Klicka här för att läsa mer.

advertisement
Årets miljöstipendium 2016 delades ut till förskolorna Barnens MontessoriAkademi på Carl
Malmstens väg i Bergshamra och Creativo i Frösunda som arbetar med att minska kemikalier
och giftiga ämnen i barns vardag.
Årets stipendiater tillsammans med Anna Lasses (i mitten), ordförande i miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Foto: Solna stad
I vår vardag kommer vi dagligen i kontakt med ett stort antal kemikalier som finns i produkter
och varor. Barnen och framförallt de yngsta, är den grupp i samhället som är mest känslig för
kemikalier. Det beror på att de har tunnare hud och många organ och mekanismer i kroppen är
inte färdigutvecklade. Barn exponeras också mer för kemikalier än vad vuxna gör då de äter,
dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt. Barns beteende ökar också
exponeringen då de gärna befinner sig bland dammet på golvet och stoppar föremål och
smutsiga händer i munnen.
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I
Solna stad har arbetet med att skapa kemikaliesmarta förskolor pågått sedan 2014 och 2015
utökades arbetet till att även omfatta skolorna. Eftersom barn tillbringar en stor del av dagen i
förskolan eller skolan beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden den 17 maj att
miljöstipendiet ska delas ut till verksamhet som arbetar med att minska kemikalier och giftiga
ämnen i barns vardag.
Årets stipendiater
Förskolorna Barnens MontessoriAkademi på Carl Malmstens väg i Bergshamra och Creativo i
Frösunda, delar på årets miljöstipendium för sina arbeten med att minska kemikalier och
giftiga ämnen i barnens miljö.
Barnens MontessoriAkademi tilldelas stipendiet för att ha rensat ut elektronik, konstläder och
metall från utklädningskläder, tagit bort äldreplastleksaker, bytt ut skumgummimadrasser,
ersatt vinylhandskar med ftalatfria* handskar samt att förskolan serverar mat och dryck på
porslin och glas.
Förskolan Creativo har påbörjat ett arbete med att rensa ut leksaker och lekmaterial och
tilldelas miljöstipendiet kr för att byta ut madrasser av skumgummi.
*Ftalater är en grupp organiska ämnen som bland annat används för att göra plast mjuk och
formbar.
Download