Gratis mallar: www.startaegetinfo.se Företagets logotyp Mall för

Gratis mallar: www.startaegetinfo.se
Företagets logotyp
Mall för aktieägartillskott
Aktieägare
Personnamn/Företagsnamn:
Personnummer/org nr.
Ev. Referens
Adress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Antal aktier i bolaget
Aktiebolaget AB
1111111-1111
Orvar Orvarsson
Box 111
111 12
Stockhom
08-xxxxxxx
500
Aktiebolag
Aktieägartillskott lämnas till Företaget AB enligt de villkor som följer nedan.
Belopp som omfattas:
………………………………………………..SEK
Aktieägartillskott sker i form av: (kontanta medel och/eller Apportegendom):
…………………… ……………………………………….
Villkor
Aktieägartillskottet som är beskrivet i detta dokument är förenat med villkor som innebär att
aktieägaren har rätt att återfå beloppet i den mån som följer av att företagets resultat och
finansiella ställning i övrigt är i en sund och stark position.
Detta aktieägartillskott finns upprättat i två exemplar, ett till Aktiebolaget AB och ett till
Exempelbolaget.
Underskrifter
Aktieägarens namn/Firmatecknares namn
…………………………………………..
Firmatecknare Exempelbolaget AB
…………………………………...........
Namnteckning/Firmatecknares Namnteckning
………………………………………….
Namnteckning
…………………………………………
Ort och datum
…………………………………………
Ort och datum
…………………………………………
Företaget AB
Gatuadress 19
111 xx Umeå
Org. num. 000000-0000
[email protected]
www.hemsida123123abc.se