Bruksanvisning Tillverkare/farmaceutisk firma: Tetra GmbH D

advertisement
Bruksanvisning
Tillverkare/farmaceutisk firma: Tetra GmbH D-49304 Melle Made in Germany www.tetra.net
TetraMedica® GeneralTonic
Produktform: Ämneslösning som tillsats till akvarievatten. Originalförpackning à 100ml.
Verksamma ämnen per 100ml lösning:
Ethacridinlactat
836,0 mg
Acriflavin
160,2 mg
Methylenblått
56,44 mg
9-Aminoacridin * HCI * H2O
28,20 mg
Användningsområden: Bakteriella infektioner som fenröta, svampangrepp som Saprolegnia, Achlya,
ektoparasitära sjukdomar, hudgrumling som orsakats av t.ex. Costia, sötvattens-oodinium; hud och
gälparasiter, sår och skador. Sjukdomssymptom: Fransiga fenor, Bomullsliknande, vit beläggning,
Mögelaktiga strukturer på huden, Hopfällda fenor, Grumliga ögon och hud, Andnöd, Sår.
Kontraindikationer och biverkningar: Fjäderaktiga växter, t.ex. Ceratophyllum-arter (Hornsärv) kan
ta skada av behandling med GeneralTonic. Läkemedel med starkt färgande ämnen kan färga av sig
på genomskinliga plastdelar i akvariet (silikongummi)! Vi vill uppmana alla djurägare att rapportera
eventuella hittills okända biverkningar till en veterinär eller apotekare. Dessutom bör fackhandeln eller
tillverkaren informeras om eventuella biverkningar.
Läkemedel för sötvattensprydnadsfiskar.
Dosering/Användningssätt: Dosera genom att använda locket eller doseringsstrecken på flaskan
(varje streck motsvarar 10 ml) en gång första behandlingsdagen.
I inredda akvarier:
Normal dos:
5 ml till 20 l
Vid svår sjukdom:
5 ml till 10 l
I karantänakvarium:
5 ml till 20 l
(utan biologiskt aktiva filter eller anordningar)
Skaka väl före användning! En behandling varar 5 dagar och börjar med en engångsdos första dagen.
Under de 4 följande dagarna verkar läkemedlet. Efter behandlingens slut skall vattnet filtreras med
aktivt kolfilter under 24 timmar. Efter filtrering kan en ny behandling påbörjas. Om ingen förbättring har
inträffat efter 3-4 behandlingar, fråga i din fackhandel.
Information för ändamålsenlig användning: Under behandlingen bör man lufta ordentligt, och inte
använda absorberande filtermedier (aktivt kol eller konstharts). UV-klargörare bör stängas av. Efter en
avslutad behandling rekommenderar vi att man filtrerar vattnet med aktivt kol för att oskadliggöra de
aktiva ämnena, och att en del av vattnet byts ut. TetraMedica GeneralTonic bygger på en förbättrad
kombination av verksamma ämnen – medicinskt beprövade Acridin-färgämnen som gynnar
behandling av de mest varierande fisksjukdomar. TetraMedica GeneralTonic tar död på bakteriella och
parasitära smittospridare och desinficerar akvarievattnet på ett säkert sätt. För att förhindra att
sjukdomar importeras i akvariet, rekommenderar vi att en förebyggande behandling utförs med
normaldos före varje införande av nya fiskar. TetraMedica GeneralTonic skall inte användas
tillsammans med andra läkemedel.
Speciella förvaringsåtgärder: Skydda mot direkt ljus! Får ej förvaras vid temperaturer över
25°C!
Särskild varning: För djur. Skall inte användas på djur som är ämnade för
livsmedelsproduktion! Läkemedlet skall bevaras utom räckhåll för barn! Läkemedlet skall inte
användas efter angivet bäst före datum!
Informationen senast uppdaterad: November 2005
Download