Att besvara enkäten om företag med flera arbetsställen via internet

advertisement
Företagsregistret
00022 STATISTIKCENTRALEN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Att besvara enkäten om företag med flera arbetsställen via internet
Statistikcentralens elektroniska datainsamlingssystem har utvecklats för att göra det enklare och snabbare
att besvara vår gemensamma enkät. För att besvara enkäten logga in till webblanketten med Era nedanstående koder. Blanketten finns på adressen www.tilastokeskus.fi/keruu/yrm/lomake
Ni kan också besvara enkäten genom att istället fylla i medföljande pappersblanketter.
Användaridentifikation:
XXXXXX
Lösenord:
XXXXXXXX
Användaridentifikationen består av sex tecken (två bokstäver och fyra siffror) och lösenordet av åtta tecken (fyra bokstäver och fyra siffror).
På blankettens vänstra sida finns en meny, där Ni hittar närmare anvisningar för ifyllningen av blanketten,
vår kontaktinformation och statistiklagen.
På blanketten frågas följande uppgifter om Er verksamhet:
Företagets primäruppgifter. Kontrollera och fyll vid behov i firmanamn, telefon- och faxnummer samt
e-post och internetadress.
Kontaktpersonens uppgifter. Fyll i Era kontaktuppgifter eller korrigera ändrade uppgifter.
Uppgifter om företagets verksamhet. Ange uppgifterna om företagets verksamhet, såsom räkenskapsperiod, antalet löntagare och företagare samt omsättning, ifråga om hela företaget eller sammanslutningen.
Ange antalet löntagare och företagare. Löntagarna anges omvandlade till heltidsanställda. Som löntagare
anges också företagare, om han eller hon fått mer än hälften av sina inkomster som lön.
Om företagets verksamhet har lagts ned eller övergått till någon annan, ange nedläggnings- eller överlåtelsedatum samt FO-nummer, namn och telefonnummer för det företag som fortsätter verksamheten.
Ytterligare information/kommentarer. Ni kan uppge andra uppgifter som gäller enkäten eller lämna
kommentarer.
Förteckning över arbetsställen 2M: Kontrollera uppgifterna om arbetsställen i den förifyllda förteckningen och korrigera eventuella adressändringar för de förifyllda arbetsställena. Lägg till eventuella nya
genom att trycka på knappen Lägg till nytt arbetsställe. Uppgifter om antalet löntagare, omsättning och
näringsgren uppdateras med knappen 3T/4L. När Ni har kontrollerat och gjort nödvändiga ändringar gällande varje arbetsställe, kan Ni ange uppdateringsstatus genom att klicka på punkten Uppdaterad.
På blanketten 3T/4L anges löntagar- och omsättningsuppgifter om företagets alla nuvarande eller nya arbetsställen, eller arbetsställen som fattas, för den räkenskapsperiod som gick ut år XXXX. För varje arbetsställe ifylls en egen blankett 3T/4L. Ange också uppgifterna om de arbetsställen som startat sin verksamhet efter räkenskapsperioden. Näringsgrenen är färdigt ifylld. Om näringsgrenen har ändrats, vänligen
ange det här. Ange eventuella övriga näringsgrenar samt deras procentuella andelar så exakt som möjligt.
Under punkten Ytterligare information Ni kan uppge andra uppgifter som gäller enkäten eller lämna
kommentarer.
Att sända enkäten: Spara uppgifterna för varje blankettsida, både när det gäller företag och arbetsställen,
allteftersom Ni är klar med ifyllningen. Efter att uppgifterna sparats överförs de till Statistikcentralen. Vid
behov kan Ni komplettera och ändra uppgifterna senare genom att logga in på nytt med Era koder, men före XX.XX.XXXX. Utloggningen från den elektroniska blanketten sker via länken Logga ut, som finns till
vänster.
Webbsidorna fungerar med Internet Explorer 5.5 och nyare webbläsare samt med resolutionen 1024 * 768
pixel. Webbläsaren skall ha både cookies och JavaScript. Det elektroniska uppgiftslämnarsystemet fungerar också med Mozilla Firefox 1.5 och Netscape 7.2 eller nyare webbläsare. Observera att det inte går
att använda knapparna Bakåt och Framåt i det övre vänstra hörnet i webbläsaren.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards