Regler för fiske inom Skålans FVO
Fiskekort som är löst för fiske inom Skålans fiskevårdsområde (SFVO)
gäller för fiske med handhållet redskap inom på kartan markerat
område. Fiskekorten är personliga, men barn upp till 16 år får fiska på
målsmans fiskekort och kvot.
Minsta tillåtna längd för öring och harr är 30 cm. På flugfiskesträckan
vid Välleströmmen gäller dock minimilängden 35 cm. Mindre fisk ska
varsamt släppas tillbaka. Högst 5 ädelfiskar får tas upp per kort och
dygn. På flugfiskesträckan vid Välleströmmen gäller dock högst
2 fiskar. Sik omfattas inte av fångstbegränsning.
SKÅLANS
FISKEVÅRDSOMRÅDE
FISKEGUIDE och REGLER
I Välleströmmen, från områdesgränsen vid Bergstjärnen och ned till
vägbron över Ljungan, är endast fiske med flugspö och fluga tillåtet.
Från vägbron och nedströms till Hölen är fiske med mask eller annat
agn förbjudet.
I Lilltjärnen är endast ismete eller fiske med flugspö tillåtet. I
Höltjärnen och Hundtjärnen får spöfiske bedrivas från land, is och
flytring. I Bergstjärnen, Fotingen, Lännässjön och Skålsjön får fiske ske
från båt.
Fiske med flug- och dragutter är tillåtet i Fotingen, Lännässjön och
Skålsjön. Angelfiske är tillåtet i Bergstjärnen under förutsättningen
att levande agnfisk ej används. I övriga vatten är högst tre beten
per handhållet redskap tillåtet.
Fiskeförbud råder i Ljungans biflöden under öringens
1 september – 31 oktober. Oxsjöån är fredad från allt fiske.
Fiskekortspriser (för fiske med handredskap):
1 dygn
3 dygn
7 dygn
årskort
60 kr
150 kr
250 kr
500 kr + 200 kr för familjemedlem
Kontaktperson för Skålans FVO är Leif Rodhe, 070–3427988.
Mer information: skalan-bortnan.org/fiske
lektid
En öring fångad i Ljungan
Välkommen till Skålan
och
Skålans FVO