Samhällsekonomi Ekonomi = Hushållning Begrepp 1

advertisement
2016-01-13
Samhällsekonomi
=
Hur hänger din, familjens och
Sveriges ekonomi ihop?
Ekonomi = Hushållning
…eller…
”En vetenskap uppfunnen av överklassen för
att komma åt frukten av underklassens arbete”
/ August Strindberg
?
2
Begrepp 1
•
•
•
•
•
•
•
•
Lön (Netto, Brutto)
Skatt
Bidrag
Disponibel inkomst
Konsumtion
Sparande
Kredit
Budget
3
1
2016-01-13
Lön – skatt + ev bidrag
= Disponibel inkomst!
Hur mycket är skatt?
Vart går skatten?
4
Hur mycket är skatt?
5
Vart går skatten?
6
2
2016-01-13
Konsumtion
eller
Sparande?
• Sparande = den del som blir kvar efter det
att utgifterna betalats… eller är sparande en utgift?
”…why is there so much month left at the end of the money?”
7
Hjälpmedel = Budget
• Inkomster
Lön
Pension
Bidrag
• Utgifter
Hyra
Mat
Försäkringar
SL-kort
Kläder
Prenumerationer
Nöjen…
8
Sparande
• Vilka sparformer finns?
- Fördelar / Nackdelar?
9
3
2016-01-13
Sparande
Aktier
Obligationer
•Vad är en aktie?
•Vad är en obligation?
•Varför aktier?
•Varför obligationer?
•Hur går handel med aktier till?
•Hur går handel med obl. till?
Bankkonto
Fonder
•Varför bankkonto?
•Vad är en fond? Olika typer?
•Fördelar/Nackdelar?
•Varför fonder?
•Hur går handel med fonder till?
10
Handla på avbetalning / kredit?
• Finns det några fördelar?
- Marknadsföring!
• Nackdelar?
- Många små summor blir lätt en stor
summa…
- Vad händer om du missar en avbetalning?
- Ränta och avgifter på skulden gör varan
dyr…
11
Exempel
12
4
2016-01-13
Betalning
• Pengar, varför då?
• Hur var det förr? Hur kommer det bli?
13
Begrepp 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prissättning
Utbud
Efterfrågan
Ekonomiska system
Ekonomiskt kretslopp
Produktionsfaktorer
Ägandeformer
Marknadsformer
Inflation
Deflation
14
Prissättning
• Utbud och efterfrågan i en marknadsekonomi
120 kr
100 kr
80 kr
Efterfrågan
60 kr
Utbud
40 kr
20 kr
0 kr
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
15
5
2016-01-13
Ekonomiska system
• Marknadsekonomi
• Planekonomi
• Blandekonomi? ”Den svenska modellen”?
16
Fördela produktionen!
• Vad är rättvist?
• Varför finns det människor utan pengar?
• Varför skatt?
17
Det ekonomiska kretsloppet
• Två huvudmodeller
18
6
2016-01-13
Produktionsfaktorer
•
•
•
•
•
Arbetskraft (Människor)
Råvaror (Material)
Realkapital (Verktyg, Maskiner)
Kunskap (Know-how)
Finanskapital (Pengar)
19
Ägandeformer?
• Privata
• Offentliga (Stat, Kommun, Landsting)
• Kooperativa
20
Marknadsformer?
• Fri konkurrens
• Monopol
• Oligopol
Vad är en kartell för något?
21
7
2016-01-13
Begrepp 3
•
•
•
•
•
•
•
BNP
Tillväxt
Statsskuld
Samhällets ekonomiska mål
Skatte- och finanspolitik
Inflation
Penningpolitik
•
•
•
•
•
•
•
Ränta
Konjunkturer
Valuta
Växelkurs
Devalvering
Revalvering
Arbetsmarknad
22
Statens ekonomi
• Vad är BNP
• Problem med BNP?
• Tillväxt
• Statsskuld
”Den som är satt i skuld är icke fri”
/Göran Persson
23
Inflation / Deflation
• Orsaker?
• Konsekvenser?
• Botemedel?
24
8
2016-01-13
Samhällets ekonomiska mål?
•
•
•
•
•
Höjd levnadsstandard
Arbete åt alla
Låg inflation
Jämn fördelning av inkomsterna
Balans i utrikeshandeln
25
Statens styrmetoder
-Hur når man de ekonomiska målen?
• Skatte- finanspolitik
- Statsbudgeten
- Riksdag / Regering
• Penningpolitik
- Räntan
- Riksbanken
26
Ränta
• Vilka räntor finns?
• Vad händer vid höjning / sänkning?
27
9
2016-01-13
Konjunkturer
• Vad är hög- och lågkonjunktur?
• Vad gör man åt dem?
Konjunktur
Högkonjunktur
Lågkonjunktur
Depression
Tid
28
Valuta
SEK, USD, Euro, pund
Växelkurs
$1 = 8,50 SEK
94 SEK = 10 Є
100 Є = $118
Devalvering?
•Sänka värdet på valutan gentemot andra valutor!
”Devalvering är som att kissa i byxorna – det värmer gott i början
men sedan blir det obehagligt”
/Marcus Wallenberg
Revalvering?
•Höja värdet på valutan gentemot andra valutor!
30
10
2016-01-13
Arbetsmarknad
•
•
•
•
•
Varför finns det arbetslösa?
Vad kan man göra åt det?
Några orsaker till individers yrkesval?
Varför finns det löneskillnader?
Några regler på arbetsmarknaden…
31
EMU
• Europeiska Monetära Unionen
• Gemensam valuta inom EU
• Varför? Varför inte?
• Folkomröstning 2002: NEJ till Euro!
32
Länkar – Läs mer!
• http://www.swedbank.se
(hjälp med budget, banktjänster, mm)
• http://www.ungkonsument.se
(Konsumentverket)
• http://www.ekonomifakta.se
(SN sida om Skola & Näringsliv)
33
11
2016-01-13
Källor
• Information till presentationen är hämtad från
läroböckerna;
”Samhällskunskap B” (Interskol) och ”SOS Samhällskunskap” (Liber)
• Boken ”Vår ekonomi” av Klas Eklund
(www.varekonomi.se)
• Bild nr 5 och 6 är hämtad från Lärarhandledning
till boken SO.S Samhällskunskap upplaga 2013
34
12
Download