Desigo CC

advertisement
Integrerad byggnadsautomation
Desigo CC
Frigör din byggnads inre potential
siemens.se/desigocc
Varför är byggnader viktiga?
Vet du hur mycket din byggnad kostar?
41%
28%
Mobilitet
Byggnader
40%
20%
Energikostnader
Global
energiförbrukning
Byggkostnader
Byggnadskostnader
31%
30%
Industri
10%
Underhåll
Övriga
kostnader
Byggkostnader
Driftkostnader
Byggnadsautomation blir allt mer komplicerad
och står inför olika utmaningar
Säkerhetskrav
Lagstiftning
Security
Power
Integration
°C
Lightning
Brist på
resurser
HVAC
Safety
Kostnadstryck
Byggnadsautomation startar med Desigo
Desigo™ är svaret på dessa utmaningar – Desigo CC är ett genombrott
och en innovativ plattform för fastighetsautomation
Säkerhet
Advantage™-tjänster
Integrerade trygghetssystem
ger minimerade svarstider.
Vi skyddar din investering,
höjer effektiviteten och
hanterar samtidigt dina
risker och kostnader.
Effekt
De genomsnittliga kostnaderna
för stillestånd för medelstora
företag uppgår till ca.
Intergration
Brandsäkerhet
Power
70%
SEK 70000
Helt
integrerat
av verksamheter som råkar ut
för en större brand återhämtar
sig aldrig. Vi erbjuder unik
tillförlitlighet vid detektering
och skydd mot falsklarm.
per timme.
Belysning
Effektiv belysningsstyrning
kan spara upp till
80%
Security
Safety
Lightning
°C
HVAC
°C
av kostnaderna.
HVAC
Energiövervakning kombinerad
med belysning och ström på
begäran kan spara upp till
20%
av energikostnaderna.
Avancerade byggnadsautomationssystem kan spara upp till
Olika användare
har olika krav
20% av energikostnaderna.
Centraliserad
styrning av alla
systemen
i byggnaden
Tillförlitliga
data för kloka
beslut
Styrning
Ökad komfort,
säkerhet och
produktivitet
Operatör
Byggnadens användare
Desigo CC lämpar sig för
alla typer av byggnader
London
Modulärt och utbyggbart
över flera olika byggnadstekniksystem
Moscow
New York
Fjärrstyrbar
Från varje plats
när som helst
Av olika användare
Ökad trygghet
och komfort
Förbättrad prestanda
och image
Betydande
kostnadsreducering
Dina fördelar
Det integrerade fastighetsautomationssystemet
som erbjuder mer trygghet, säkerhet och komfort
samtidigt som det reducerar dina kostnader.
Det ställs allt högre krav på dagens
byggnader. 40% av den globala energikonsumtionen kan härröras till byggnader
och driftskostnaden kan stå för 80% av en
byggnads totala livscykelkostnad.
Högre krav på säkerhet, bekvämlighet och
energieffektivitet är några av de utmaningar som beslutsfattare, investerare,
fastighetsskötare, driftoperatörer och användare möter. Till det kan läggas lagkrav
och minskat antal resurser.
Desigo CC är ett integrerat fastighetsautomationssystem med ett gränssnitt som
täcker dessa behov, nu och i framtiden.
Det är en innovativ plattform som kan styra och optimera flera system i en byggnad;
värme, ventilation, luftkonditionering,
belysning, rumsautomation, energieffektivisering, brandlarm samt säkerhetssystem
såsom videoövervakning, passagesystem
och inbrottslarm.
Desigo CC tillhandahåller information från
alla integrerade delar av fastigheten till
beslutsfattare, användare, fastighetsskötare och operatörer så att de har relevanta
underlag för att fatta rätt beslut i rätt tid.
Desigo CC formas efter dina behov och
kan med fördel användas att styra ett eller
flera fastighetssystem.
Kontakt:
Ring 0200-11 66 21
eller skicka e-post till
[email protected]
siemens.se/desigocc
Snabbfakta om Desigo CC
Minskar komplexiteten som kommer
med flera olika fastighetssystem.
Smart rapportering som ger möjlighet
till optimering av funktioner vilket
leder till minskade kostnader.
Utbyggbart och framtidssäkert; börja
med en, två, tre etc. discipliner och
lägg till när behovet växer.
Kan styras och övervakas på distans
av varierande grad beroende på
användare.
Några fördelar med en integrerad
plattform
Enhetligt arbetsflöde vilket innebär
mindre risk för mänskliga fel i
hanteringen.
Förbättrat beslutsunderlag för chefer
och operatörer vilket förebygger och
reducerar störningar och avbrott.
Möjlighet till långgående optimeringar
av samtliga funktioner genom detaljerad rapportering och analysering
av data från flera system.
Möjlighet till uppkoppling mot
Siemens service center för fjärrövervakning, underhåll & optimering.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards