Sommens Fiskevårdsområde

advertisement
Sommens Fiskevårdsområde - Fiske i sjön Sommen
Skrivet av Thomas
{jumi [slideshow.php]} Välkommen till sjön Sommen och Sommens Fiskevårdsområde. På vår hemsida kan du få
information om fisket i sjön, köpa fiskekort och få information om vår organisation .
Sommen ligger i hjärtat av natursköna Sommenbygden på gränsen mellan Småland och
Östergötland och är en av de vackraste och större sjöarna i Sverige. Sjön har en karaktär med
flera smala fjärdar, grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och det uppskattas att det
finns drygt 300 större och mindre öar. I sjöns kristallklara vatten finns ett rikt och unikt
fiskliv
, och här finns även en helt egen fiskart, den berömda Sommenrödingen.
I sjön finns totalt 22 fiskarter och det erbjuds ett unikt fiske efter allt från öring till storgädda.
1/1
Download