Inflectra - Pfizer Medica

advertisement
Inflectra™
för Crohns sjukdom
Viktig information för att du
ska komma igång med din behandling
Den här broschyren är endast avsedd
för patienter som har ordinerats Inflectra.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Introduktion
När du påbörjar en ny behandling, som t.ex. med Inflectra,
är det normalt om du har många frågor.
Vi hoppas att den här broschyren kommer att hjälpa dig att hitta
svaren på några vanliga frågor om Inflectra.
INFLECTRA FÖR VUXNA
MED ANKYLOSERANDE
SPONDYLIT
Men om du har specifika frågor är det bäst att du frågar din läkare.
Din läkare är införstådd med vad ditt tillstånd innebär, och hur det
påverkar ditt dagliga liv.
Du kommer även att få en bipacksedel tillsammans med den här
broschyren. Läs bipacksedeln noggrant innan du börjar använda läkemedlet.
I den här broschyren finns följande information:
•Vad är Crohns sjukdom?
•Vad är Inflectra och hur det påverkar vuxna och barn
med Crohns sjukdom?
•Hur du anmäler eventuella biverkningar.
Dessutom finns ditt patientkort på bakre omslagets insida.
Patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver
känna till före och under behandlingen.
2
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
•Några frågor och svar på om vad du kan förvänta
dig när du börjar din behandling.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Crohns sjukdom är ett långvarigt tillstånd där en del av slemhinnan
i matsmältningssystemet blir inflammerad, oftast den sista delen av
tunntarmen eller tjocktarmen.
Crohns sjukdom är något vanligare hos kvinnor än hos män.
Den kan debutera i vilken ålder som helst, men det är mest sannolikt
att den utvecklas hos personer i åldern mellan 15 och 30 år.
Symptom
Symptomen kan variera från milda till allvarliga och komma och gå med tiden.
Crohns sjukdom kan blossa upp, till synes slumpmässigt, för att sedan avta
och försvinna och gå i remission under långa tidsperioder.
Vanliga symptom:
•Diarré.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Vad är Crohns sjukdom?
•Buksmärta.
•Viktminskning.
Andra symptom
Munsår kan utvecklas under skov, vanligtvis mellan tandköttet och
underläppen eller på tungans sida eller undersida.
Ögoninflammation (som kallas ”uveit” eller ”sklerit”) kan påverka ena
eller båda ögonen.
Analproblem, oftast bristningar, sår, onormala förbindelser mellan
tarmen och andra organ (som kallas ”fistlar”), infektioner samt avsmalning av
analöppningen kan inträffa, var för sig eller i kombination.
VAD ÄR CROHNS SJUKDOM?
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
3
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
•Trötthet.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Diagnos
Crohns sjukdom kan diagnostiseras med hjälp av en kombination av
tester och en fysisk undersökning för att kontrollera om symptom såsom
en utvidgning, svullnad eller ömhet i magen eller munsår förekommer.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
En avföringsodling (ett test för att titta efter organismer som bakterier
eller virus i avföringen) kan utesluta andra möjliga orsaker till tillståndet.
Diagnostiska tester
•Bariumlavemang – en speciell röntgen av tjocktarmen.
•Serie röntkenbilder från övre mag- och tarmkanalen
– som undersöker matstrupen, magsäcken och tunntarmen.
•Datortomografi av buken – använder röntgen för att visa ett
tvärsnitt av buken.
•Magnetresonanstomografi av buken – en bildtagning för att visa
bukens insida utan att använda röntgen.
•Koloskopi – ett endoskop används för att undersöka
tjocktarmen och ändtarmen.
•Enteroskopi – ett endoskop används för att undersöka tunntarmen.
VAD ÄR CROHNS SJUKDOM?
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
4
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
•Sigmoidoskopi – ett endoskop används för att undersöka
tjocktarmens sista del och ändtarmen.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Orsaker
Det är inte känt vad som orsakar Crohns sjukdom, men man tror att det
inbegriper generna och immunsystemet.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Autoimmuna sjukdomar
Immunsystemet är utformat till att angripa skadliga bakterier och virus,
samt att ignorera goda bakterier i matsmältningssystemet som behövs för
att smälta maten.
Vid Crohns sjukdom stör något immunsystemets funktion och det börjar
angripa bakterierna i ditt matsmältningssystem, inklusive de goda bakterierna.
Immunsystemet skickar proteiner som kallas tumörnekrosfaktor (TNF) till
matsmältningssystemets slemhinna. Detta orsakar inflammationen förknippad
med Crohns sjukdom.
Ärftlighet
Genetiska faktorer kan vara inbegripna eftersom risken för att utveckla
Crohns sjukdom ökar om andra familjemedlemmar har sjukdomen.
Prognos
Crohns sjukdom följer vanligtvis ett mönster med upprepade skov som
varar i veckor eller månader, följt av en period av remission då tillståndet
förbättras.
Vissa personer har bara lindrig diarré och magknip, medan andra har mer
allvarliga, funktionshindrande symptom. Livslång behandling behövs för att
kontrollera Crohns sjukdom.
Det finns inget botemedel mot Crohns sjukdom, men det finns läkemedel som kan hjälpa till att hålla den under kontroll. Operation används
ibland om symptomen inte förbättras med läkemedel.
VAD ÄR CROHNS SJUKDOM?
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
5
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
Miljöfaktorer
Rökning är en av de viktigaste miljöfaktorerna. Rökare löper större risk
att utveckla Crohns sjukdom än icke rökare.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Behandling
Du kan ordineras olika typer av behandling, beroende på vilken del
av matsmältningssystemet som orsakar symptom. De omfattar:
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
5-aminosalicylater (5-ASA)
•Minskar inflammation i mag- och tarmkanalen; de används vanligtvis
först för att behandla symptom vid ett skov och kan användas
kontinuerligt för att förhindra efterföljande skov.
Antibiotika
•Om 5-ASA inte hjälper mot symptomen kan du ordineras
antibiotika för att minska bakterierna i tarmen som tros orsaka
inflammation.
Kortikosteroider
•Om 5-ASA och antibiotika inte hjälper, eller om symptomen är
svåra, kan du ordineras steroider.
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
•Steroider kan lindra smärta och inflammation, men de används
vanligtvis endast för att behandla Crohns sjukdom när den är i en
aktiv fas eftersom långvarig användning kan orsaka biverkningar.
Immunmodulatorer
•Kan bidra till att minska inflammation. De kan ordineras om
symptomen är svåra och/eller inte förbättras med steroider, eller
om symptomen förvärras när steroiddosen minskas.
Biologiska behandlingar
•En nyare form av behandling som inkluderar TNF-alfahämmare.
•Biologiska behandlingar passar inte för alla och reserveras
vanligtvis för patienter med svåra symptom som inte har blivit
hjälpta av andra behandlingar.
VAD ÄR CROHNS SJUKDOM?
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
6
DITT PATIENTKORT
•Kan bidra till att minska smärta och inflammation.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Inflectra för vuxna och barn
med Crohns sjukdom
För vad används min behandling?
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Inflectra används för att behandla flera olika inflammatoriska tillstånd,
däribland Crohns sjukdom.
Om du har Crohns sjukdom kommer du först att få andra läkemedel.
Om du inte reagerar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du ges Inflectra.
Om du är en vuxen med Crohns sjukdom
får du Inflectra för att:
•Behandla din aktiva Crohns sjukdom.
Om du är i åldern mellan 6-17 år och har svår, aktiv Crohns sjukdom får
du Inflectra när du inte har svarat på eller inte kan ta andra läkemedel eller
behandlingar.
Hur verkar det?
Inflectra används vanligtvis när andra läkemedel eller behandlingar har
misslyckats.
Målet med behandlingen är att minska tecknen och symptomen på Crohns
sjukdom samt förbättra din fysiska funktion. Detta kommer att hjälpa dig
att vara aktiv i framtiden.
INFLECTRA FÖR VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
7
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
•Minska antalet onormala öppningar (så kallade fistlar) mellan
din tarm och din hud som inte har kunnat åtgärdas med andra
läkemedel eller operation.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Hur fungerar Inflectra?
Crohns sjukdom kan påverka människor på olika sätt, så dina symptom
kommer att vara personliga. Men oavsett hur Crohns sjukdom påverkar
dig fungerar Inflectra genom att minska effekterna av inflammationen
i din kropp.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
I normala fall skyddar ditt immunsystem dig från att skadas av bakterier,
virus och andra ämnen. Hos vissa personer blir immunsystemet överaktivt och orsakar inflammation, vilket kan skada kroppens vävnader.
Ett överaktivt immunsystem kan göra att kroppen producerar höga nivåer
av en kemisk budbärare som kallas TNF-alfa (som står för tumörnekrosfaktor alfa). Höga nivåer av TNF-alfa finns i tarmens slemhinna hos personer
med Crohns sjukdom. TNF-alfa orsakar större delen av inflammationen
förknippad med Crohns sjukdom.
Inflectra fungerar genom att blockera funktionen hos TNF-alfa.
Den aktiva substansen i Inflectra, infliximab, är en monoklonal antikropp.
En monoklonal antikropp är en antikropp (en typ av protein) som har
utformats till att känna igen och fästa vid en specifik struktur (som kallas
en antigen) i kroppen.
INFLECTRA FÖR VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
8
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
Infliximab har utformats till att fästa vid TNF-alfa och fungerar genom
att blockera dess funktion (den kallas för en ”TNF-blockerare”).
Detta kan minska inflammation och andra symptom på sjukdomen.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Hur kan mina vänner
och min familj hjälpa till?
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Din familj och dina vänner kan ge mycket stöd. Att öppet och ärligt
kommunicera med varandra om känslor och oro kan vara till hjälp. Det är
också till hjälp om din familj förstår din sjukdom och hur den behandlas.
Detta kan hjälpa alla i familjen att samarbeta för att göra livet så bra som
möjligt för dig.
Många ber en vän eller familjemedlem följa med dem på sina läkarbesök.
Det kan vara bra att ha någon annan med sig som lyssnar, gör anteckningar
och erbjuder stöd.
Hur kan jag hjälpa mig själv?
Att äta sunt, få tillräckligt med vila och minimera stressen kan hjälpa din
kropp att klara av behandlingen.
INFLECTRA FÖR VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
9
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
Att komma i kontakt med andra med ett liknande tillstånd via en patientstödgrupp kan också vara tröstande.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Hur ges Inflectra?
Du kommer i normala fall att behöva besöka ett sjukhus eller en klinik
för att få ditt läkemedel.
Det injiceras under 2 timmar i en ven – vanligtvis i din arm.
Detta kallas för ”intravenös infusion” eller dropp.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED
CROHNS SJUKDOM
Efter den tredje behandlingen kan läkaren besluta att ge dig intravenös
infusion under 1 timme.
Du kommer att övervakas med avseende på eventuella reaktioner
medan du får din behandling och även i minst 1-2 timmar efteråt.
Det kan vara till hjälp om du tar med dig något att sysselsätta dig med
medan du får infusioner, exempelvis böcker, tidskrifter, en surfplatta, dator,
bärbar spelkonsol eller en vän att prata med.
Hur ofta kommer jag
att få behandlingen?
Hur ofta den upprepas efter det beror på hur du svarar på behandlingen.
INFLECTRA FÖR VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
10
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
När du startar behandling med Inflectra för Crohns kommer du i
normala fall att få en inledande dos följd av en dos 2 veckor senare, och
ytterligare en dos 6 veckor efter den första.
Som med alla läkemedel kan Inflectra orsaka biverkningar, även om inte alla
får dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Men vissa patienter kan
uppleva allvarliga biverkningar och kan behöva behandling. Biverkningar kan
också inträffa efter att din behandling med Inflectra har upphört.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Tala med din läkare om du upplever några biverkningar.
Berätta för din läkare direkt om du upptäcker något av följande:
•Tecken på en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals som kan orsaka svårigheter att svälja eller
andas, hudutslag, nässelfeber, svullnad av händer, fötter eller vrister
inom 2 timmar efter din injektion eller senare; eller smärta i musklerna, feber, led- eller käksmärta, halsont eller huvudvärk upp till
12 timmar efter din injektion.
•Tecken på ett hjärtproblem såsom andfåddhet, svullnad
i fötterna eller förändringar i din hjärtrytm.
•Tecken på lungproblem såsom hosta, andningssvårigheter eller
trånghetskänsla i bröstet.
•Tecken på problem med nervsystemet (inklusive ögonproblem) såsom kramper, stickningar eller domningar i någon del
av kroppen, svaghet i armar eller ben, synförändringar såsom
dubbelseende eller andra ögonproblem.
•Tecken på leverproblem såsom gulnande av huden eller ögonen,
mörkbrun urin eller smärta i övre högra delen av magen, feber.
•Tecken på en sjukdom i immunsystemet som kallas lupus
såsom ledsmärta eller utslag på kinder eller armar som är känsliga
för solen.
•Tecken på låg blodstatus såsom ihållande feber, att lättare
blöda eller få blåmärken, eller blekhet.
INFLECTRA FÖR VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
11
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
•Tecken på infektion (inklusive Tuberkulos) såsom feber,
trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, influensaliknande
symptom, viktminskning, nattsvettningar, diarré, sår, tandproblem
eller brännande känsla vid urinering.
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Finns det några biverkningar med Inflectra?
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Läs bipacksedeln som medföljer den här broschyren för mer
detaljerad information om biverkningar.
För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner kan du ges
andra läkemedel före eller under behandlingen, eller så kan infusionen
ges långsammare.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Din läkare kommer också att ge dig ett patientkort (se sida 15),
som innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före
och under behandlingen. Det uppmanar dig att genast informera din läkare
om du observerar några tecken på hjärtproblem eller infektion, även
lindriga sådana.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar
du eventuellt får.
INFLECTRA FÖR VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
12
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
Rapportering av biverkningar: Om du får biverkningar, tala
med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
biverkningar som inte nämns i denna information.
Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka
informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket. Box 26, 751 03 Uppsala. www.lakemedelsverket.se
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Mina kontakter:
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Min läkare
Telefon
Min sjuksköterska
Klinik
Sjukhus
Telefon
MINA KONTAKTER OCH ANTECKNINGAR
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
13
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
Telefon
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
MINA KONTAKTER OCH ANTECKNINGAR
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
14
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Mina anteckningar:
VAD ÄR
CROHNS SJUKDOM?
Patientkort
Ditt patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver
känna till före och under behandlingen med Inflectra. Det uppmanar dig
att genast informera din läkare om du observerar några tecken på hjärtproblem eller infektion, även lindriga sådana.
INFLECTRA FÖR
VUXNA OCH BARN MED CROHNS SJUKDOM
Du ska bära med dig det här kortet i 4 månader efter din sista dos med
Inflectra eftersom biverkningar kan uppstå en lång tid efter din senaste dos.
Det är viktigt att du och din läkare antecknar ditt läkemedels varumärkesnamn och batchnummer.
Du ska visa det här kortet för alla läkare som deltar i din behandling.
PATIENTKORT
Klicka här för att komma tillbaka till sidan 2 ”Introduktion”,
eller hoppa direkt till önskat kapitel genom att klicka på någon av flikarna till höger.
15
DITT PATIENTKORT
MINA KONTAKTER
OCH ANTECKNINGAR
Läs även noggrant bipacksedeln som medföljer den här broschyren innan
du börjar använda läkemedlet.
SEPIIFX_CS juni 2016
Ladda ner den här broschyren
till din telefon eller surfplatta.
Hospira Nordic AB, now a Pfizer company
Tel: 08-672 85 00 | [email protected]
Download