedatum: 2016-02-15
Revisionsnr: 4
Giltigt t.o.m.: 2018-02-15
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Kobalaminer (B12) i
plasma
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län
eller pappersremiss REMISS 1 Gävleborg
Provtagning
5 mL, Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp
Kan tas kapillärt
Minsta blodmängd 0,5 mL (200 µL plasma)
Förvaring/Transport
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning
Centrifugerat prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur
4 dygn i kyl
2 månader i frys
Ljuskänsligt
Frys provet om längre förvaring
Frysta prover skickas fryst
Indikation
Vid misstanke på kobalaminbrist med eller utan anemi.
Vid glossit, poly-neuro- och myelopati, depressiva
symtom och demens samt misstänkt malabsorption
Falskt förhöjda kobalaminnivåer kan ses vid ökad
haptokorrinnivå (KML, Polycytemia vera,
leversjukdomar med mera) och vid förekomst av
antikroppar mot intrinsic faktor (framförallt vid
perniciös anemi och autoimmun gastrit).
Homocysteinnivåerna påverkas inte av ovanstående
felkällor.
Analyserande
laboratorium
Referensintervall
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle
Svarstid
Helgfri måndag - fredag
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
I undantagsfall
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
150 -500 pmol/L
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Kobalaminer (B12) i plasma
Dokument ID: 02-71802
Giltigt t.o.m.: 2018-02-15
Revisionsnr: 4
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
Vitamin B12 eller cyanokobalaminer består av en
central koboltatom omgiven av fyra pyrrolringar.
Kobalaminer förekommer i animalisk föda som t.ex.
lever, nötkött, ägg och mjölkprodukter. Upptag av
kobalaminer sker med hjälp av ett glykoprotein,
intrinsic factor (även kallat intestinalt vitamin B12bindande protein eller nedan reell faktor) i tunntarmen.
Brist på denna faktor medför perniciös anemi. Vitamin
B12 och folat medverkar vid DNA syntesen. Brist
medför förlångsammad celldelning och resulterar i t ex
megaloblastisk mognadsstörning i benmärgen. Detta
visar sig som makrocytär anemi och/eller neurologiska
symtom. Andra indikationer för B12 bestämning kan
vara malabsorptionsutredningar.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download