MIK – en mänsklig rättighet

advertisement
Bild: Jason A. Howie
MIK – en mänsklig rättighet
och ett ”smörgåsbord” av workshops
Vem äger ordet? Vem har makten över bilderna? Hänger bildning och demokrati ihop? Vid tre tillfällen på olika
platser, Borås, Uddevalla och Skövde diskuterar vi MIK begreppet och får tips på hur man praktiskt kan arbeta
ämnesrelaterat med digitala medier som verktyg i skolan.
Målgrupp: Pedagoger i grundskolan
Borås 19/9
Tid: 13 -17:00 Lokal: Mediapoolen, Nybrogatan 9
13 – 15:00 MIK – en mänsklig rättighet
Vem äger ordet? Vem har makten över bilderna? Hänger bildning och demokrati ihop?
Vi lever idag i en värld där vi omges av media i olika former. Vi behöver lära oss att kritiskt granska bildernas
relevans. Vem säger något om vad och varför? UNESCO hävdar att Medie- och Informationskunnighet, MIK, är
en mänsklig rättighet, en grundläggande förutsättning för att idag kunna åtnjuta sina grundläggande fri- och
rättigheter.
Filmpedagogerna på Folkets Bio ger dig som pedagog verktyg hur du kopplar samman läroplanen olika ämnens
områden med MIK-begreppet. Tanken med MIK är enkel och genial; läraren är central. Medie- och
informationskunniga lärare skapar medie- och informationskunniga elever som i sin tur skapar demokratiska
samhällen.
Föreläsning: Filmpedagogerna Folkets Bio
Målgrupp: Pedagoger i grundskolan
15:00 – 15:30 Paus o fika
15:30 - 17:00 Digitala verktyg - workshops
Bedömning och respons med hjälp av Ipaden
Hur kan surfplattor i allmänhet och Ipad i synnerhet hjälpa oss med bedömningen och responsen till
elever? Deltagarna får med sig ett litet axplock med appar som underlättar bedömningen av elever, men som
också kan hjälpa eleverna att komma vidare i sitt eget lärande. Deltagarna uppmuntras även att dela med sig av
sina egna erfarenheter.
Målgrupp: Grundskolans pedagoger
Workshopledare: Björn Broberg, mediepedagog på Mediapoolen
GarageBand för iPad
GarageBand är ett utmärkt verktyg för digitalt musikskapande. Men appen kan också användas för andra
ändamål t.ex. för en ljudberättelse. Vi tar oss en närmare titt på världens vassaste musikapp.
Målgrupp: Grundskolans pedagoger
Workshopledare: Karl Malbert, mediepedagog på Mediapoolen
Nyfiken på det flippade klassrummet?
Det flippade klassrummet kan kort beskrivas som att du frigör mer av din undervisningstid till eleverna.
Istället för att du har genomgången i klassrummet är din genomgång läxan. Läxan före och diskussionen i
klassrummet inte hemma där föräldrarna kanske inte kan hjälpa till.
Då kommer eleverna till lektionen med liknande förkunskaper och lektionen kan handla mer om att diskutera
och vidareutveckla elevernas kunskap istället för att börja från början.
Målgrupp: Grundskolans pedagoger
Workshopledare: Johan Karlsson, mediepedagog på Mediapoolen
Hur man använder sig av digitala medier för att öka läsförståelse
Vår metod går ut på att skapa lust och sporra viljan och behovet av att kunna förstå och använda sig av det
skrivna ordet. Vi startar processen, arbetet löper av sig självt!
Workshopledare: Agnes Larsson och Monica Sällström är pedagoger, vidareutbildade inom media och
kommunikation. De har sedan år 2000 arbetat med praktisk filmkunskap och rörlig bild på grundskola, särskola
och gymnasium. De har också utarbetat handledningar för pedagoger: ”JAG - ett identitetsstärkande
filmarbete” och ”Kameran går”.
Målgrupp: Grundskolans pedagoger
Skapa filmberättelser med mobilen.
Kanske spelar den tekniska utrustningen inte alltid så stor roll när man vill berätta med film. Viktigare då att
filmen blir gjord och att berättelsen blir begriplig och underhållande.
Under workshopen går man igenom olika berättarmodeller samt ger lite knep för att lyckas med
mobilfilmningen.
Workkshopledare: Johan Aksell
Målgrupp: Grundskolans pedagoger
"Animerad film skapar förståelse för hur universum
är uppbyggt"
Var kommer regnet ifrån? Var är natten just nu om den inte
är här? Titta
in i kroppen och se var maten tar vägen, fotosyntesen,
kolets väg och andra
processer som är bra att gestalta med rörlig bild.
Workshopsledare: Gunilla Gränsbo
Målgrupp: Grundskolans pedagoger
Download