Målet med Go14 är att dubbla omsättningen för Hoist Energy, från

advertisement
Hoist
Energy
Tillväxt
Plan
2
3-åriga
tillväxtplaner
vägen till
framgång
3
Go11 – resultat
Hoist Group har haft en fantastisk
utveckling de senaste åren och det
är ett resultat av vår övergripande
strategi att jobba med 3-åriga tillväxtplaner. Vi började med Vision
2008 och fortsatte med Go11. Båda
planerna har fullföljts med lyckat
resultat och gett koncernen flerdubblad omsättning.
Med Go11 tog vi koncernen från 400
till 700 miljoner SEK i omsättning
2011! Det innebär att vi klarade målet
för Go11. Vi klarade Go11 eftersom
alla bidrog och arbetade tillsammans
som ett lag. Prestationen bygger på
ett fantastiskt engagemang och hårt
arbete!
Hoist Energy
Inom Hoist vilar vi inte i vår framgång
– vi fortsätter alltid framåt! Det ska
vi göra nu genom att bilda Hoist
Energy, en ny koncern där EM
Systemer, Jovent, Luftkontroll och
TK-ventilasjon ingår.
Under de kommande tre åren kommer vi att genomföra den nya
tillväxtplanen Go14 och jobba för
att uppnå våra nya mål. Hoist Energy
kommer att ha det stora företagets
resurser och det lokala företagets
fördelar med stor kompetens och
erfarenhet samlat under ett tak.
Go14-arbetet startar i Sälen och vi
ser verkligen fram emot att jobba
mot nya mål!
Med vänliga hälsningar,
Stefan Olsson, Jovent
Ulf Berquist, Luftkontroll
Miguel Abrante, Jovent
Øyvin Wold, EM Systemer
Jan Erik Nikolaysen, EM Systemer
Nils Olav Hammer, TK-ventilasjon
Malcolm Lindblom, Hoist Energy
4
Inom Hoist har vi alltid strävat efter
konstant tillväxt. Skälet till det är att
vi är övertygade om att bolag som
inte växer till slut kommer att slås ut.
För att kunna möta konkurrensen
från de allt större bolagen behöver vi
skapa en stabil plattform att stå på,
med en stark ekonomi och ett unikt
erbjudande.
syft
5
”Genom branschkunskap,
nytänkande och engagemang ska vi
erbjuda energieffektiviseringssystem
och ventilationslösningar som
ökar lönsamheten och komforten i
kommersiella fastigheter.”
te
6
Målet med Go14 är att dubbla
omsättningen för Hoist Energy, från
300 till 600 miljoner SEK.
må
ål
7
Bli 1 företag
Vi kommer successivt att byta namn
till Hoist Energy och bli ett enda stort
företag men samtidigt behålla fördelarna
med lokal marknadskännedom. Under
Go14 planerar vi även tre nyförvärv som
kommer att ge oss ännu större närvaro
på marknaden.
Satsa på personlig utveckling
Hoist Energy ska vara en arbetsplats där
personalen trivs och får möjlighet att
växa och därför kommer vi att erbjuda
vidareutbildningar och karriärmöjligheter.
Inom Hoist jobbar vi även på olika sätt
med hälsa, motion och välbefinnande.
Om du vill kommer vi ge dig en roligare
arbetsplats!
8
Kunderna
För att 4 företag ska kunna bli 1 utan att vi förlorar våra nuvarande
kunder gäller det att vi alla hjälps åt. Det är viktigt att kunderna
förstår att vi samlas under ett namn men samtidigt behåller vår
lokala styrka.
Att vi växer och blir större kommer att innebära fördelar för kunderna
i form av ökad kompetens och bättre erbjudande.
1)
Vi ska starta en aktiv
marknadsförings- och säljavdelning i Hoist Energy.
2) Vi ska informera kunderna
genom utskick, referenskampanjer, pressmeddelanden och
annonsering i branschpress om
att vi finns och vad vi kan.
3) Vi ska besöka storkunder
proaktivt och berätta om vad
vi kan göra för dem och teckna
avtal med dem.
4)
Kunderna ska dra fördelar
av att vi kan ge ett bättre pris
genom ökad effektivitet.
4 bli
9
Namnbytet
Hoist Energy Luftkontroll
Ny logo &
nytt namn
Skvadronvägen 6
702 27 Örebro
tel 019 - 20 54 00
Förnamn Efternamn
VD / Projektledare
[email protected]
fax 019 - 27 25 34
mob 070 - 65 65 65
www.luftkontroll.se
Hoist Energy Örebro
Skvadronvägen 6
Samma logo
& namn
702 27 Örebro
tel 019 - 20 54 00
Förnamn Efternamn
VD / Projektledare
fax 019 - 27 25 34
mob 070 - 65 65 65
lir 1
[email protected]
www.luftkontroll.se
erbjuda
10
Innovativa
lösningar
Kompletta
lösningar
1) Vi strävar alltid efter att erbjuda 1) Vi erbjuder totalentreprenader.
toppmoderna lösningar och produkter. Vi jobbar hårt med att utveckla
och introducera nya innovativa lösningar som är speciellt framtagna för
att möta våra kunders behov.
2) Eftersom vi erbjuder totalentreprenader inom både ventilation och
styr- & regler kan vi ta fram smarta
och kompletta lösningar för våra
kunder.
Vårt breda utbud gör att kunderna
kan vända sig till oss för att få hjälp
med flera områden. Vi har all kompetens samlad under ett tak och
därför vet kunderna vad de får när
de anlitar oss.
2) Eftersom vårt erbjudande även
inkluderar finansieringslösningar
och betalningsmodeller som bygger på besparingar till följd av våra
leveranser ger det kunderna en extra
trygghet i valet av leverantör.
ande
Nyckeln till framgång är vårt unika kunderbjudande. Vi har djupgående
kompetens inom ventilation och styr- & regler i kombination med
finansieringslösningar. Vi är professionella och har mycket bra rykte, vi tar
ansvar för våra leveranser och vi är trevliga att ha att göra med. Allt vi erbjuder
bygger på samma fyra grundstenar:
Engagerade
lösningar
Lönsamma
lösningar
1) Vårt mål är att göra våra kunder 1) När
lönsamma och för att kunna göra
det måste vi vara engagerade. Alla
kunder har olika behov och vi måste
vara beredda att göra det lilla extra
för att se till att våra installationer blir
lönsamma för varje enskild kund.
2)
Eftersom våra kunder är
beroende av att deras egna kunder
trivs i fastigheten måste vi se till att
våra installationer fungerar över tid,
med service och underhåll.
vi utvecklar våra system,
produkter och tjänster har vi alltid
kundnyttan i åtanke. Våra lösningar
ska sänka våra kunders energiförbrukning och kostnader och ge bra
Return on Investment.
2) Vår
överlevnadsstrategi är att
göra våra kunder lönsamma. När
kunderna är lönsamma blir vi också
lönsamma och kan finansiera ytterligare utveckling av vårt erbjudande.
11
12
Om vi klarar Go14 kommer vi att
fira med en weekend-resa där
personalen röstar fram resmålet.
Hoist Energy är en trygg arbetsplats
som kommer att klara upp- och
nedgångar i konjunkturen över tid.
fira?
13
Vårt systerföretag Hoist Technology som är
totalleverantör till hotellmarknaden har också
en Go14-plan. Målet är att förbereda för att
kunna omsätta 1 000 000 000 SEK år 2015.
a?
14
Januari
Go14 Kick Off. Fira att vi lyckades med Go11 och förbereda för Go14 med
Hoist Energy.
Maj
Lokal Kick Off. Möjliggöra budgeten för första halvåret.
September
Lokal Kick Off. Hur vi ska klara årets budget.
2012
December
Kick Off. Resultat för 2012. Budget och mål för 2013.
12
15
16
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards