Sätt rätt pris.

advertisement
Allting har ett pris
Divisionskalkylering
Enklaste sättet
• Räkna ihop företagets totala kostnader.
• De totala kostnaderna delas med antal varor eller tjänster.
Svaret är kostnader per styck.
• Om företaget skall göra vinst så lägg till vinsten till
kostnaderna.
Divisionskalkylering
Uträkning
Företagets totala kostnader under ett år
/Antal varor eller tjänster under ett år.(timmar)
= kostnad per styck
Vill man sedan göra vinst måste man sätta ett högre pris än
pris per styck.
Påläggskalkylering
Många varor i sitt sortiment
1 Räknar ut ett pålägg i procent
2 Lägger på procentsatsen på varukostnaden
3 Om företaget skall göra vinst så lägg till vinsten till
indirekta kostnader
Påläggskalkylering
Uträkning
Varukostnad (Direkta kostnader)
+ Påläggg (i procent av direkta kostnader)
= Försäljnignspris exklusive moms
+ momspålägg
= försäljningspris inklusive moms
Räkna ut påläggsprocenten
För att kunna räkna fram en påläggsprocent måste man dela
upp kostnaderna i Direkta och indirekta kostnader.
Direkt är det som gäller en viss vara. Vanligtvis
varukostnaden
Indirekt är alla andra som är gemensam för alla varor.
Uträkning Direkta kostnaden
Inköpspris
+ Hemtagningskostnad
= Varukostnad
Uträkning Påläggsprocenten
Indirekta kostnader + vinst
/ Direkta kostnader
*100
= Pålägg i % av direkta kostnader
Marginal
Uträkning
Försäljningsintäkt
- Varukostnad
=Marginal i kronor
Marginal i procent
Uträkning
Marginal i kronor
/Försäljningsintäkt
*100
= Marginalprocent
Priset beror på flera saker
Kunder
Konkurrenter
Kostnader
Moms
Vad är moms för något och vad används momspengarna till
egentligen?
Hur många procent betalar vi i moms?
Hur fungerar momsen?
Privatpersoner i Sverige och i andra länder ska betala en skatt på
varor och tjänster de köper, i Sverige kallas denna skatt för
mervärdesskatt.
Momsen tillhör inte företaget, men företaget hjälper
staten(skatteverket) att få in momsen, detta gör man genom att
låta privatpersonerna betala den.
Hur hög är momsen
Momssatser
25% De flesta varor och tjänster, tex. kläder, hushållsartiklar,
fordon, restaurangbesök mm.
12% Livsmedel, persontransporter och hotell mm.
6% Kultur, tidningar, böcker, bio och teater mm.
0%
Sjukvård, barnomsorg, banktransaktioner mm.
Påläggsmoms och
avdragsmoms
Påläggsmoms
Avdragsmoms
25 %
12 %
6%
20 %
10.71 %
5.66 %
Momsberäkning
Lägga på moms
Försäljningspris exkl. moms
Moms(0,25 x 28 000)
Pris inkl. moms
28 000
+ 7 000
35 000
Ta bort moms
Försäljningspris inkl. moms
Moms(0,2 x 35 000)
Pris exkl. moms
35 000
- 7 000
28 000
Download