Information och regler för fiske 2005 - skalan

Information och regler för fiske 2005
Fiskekort löst för Skålans Fiskevårdsområde (FVO) gäller för
fiske med handhållet redskap inom på kartan markerat
område. Fiskekorten är personliga och barn upp till 16 år får
fiska på målsmans fiskekort och kvot.
Minsta tillåtna längd för öring och harr är 30 cm, för
flugfiskesträckan vid Välleströmmen gäller 35 cm. Mindre
fisk ska varsamt släppas tillbaka. 5 ädelfiskar får tas upp
per kort och dygn, för flugfiskesträckan vid Välleströmmen
gäller 2 fiskar. Sik omfattas inte av fångstbegränsning.
I Välleströmmen, från områdesgräns vid Bergstjärnen och
ned till vägbron över Ljungan, tillåts bara fiske med flugspö
och fluga
SKÅLANS
FISKEVÅRDSOMRÅDE
FISKEKARTA
&
INFORMATION
I Lill-Tjärnen tillåts fiske med flugspö och ismete. I
Höltjärnen och Hundtjärnen får spöfiske från land, is och
flytring bedrivas. I Bergstjärnen, Digertjärnen och
Långtjärnen får man även fiska från båt.
Fiske med flug- och dragutter tillåts i Fotingen, Lännässjön
och Skålsjön. Angelfiske är lovligt i Bergstjärnen. OBS !
Levande agnfisk är förbjudet. I övriga vatten tillåts högst
tre beten per handhållet redskap.
Fiskeförbud råder i Ljungans biflöden under öringens lektid
1 sept - 31 okt.. Oxsjöån är fredad från allt fiske.
Fiskekortspriser (för fiske med handredskap):
1 dygn 50 kr
3 dygn 120 kr
7 dygn 200 kr
årskort 400 kr + 200 kr för familjemedlem.
Öring fångad i Ljungan
Båt uthyres genom Kafferasta i Fotingen.
Skålans fvo:s kontaktperson är Leif Rodhe tel. 070-6498439.
Karta och information: www.fiske.jamtland.se och
www.skalan.bortnan.org
Välkommen till Skålan !
Skålans FVO