Spara PDF - Pingst Lindesberg

advertisement
PREDIKOUTKAST
[email protected]
20 mars 2016
Profetkallelsen
Hesekiels kallelse
Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg
Bibeltext
Predikan är baserad på kapitel 1-3 i Hesekiels bok, men för att begränsa oss så läser vi följande versar:
Hesekiel 1:1-4, 1:28-3:4, 3:12-15, 3:16-3:27.
Inledning
Jag vill idag predika om profetkallelsen. Jag är övertygad om att Gud vill kalla profeter i vår
mitt, ja han vill göra varje kristen i alla tider till sina profeter, men särskilt i denna tid när, för
att citera 1 Samuelsboken 3, profetsyner var ovanliga och Herrens ord var sällsynt.
Profettjänsten är i allt väsentligt hela grejen med uppfyllelsen av Anden i nya förbundet: mina
söner och döttrar skall profetera! Och aposteln skriver: ni kan alla profetera. Det skall vara ett
kännetecken på allt en kristen församling gör att det är präglat av ett profetiskt ljus, för detta
profetiska ljus gör att Guds verk kan gå framåt: om alla talar profetiskt, och någon som inte tror eller
inte förstår kommer in...
Trots att Hesekiels kallelse tillhör det gamla förbundet, så tror jag att det finns saker kring hur
Gud kallar profeten som vi alla kan ta till oss. En profet är ju en person som hör ifrån Gud
och förmedlar det till människor, situationer och grupper av människor. Budskapet kan vara
varning, förmaning, uppmuntran och förutsägelser om sådant som skall hända och om vad
Gud tänker göra i ett visst sammanhang. Och där kan vi alla få vara med.
Men: jag tror också, och tror att jag har stöd i Nya testamentet för det, att Gud vill kalla vissa
människor, män och kvinnor, till särskilda uppgifter när det gäller profettjänsten. Han gör det
inte för att de är bättre än andra, utan för att han bestämt om dem att detta är deras uppgift.
Och kanske är det så att du som lyssnar idag är en sådan person, och Herren kallar dig idag
att gå in i uppgiften som profet i det sammanhang där du finns. Där vill han ställa dig och du
skall höra Hans röst och förmedla det till de människorna som finns där, och så skall Guds
rike utbredas bland Guds folk och i världen.
När vi vill tjäna som profeter, så finns det saker som vi måste vara medvetna om. Låt oss
utifrån texten kring Hesekiels kallelse försöker hitta några sådana saker, och sedan ta en stund
i bön för att vi alla, och särskilt somliga, genom Guds nåd får komma in i profettjänsten.
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!1
PREDIKOUTKAST
[email protected]
Predikan
1. Kallelsens tydlighet. När Gud kallar oss så är han tydlig, och han kommer till oss
precis som vi är, just i den situation som vi är och ger oss ett möte med sig själv.
1.1. Specifikt datum: trettionde året (förmodligen profetens ålder), på femte dagen i fjärde
månaden, under femte året sedan kung Jojakin förts bort i fångenskapen.
1.2. Mitt i vardagen, jfr Petrus syn på taket av huset i Joppe. Kallelsen kom till honom där
han var bland de bortförda, i kaldeernas land vid floden Kebar.
1.3. Drabbade en person som redan kände Gud — en präst — och öppnade hans liv för
nya dimensioner av tjänsten för Gud
1.4. Kallelsen kom mitt under ett nationellt trauma: den babyloniska fångenskapen. När
allt mänskligt hopp var ute, gjorde Gud något!
1.5. Det var en distinkt upplevelse, ingen otydlig förnimmelse eller tanke, utan en
omvälvande erfarenhet i Hesekiels liv: han fick möta Gud, se en vision av Guds
härlighet. Detta är grundläggande. Den som vill vara en profet och leda andra till
Gud måste först möta Gud själv.
2. Kallelsens natur. Hesekiels kallelse bestod av ett antal erfarenheter eller delar.
2.1. Himlen öppnades (1:1), jfr åter Petrus syn på taket i Joppe, och Andens utgjutelse i
Apg 2: himlen måste öppnas och något från himlen måste komma ner för att Herrens
folk skall bli profeter.
2.2. Syner från Gud (1:1). Hesekiel fick se saker som Herren visade honom.
2.3. Herrens ord kom till Hesekiel (1:3). Hesekiel fick höra saker som Herren talade till
honom.
2.4. Herrens hand kom över honom (1:3). Hesekiel fick rent fysiskt uppleva hur han blev
ett redskap i Guds hand. Ofta tänker vi oss som att vi använder oss av den kraft som
Gud ger, men i själva verket är det vi som är verktyget som Gud har i sin hand.
Hesekiel blev gripen av Gud precis som aposteln skriver att Jesus Kristus fått mig i sitt
grepp.
3. Kallelsens verktyg. När Gud kallar har Han olika medel som Han tar till för att nå oss
och göra oss till profeter.
3.1. Anden kom in i mig (2:2, 3:24). Detta händer två ggr, och lägg märke till att Anden
kommer in i Hesekiel och ställer honom på fötterna så att han skall kunna lyssna till
Guds röst. Anden försätter oss i en sådan situation att vi kan höra Gud tala.
3.2. Guds Ord kom in i hans ”mage” när han åt det (2:8-3:3). En profets inre måste fyllas
av Guds Ord, bokrullen måste vara hans ständiga mat och så fylla hans inre att det
blir som att han blir mättad av det. Lägg märke till att innehållet i bokrullen kanske
inte var så uppmuntrande: klagosånger, suckan och jämmerrop. Men när Hesekiel lyder och
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!2
PREDIKOUTKAST
[email protected]
äter av rullen, så var den söt som honung i hans mun. Även ett hårt budskap är sött i
profetens mun därför att det kommer från Gud och är sanning.
3.3. Profetens ensamhet (3:24-25). Det kan låta som en motsägelse, men det är det inte:
den som vill vara en profet måste kunna vara ensam med Gud, instängd i sitt hus.
Och enbart gå ut bland människorna och profetera när Gud leder det så.
3.4. Profetens bedrövelse och brustenhet (3:15). Att vara en profet är underbart och man
känner stor glädje i Herren, men det är samtidigt en börda. Det hebreiska ordet för
”profetisk utsaga” och ”tung börda” är samma (Jer 23:33). Den som vill vara en profet
måste gå in under en börda, och leva med en brustenhet i sitt eget liv och den
bedrövelse som Gud känner över de ogudaktiga människorna. Och denna börda är ett
verktyg Gud använder för att forma profeten!
4. Kallelsens uppdrag. Som profeter har vi ett gudomligt uppdrag att hålla oss till.
4.1. LYSSNA: Stå upp på dina fötter, så skall jag tala med dig (2:1)
4.2. TALA: Tala till Israels folk: ”Så säger Herren, HERREN…”
4.2.1. Du skall tala mina ord till dem (2:7, 3:4)
4.2.2. Du skall tala ALLT vad du hör (3:10)
4.2.3. Du skall varna den ogudaktige (3:17-19)
4.2.4. Du skall tala endast när jag tillåter det (3:26-27)
5. Kallelsens löften. Gud lämnar oss inte på egen hand, utan lovar att vara med oss på
flera olika sätt.
5.1. Frukta inte (2:6). Fruktan är i många stycken profetens största fiende. Därför är löftet
och uppmaningen: Frukta inte, ty jag är med dig!
5.2. Jag skall göra din panna hård, i betydelsen att man inte bli skadad (3:9), jfr Jer
1:17-19. Möter du motstånd skall du kunna stå emot och inte bli besegrad.
5.3. Du skall rädda din egen själv och ditt eget liv (3:19, 3:21) och den som lyssnar och gör
efter ditt budskap. Jfr Paulus ord till Timoteus: Ge akt på dig själv och på din undervisning,
och håll troget ut med den. När du gör det frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. (1
Tim 4:16)
Avslutning
En annan profet — Jesaja — som blev kallad av Herren i en mäktig vision fick höra frågan:
Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Den frågan ställer Gud till oss alla här idag. Vill
du gå?
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!3
PREDIKOUTKAST
[email protected]
Att eventuellt samtala om vid hemgruppen
• Hur kan vi veta att vi alla har tillgång till samma profetkallelse som Hesekiel hade?
• Måste varje profets kallelse vara så dramatisk som Hesekiels?
• Vilken, om någon, av de olika saker som ingår i Hesekiel upplevelser kring sin kallelse tycker
du känns extra viktig för dig? Varför?
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!4
Download