Ansökan, Miljöstipendium 2011

advertisement
Ansökan,
Miljöstipendium 2016
Minska kemikalier i barns vardag
Solna stads miljöstipendium 2016
Enligt beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden ska miljöstipendiet 2016 delas ut till verksamhet som arbetar med
att minska kemikalier och giftiga ämnen i barns vardag.
Stipendiet kan sökas av de som driver verksamhet riktad mot barn på uppdrag av Solna stad och som är
finansierade av staden. Det kan både vara verksamheter i egen regi, men även på entreprenad.
Stipendiet föreslås framför allt gå till redan genomförda aktiviteter och åtgärder men kan även gå till planerade
åtgärder.
Stipendiesumman, som är på maximalt 40 000 kr, kan delas upp på flera stipendiater. Beslut tas i miljö- och
hälsoskyddsnämnden den 6 september 2016.
Sista ansökningsdag är 15 augusti 2016.
Sökande
OBS! Spara blanketten på din egen dator innan du börjar fylla i den.
Verksamhetens namn
Typ av verksamhet
Kontaktperson
Adress
Postnummer och ort
E-post
Mobil/telefon
Miljöstipendium 2015 (2015-03-11
Ytterligare upplysningar
Karolina Ernarp, 08 734 24 22, [email protected] eller läs på Solnas webbplats
http://www.solna.se/miljostipendium
Fortsätter på nästa sida 
Verksamhetens arbete för att minska mängden avfall
Beskriv på ½-1 A4-sida era aktiviteter och åtgärder alternativt era planerade aktiviteter och åtgärder. Det går bra i form
av stolpar. Bifoga gärna bilder om det finns.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards