Butikens tre största kostnader

Butikens tre största
kostnader
Avsnitt 3
Butikens tre största
kostnader
Varukostnadens två delar
Rörelsekostnader
Beräkna pris
Beräkna pris, forts
En butik tillämpar 40 % pålägg, inköpspris
sportskor 360 kr.
Varukostnad
360 kr
Pålägg 40 % (0,4 x 360)
144 kr
Försäljningspris utan moms 504 kr
Påläggsmetodens tre delar
Moms
Fullständig priskalkyl
Inköpskostnad
+ Hemtagningskostnad
= Varukostnad
+ Pålägg
= Försäljningspris utan moms
+ Moms
= Försäljningspris med moms
Fullständig priskalkyl,
Wallentuna Tapetbutik
Butiken har köpt in en ny engelsk tapet för 50 kronor rullen.
Hemtagningskostnaderna är 10 kronor per rulle. Butiken
använder 40 % pålägg.
Inköpskostnad 50
+ Hemtagningskostnad 10
= Varukostnad 60
+ Pålägg 40 % (0,4 x 60) 24
= Försäljningspris utan moms
+ Moms 25 % (0,25 x 84) 21
= Försäljningspris med moms
84
105 kr
Affärsmässig prissättning
Jesper i fotobutiken Snap har en kund som vill köpa 100
filmer för 25 kr per styck inkl moms, dvs 20 kronor exkl
moms.
Ordinarie pris på en film är 30 kronor inkl moms, dvs 24
kronor exkl moms. Inköpspriset exkl moms är 16 kronor
och förtjänsten på en film är 24 – 16 = 8 kronor.
Med försäljningspriset 25 kr blir förtjänsten 20 – 16 = 4 kr
och då ger affären 100 x 4 = 400 kronor i förtjänst. För
att tjäna ihop dessa pengar hade Jesper behövt sälja
400 / 8 = 50 filmer. Han räknar med att andra kunder inte
störs av det låga priset.