The International Bottom Trawl Survey (IBTS).

advertisement
The International Bottom Trawl Survey (IBTS).
Skagerrak, Kattegatt och Öresund
22/1 – 8/2 2007 med U/F Argos.
Ansvariga: Joakim Hjelm och Ann-Christin Rudolphi
Deltagare
Havsfiskelaboratoriet
Johnnie Bengtsson
Barbara Bland
Ann-Marie Palmén-Bratt
Solveig Aronsson
Karin Frohlund
Nils Håkansson
Eva Ilic
Svend Koppetsch
Carina Jernberg
Marie Leiditz
Johan Lövgren
Fredrik Nilsson
Jan-Otto Pettersson
Ann-Christin Rudolphi (exp. ledare)
Rajlie Sjöberg
Deltagit vecka
v 4-5
v5
v 4-6
v 4, 6
v 4-6
v4
v 4-6
v 4-6
v 5-6
v 5-6
v4
v6
v 5-6
v 4-6
v 4-5
SMHI
Lars Andersson
Martin Hansson
Johan Håkansson
Arne Svensson
Anna-Kerstin Tell
Bengt Yhlen
v6
v5
v4
v4
v6
v5
Rose-Marie Landin-Nielsen, Göteborgs Universitet
v 5-6
Allmänt
Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Skagerrak och Kattegatt genomförs i
samarbete med länderna runt Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt inom ramen
för ett av ICES’ program, International Bottom Trawl Survey, IBTS. Sverige har
ansvar för undersökningarna i Skagerrak och Kattegatt.
Undersökningen genomförs två gånger årligen: i kvartal 1 och 3. Expeditionens
främsta syfte i kvartal 1 (infaller ofta i februari) är att försöka uppskatta mängd
1-åriga fiskar bland ett flertal kommersiella arter. Man använder den franska
bottentrålen GOV (16 mm maska).
I samarbete med SMHI bestäms ett antal olika hydrografiparametrar, från ytan
till botten eller enbart på botten, vid de flesta trålstationerna. Dessutom provtas
SMHIs fasta hydrografistationer. Hydrografiresultaten från denna expedition
presenteras i SMHIs egen rapport ”Expeditionsrapport från U/F Argos”
(www.smhi.se).
1
Den aktuella expeditionen hade bra väder. Totalt trålades med GOV-trål 48
giltiga drag i hela området; 27 i Skagerrak, 19 i Kattegatt och tre drag, varav ett
ogiltigt, i Öresund (se bilaga 1-2). Den totala fångsten uppgick till 14,4 ton och
inkluderade 69 fiskarter. Bland annat fångades 3,8 ton sill, 0,5 ton skarpsill, 4,2
ton torsk, 1,7 ton vitling, 1,0 ton sandskädda, 775 kg rödspotta och 476 kg kolja.
Trålningen på nätterna med MIK-trål efter sill- och skarpsillarver resulterade i 56
drag (bilaga 3). Det fångades i medeltal cirka 4 sillarver per drag, däremot
hittades inga skarpsillarver.
Biologisk provtagning
Förutom den ordinarie provtagningen, som är internationellt koordinerad och
utförs enligt manualen, genomfördes även speciella undersökningar och
provinsamlingar enligt nedan:
•
•
•
•
•
Insamling av sill och torsk för radioaktivitetsanalys i Lowestoft, England.
Insamling av sand- och lerskäddeprover till Max Cardinale,
Havsfiskelaboratoriet.
Insamling av gonadprover från rödspotta till Havsfiskelaboratoriet för analys
av mognadsutveckling. Detta arbete utfördes av R-M Landin-Nielsen som en
del i ett examensarbete på Göteborgs Universitet.
Insamling och fotografering av gonadprover på torsk för att få underlag till en
ICES Workshop hösten 2007.
Artbestämning av bläckfiskar (rapportering till U. Pietkowski, Kiel).
Övrigt
Interkalibrering mellan Argos och Ancylus för fångstjämförelse var planerad
inför denna expedition. Det innebär att tråla bredvid varann på en ordinarie
IBTS-station. Totalt kunde vi göra jämförande drag på 15 stationer (bilaga 1).
Rapport presenteras senare.
Bilagor
Bilaga 1. Lista över trål- och hydrografistationerna.
Bilaga 2. Trål och hydrografistationer (karta).
Bilaga 3. MIK-stationer (karta).
2
Trål- och hydrografistationer på Argos IBTS-expedition 22.1- 8.2 2007
Serie
nr
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Datum
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-23
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-24
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-25
2007-01-26
2007-01-26
2007-01-26
2007-01-26
2007-01-26
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
Position
N
5740,34
5749,12
5751,25
5752,35
5744,84
5740,42
5736,20
5731,50
5719,46
5724,97
5727,26
5731,67
5736,65
5745,91
5729,68
5741,09
5753,74
5806,40
5817,16
5810,46
5803,51
5801,34
5758,85
5753,84
5745,50
5757,72
5813,42
5832,07
5842,07
5842,58
5839,66
5835,47
5832,19
5829,72
5819,56
5820,20
5828,11
5831,06
5817,70
5805,99
5727,86
5739,05
5733,38
5720,94
5711,50
5728,92
5727,13
5710,02
5657,01
5643,05
5634,84
5622,36
5612,99
5626,81
5621,13
5628,00
5612,36
5627,86
5621,06
E
1121,57
1102,30
1056,81
1033,49
1012,50
950,64
928,97
906,40
853,02
832,86
832,33
838,87
845,81
844,68
839,07
838,02
836,81
833,76
850,23
909,25
946,36
951,00
952,60
953,49
947,68
937,70
941,50
939,44
948,23
1012,89
1049,54
1054,06
1050,66
1107,53
1100,04
1102,00
1103,01
1042,11
1051,00
1046,76
1052,18
1059,92
1136,63
1135,26
1140,00
1112,98
1048,57
1044,65
1051,02
1057,86
1107,27
1105,59
1057,91
1105,15
1155,02
1129,64
1133,52
1157,84
1203,50
Ruta Område Stationsnamn
SD
44G1
44G1
44G0
44G0
44G0
44F9
44F9
44F9
43F8
43F8
43F8
44F8
44F8
44F8
43F8
44F8
44F8
45F8
45F8
45F9
45F9
45F9
44F9
44F9
44F9
44F9
45F9
46F9
46F9
46G0
46G0
46G0
46G0
45G1
45G1
45G1
45G1
46G0
45G0
45G0
43G0
44G0
44G1
43G1
43G1
43G1
43G0
43G0
42G0
42G0
42G1
41G1
41G0
41G1
41G1
41G1
41G1
41G1
41G2
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
7 W VINGA
6,5 ENE SKAGENS REV
7,5 NE SKAGENS REV
7 N SKAGEN
12 W SKAGEN
6 NNW HIRTSHALS
15 W HIRTSHALS
10 S REVET
15 NE HANSTHOLM
16 N HANSTHOLM
20 N HANSTHOLM
24 N HANSTHOLM
31 N HANSTHOLM
36 N HANSTHOLM
22 N HANSTHOLM
34 N HANSTHOLM
25 SE OKSÖY
9 S HOMBORSUND
5 ESE HESNESBERGEN
17 ESE HESNESBERGEN
30 N HIRTSHALS
27 N HIRTSHALS
24 N HIRTSHALS
17 N HIRTSHALS
11 N HIRTSHALS
25 NNW HIRTSHALS
30 ESE TORUNGEN
17 SE RISÖR
12 SE JOMFRULAND
16 S SVENNER
PERSGRUND
KILEBOJEN
5 W VÄDERÖARNA
NW SKÄGGA
7 W HÅLLÖ
Å13
SOTEFJORDEN
9 WSW VÄDERÖBOD
Å15
18 W MÅSESKÄR
LÄSÖ RÄNNA
HERTAS FLAK
SW VINGA
10 WNW NIDINGEN
FLADEN
19 E HIRSHOLM
5 ESE HIRSHOLM
4 SE LÄSÖ RENDE
10 NE ÅLBORG BUGT
12 SE ÅLBORG BUGT
10 ENE GERRILD
6 ESE GRENÅ
7 N HJELM
6 E GRENÅ
6 NE LYSEGRUND
14 NW LYSEGRUND
6 W HESSELÖ
13 W GILLELEJE
17 NNW GILLELEJE
Bilaga 1
Djup
m
65
47
73
Redskap
GOV
GOV
GOV
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
37
GOV
52
GOV
67
GOV
80
GOV
218
GOV
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
254
GOV
156
GOV
103
GOV
61
GOV
37
GOV
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
81
GOV
75
GOV
93
GOV
55
GOV
103
GOV
HYDRO
MIK
MIK
MIK/HYDRO
MIK
41
GOV
31
GOV
50
GOV
63
GOV
HYDRO
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
21
GOV
18
GOV
31
GOV
MIK
MIK
MIK
MIK
Tot fångst
kg
41
133
98
91
70
35
57
120
148
61
36
182
262
35
118
44
82
52
901
604
231
47
508
439
645
Anm
Serie
nr
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Datum
2007-01-31
2007-01-31
2007-01-31
2007-01-31
2007-01-31
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01
2007-02-02
2007-02-02
2007-02-02
2007-02-02
2007-02-02
2007-02-05
2007-02-05
2007-02-05
2007-02-05
2007-02-05
2007-02-05
2007-02-05
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-06
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-07
2007-02-08
2007-02-08
2007-02-08
2007-02-08
2007-02-08
Position
N
E
Ruta Område Stationsnamn
SD
5613,84 1220,40 41G2
40G2
5546,39 1252,34 40G2
5552,00 1245,00 40G2
5556,37 1241,69 40G2
5622,34 1215,54 41G2
5621,53 1233,21 41G2
5633,68 1236,69 42G2
5649,10 1212,74 42G2
5640,00 1207,00 42G2
5641,34 1215,68 42G2
5631,60 1228,33 42G2
5633,48 1156,42 42G1
5653,45 1143,70 42G1
5604,67 1146,02 43G1
5712,56 1202,82 43G2
5701,33 1211,90 43G2
5700,97 1212,22 43G2
5711,09 1203,71 43G2
5724,45 1119,55 43G1
5711,79 1125,97 43G1
5711,09 1139,61 43G1
5704,91 1126,31 43G1
5649,15 1133,82 42G1
5642,90 1159,97 42G1
5640,00 1207,00 42G2
5652,04 1219,16 42G2
5659,38 1202,08 42G2
5654,16 1215,87 42G2
5635,47 1149,15 42G1
5647,16 1152,67 42G1
5655,38 1141,58 42G1
5706,34 1149,87 43G1
5711,50 1140,00 43G1
5714,00 1137,87 43G1
5725,79 1141,79 43G1
5737,95 1132,17 44G1
5750,34 1125,51 44G1
5750,12 1106,78 44G1
5749,94 1044,61 44G0
5744,15 1033,54 44G0
5744,28 1006,75 44G0
5749,85 1033,54 44G0
5804,70 1044,04 45G0
5820,16 1050,85 45G0
5816,50 1030,80 45G0
5817,00 1031,16 45G0
5819,91 1108,18 45G1
5809,78 1115,00 45G1
5800,63 1121,63 45G1
5759,63 1102,46 44G1
5815,42 1109,94 45G1
5805,55 1103,77 45G1
5752,00 1109,92 44G1
5752,00 1118,00 44G1
TOTALFÅNGST ALLA ARTER (KG):
interkalibrering med u/f Ancylus
21
23
23
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
7 N GILLELEJE
LUNDÅKRABUKTEN
LUNDÅKRABUKTEN
VÄST LANDSKRONA
N VEN
7 NW KULLEN
SKÄLDERVIKEN
YTTRE LAHOLMSBUKTEN
SW MORUPS BANK
ANHOLT E
8 NE ST. MIDDELGRUND
5 NW HALL. VÄDERÖ
4 W ST. MIDDELGRUND
5 SW L:A MIDDELGRUND
4 S FLADEN
INRE VÄRÖTUBEN
GALTABÄCK
GALTABÄCK
INRE VÄRÖTUBEN
4 N BÖCHERS BANK
W GROVES FLAK
W FLADEN
4 SW GROVES FLAK
6 N ANHOLT
13 SW MORUPS TÅNGE
ANHOLT E
4 SSW MORUPS TÅNGE
4 NE L:A MIDDELGRUND
MORUPS BANK
7 S ANHOLT KNOB
FYRBANKEN
SANDEN
E FLADEN
FLADEN
6 W FLADEN
4,5 WSW KUNGEN
2 W VINGA
2 S STOREBÅDAN
16 ENE SKAGEN FYR
6 NE SKAGEN FYR
HS 5
7,5 N HIRTSHALS
4,5 N SKAGEN
19 W MÅSESKÄR
12 W HÅLLÖ
Å17
Å17
2,7 W HÅLLÖ
4 WSW HÄTTAN
5 SSE MÅSESKÄR
11,5 SW MÅSESKÄR
SÖRGRUND
9 W MÅSESKÄR
13 W MARSTRAND
P2
Djup
m
18
32
33
23
23
38
31
29
39
75
73
26
34
47
63
55
83
105
236
133
61
133
65
Redskap
MIK
GOV
GOV
HYDRO
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
HYDRO
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
MIK
MIK
MIK
HYDRO
MIK
MIK
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
HYDRO
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
HYDRO
GOV
GOV
GOV
GOV
HYDRO
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
GOV
GOV
GOV
HYDRO
Tot fångst
kg
Anm
Ogiltigt
1307
2807
261
168
382
99
489
1355
585
90
90
283
337
111
132
57
94
370
54
49
89
96
68
14414
Bilaga 2
8
59 30
47
F8
53
9
F9
54
G0
55
10
G1
56
11
G2
57
12
13
59 30
IBTS-expedition med U/F Argos
22 januari - 8 februari 2007
47
Serie nr 38-151 = 49 drag med GOV bottentrål
varav 1 drag, nr 98, ogiltigt
59 00
46
59 00


68
69
70
58 30
141
72
142
45




 
59
60
58 00
61


51



62
137
50
73
149
  
 
40

139
39
138
79

78
48
58 00
151
44
38

47
43
45
148
76
150
49
57 30
58 30
71
140
58
44
46



 
 
 
trålstation
hydrografistation

80
57 30
116

   


 
81
117 118
82/130
57 00
43
129 115
114
57 00
128
125
105
127
42

106/122
126
56 30

91
41

42

104
56 30
  
92
90
102
103
56 00
41
56 00

101
 100

40
98/99
55 30
40
55 30
8
F8
53
9
F9
54
10
G0
55
11
G1
56
12
G2
57
13
Bilaga 3
8
59 30
47
59 00
46
F8
53
F9
54
9
G0
55
10
G1
56
11
12
G2
57
13
59 30
IBTS expedition med U/F Argos
22 januari - 8 februari 2007
47
MIK larvtrål
Drag nr 41 - 147
Antal MIK tråldrag:
56
59 00
 MIK station
 66
46
 67
 65
58 30
45
 56

58 00
55

44
 57

 52 
46
43
45
 44

45
145
147 146
 
 77
 63
54
58 30
 74
144
76
143 
 64
 53
57 30
 75
42
41 136
58 00
 135  134
43
44
133
83
 84
 85
57 00
 86
87
42
 89
41
43
 131

111 112

 113
 119
124

110
123
121

120
 88
56 30
57 30
 132

93
109
57 00
42
 107
 108
56 30
 96
41
 94  95 97
56 00
56 00
40
40
55 30
55 30
8
F8
53
9
F9
54
10
G0
55
11
G1
56
12
G2
57
13
Download