Allmänt om laget.se

advertisement
Lathund för administratörer
Allmänt om laget.se/AIK
www.laget.se/AIK är sedan i mars 2013 AIK Ungdomsfotbolls lagsidor, och dessa använder vi för direkt
kommunikation gällande ungdomsfotbollen och intern kommunikation till våra lag
På startsidan finns
fliken ”Dokument”.
Där hittar du en rad
nyttiga dokument
som policys,
verksamhetsplan AIK
FF, licensunderlag,
träningstider och
mer.
Så här ser det ut inne i ”dokument”. De flesta mapparna är öppna och läsbara för alla besöker, vissa är
bara tillgängliga för inloggade föreningsmedlemmar dvs personal, ledare, spelare och föräldrar.
Flikarna uppdateras med nya dokument löpande.
Mail. En av de vanligaste frågorna från föräldrar med olika uppdrag är varför man inte nås av mail som
skickas ut, eller nås av en del men inte av andra.
Det vanligaste svaret är ofta relaterat till på vilket sätt de har lagts upp inom sitt lag på deras laget.sesida.
Vi sköter merparten av vår mailkommunikation till lag, ledare och föräldrar i förekommande fall via
laget.se:s mailfunktion. Dessa mail går till den mailadress den enskilda personen själv angett som sin
mail, och bygger alltså på att det är en aktuell adress. Dessutom är det kopplat till vilken roll som
angetts. Är man lagledare, men i sin roll på hemsidan endast är angiven som förälder, så nås man inte
av de mail som vi markerar i systemet skall gå till alla ledare.
Efterföljande bilder är en kort presentation av alla de olika val man kan ha när man lägger till en ny
ledare som medlem, eller ska ändra en person medlemskap från t ex förälder till ”webbansvarig” eller
något annat.
Kort sagt finns det så gott som en roll för alla, så se gärna till att alla ansvariga ligger upplagda som
ledare, så blir det mindre information som missas, och ingen som själv måste ansvara för att sålla och
eventuellt skicka vidare till berörd person.
Vill man att
medlemmen ska kunna
administrera sidan
(nyheter, kalendern
osv) så kryssar man i
det. Vill man att de ska
stå som
kontaktpersoner för
laget på er sida under
”Kontakt” samt under
föreningens huvusida
så kryssar man i det.
Sedan tilldelar ni roll,
ev titel och bestämmer
om de ska vara synliga
som ledare utåt för
oinloggade på er sida,
när man tittar på
”Trupp”.
Som ni ser finns
det en hel del
roller att välja
på.
Klart
Download