Schema förMikrobiologi 4,5 hp - BIG

advertisement
Stockholms universitet
Inst. för Biologisk grundutbildning, BIG
Inst. för Molekylära Biovetenskaper, MBW
Version
16-12-2016
Schema för Mikrobiologi 4,5 hp
Kursmoment inom BL2011, Gener, celler och populationer samt
BL2018 Cell- och molekylärbiologi
Kursperiod:
16 Januari, 2017 - 1 Februari, 2017
Lokaler:
Föreläsningar:
Laborationer:
Kursansvariga:
Anders Nilsson
Klas Udekwu
Lärare:
Ann-Beth Jonsson
Ann-Christin Lindås
Johan Ankarklev
Fredrik Hurtig
Traimate Sangsuwan
Einar Olafsson
Hanna Gebreegziabher
Kristina Heinrich
David Leslie
Q211
E214, E224, D320
Rum
Tel.
AN
E547 164549
KU
F556 164189
ABJ
ACL
JA
FH
TS
EO
HG
KH
DL
Emailadresser till lärare finns på kursens site https://mondo.su.se/
Litteratur:
Carlson, K. & C. Linder: ”Introduktion till mikrobiologi”. 2:a uppl. Studentlitteratur 2012. ISBN
978-91-44-07571-6
Föreläsning
Föreläsningarna är inte obligatoriska men nödvändiga för att bättre kunna tillgodogöra sig
kursbokens innehåll. Du får också möjlighet att ställa frågor och diskutera problem.
Laborationer:
Laborationerna i grundläggande mikrobiologisk arbetsmetodik är obligatoriska och utförs
individuellt. Använd alltid labrock när du labbar.
Universitetskonto: Se till att ditt universitetskonto är aktiverat. Inlämning av labrapporter och övrig kommunikation
sker via kurssiten på https://mondo.su.se.
Tentamen:
Kursen avslutas med ett skriftligt prov då inga hjälpmedel är tillåtna. Den sjugradiga
betygsskalan (A-F) tillämpas på teoridelen, men för att få ett godkänt betyg krävs även godkända
labrapporter. Betyget A ges då 95% av maxpoängen uppnåtts, B vid 85%, C vid 75%, D vid
65%, E vid 60%, Fx vid 50% samt F under 50% av maxpoängen. Möjligheten att komplettera
betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på detta kursmoment.
Dag
Måndag
16 Januari
Tid
Rum
Innehåll
Lärare
9.15 - 10.00 Q211
Obligatoriskt upprop
Fotografering, info om skåp, datorer mm.
10.45 - 11.45 Q211
Information om biologistudierna: Innehåll och upplägg. Björn Birgersson
13.00 - 15.00 Q211
KU
Kursinformation.
Föreläsning 1: Mikrobiologi och mikrobiologisk arbetsmetodik KU
Kapitel 1 och 2. Sidor:
Tisdag
10.00 - 12.00 Q211
17 Januari
Föreläsning 2: Bakteriecellens uppbyggnad
Kapitel 3. Sidor: 35 - 52
13.00 - 16.00 E214, E224, D320 Lab 1: Sterilteknik, isolering av mikroorgnismer
Onsdag
18 Januari
Torsdag
19 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Föreläsning 3: Metabolism och tillväxt
Kapitel 4. Sidor:
13.00 - 16.00 E214, E224, D320 Lab 2: Avläsning, morfologi
9.15 - 9.45
E214, E224, D320 Lab 3: Omstrykning av bakterier för Gramfärgning
10.00 - 12.00 Q211
Birgitta Åkerman
Per Cronholm
ABJ
FH, TS
EO, HG, KH, DL
KU
FH, TS
EO, HG, KH, DL
FH, TS
EO, HG, KH, DL
AN
Föreläsning 4: Bakteriegenetik
Kapitel 5. Sidor: 95 - 114
FH, TS
13.00 - 16.00 E214, E224, D320 Lab 3 (forts.): Gramfärgning, motilitet, mikroskopering
EO, HG, KH, DL
Fredag
20 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Föreläsning 5: Klassificering av mikroorganismer, Arkéer
ACL
Kapitel 6 och 11. Sidor: Alla
13.00 - 16.00 E214, E224, D320 Lab 4: Avläsning, sporfärgning och genomgång av resultat
FH, TS
EO, HG, KH, DL
Måndag
23 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Föreläsning 6: Bakterieinfektioner
Kapitel 8. Sidor: 163 - 185
Självstudier och rapportskrivning av labbar
ABJ
Tisdag
24 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Föreläsning 7: Antibotika och antibiotikaresistens
Kapitel 9. Sidor:
Självstudier och rapportskrivning av labbar
KU
Onsdag
25 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Föreläsning 8: Eukaryota mikroorganismer
Kapitel 12. Sidor: 239 - 256
Självstudier och rapportskrivning av labbar
JA
Torsdag
26 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Föreläsning 9: Virus
Kapitel 13. Sidor: 257 - 281
AN
Fredag
27 Januari
10.00 - 12.00 Q211
Frågestund
AN, KU
2
Dag
Tid
Rum
Innehåll
Lärare
Måndag
30 Januari
Inläsning, självstudier och rapportskrivning av labbar
Tisdag
31 Januari
Inläsning, självstudier och rapportskrivning av labbar
Onsdag
1 Februari
9.00 - 13.00 Ugglevikssalen
Tentamen
Inlämning av labrapport via https//:mondo.su.se senast
klockan 18.00
Eventuellt inlämning av reviderad labrapport via
https//:mondo.su.se senast klockan 18.00
Onsdag
15 februari
Lördag
11 mars
9.00 - 13.00 E306
Omtentamen
3
Download