upphandl in g - Hässleholms kommun

advertisement
1(2)
2016-10-04
Kommunledningskontoret
Gör offentliga affärer!
Upphandlingslistan 2017
UPPHANDLING
Mer än 700 miljoner! Så mycket köper Hässleholms kommun varor
och tjänster för varje år. Vi presenterar här listan över de idag kända
och beslutade upphandlingarna för 2017.
Utöver dessa tillkommer under året fler upphandlingar när dessa beslutats. Vid
belopp på upp till 500.000kr görs även direktupphandlingar där ett urval av aktuella
leverantörer lämnar offert för den specifika varan/tjänsten.
Syftet med upphandling är att på lika villkor konkurrensutsätta inköp av varor och
tjänster till offentlig verksamhet. Målet med denna upphandlingslista är att
uppmuntra ännu fler lokala leverantörer att lämna anbud och göra offentliga affärer.
Vara/tjänst
Beskrivning
Uppskattad
volym per år
Nuvarande
avtal går ut
2017
Besiktning av tryckkärl
och hissar mm
Digitala Symaskiner
Entreprenad /drift/underhåll
För skolundervisning
150 000 kr
jan-17
Dokumenthantering
800 000 kr
dec-17
200 000 kr
dec-17
4 500 000 kr
Löpande
under året
Fotvård
Skrivare och kopiatorer MFP
produkter
Ränte- och finansiell tjänst
fordonsleasing
Förnyad konkurrensutsättning
på befintligt Ramavtal via SKL
kommentus inköpscentral
För vårdboende
mar-18
Hyrbilar
Hyra av fordon
Brukare
betalar
200 000 kr
Hårvård
För vårdboende
IT-Partner
Konsultstöd till IT-Drift
Brukare
betalar
3 500 000 kr
Kem- och
städprodukter
Klienter
Städmaterial
1 600 000 kr
aug-17
IT hårdvara
15 000 000 kr
jun-17
Livsmedel
Upphandlingsdelar:
Färskt matbröd, Kolsyrade
drycker, Djupfrysta produkter,
Kolonial (inkl. ost, matfett,
äggprodukter), Färskt kött,
charkprodukter, Färsk
fisk/skaldjur, Ägg, Frukt &
grönt, Potatis, Mejerivaror
Upphandling för HLM, ÖG,
Höör, Hörby och ev. Osby
40 000 000
(90 milj inkl.
KRSD, ÖG
Osby och
Perstorp)
sep-17
Finansiell Leasing
Fordon
Mobiltelefoner
Ny
upphandling
mar-18
jun-17
jan-18
Fortsättning nästa sida
www.hassleholm.se
Möbler
Nybyggnad av förskola i
Hörja.
Om och tillbyggnad av kök
på Vittsjö skola
Ombyggnad av utemiljö på
T4 skolan
Ombyggnad på stadshuset
av reception mm
Profilartiklar
Förnyad konkurrensutsättning på befintligt
Ramavtal via SKL
kommentus inköpscentral
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad/drift/underh
åll
Entreprenad/drift/underh
åll
Give-a-ways etc
Rondering & bevakning
Säkerhetstjänster
Sakkunniga biträden till
revision
Tekniska konsulttjänster elrevision
Tekniska konsulttjänster arkitekter
Tekniska konsulttjänster byggledning/byggkonstrukti
on
Tillbyggnad på V. Torups
skola, Röke skola.
Underhåll av
beläggningsarbeten
Upphandling av underhåll
belysning
Upphandling markarbeten
Konsultstöd till kommunal
revision
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad
/drift/underhåll
Verksamhetssystem för
skolschema
3 000 000 kr
350 000 kr
1 200 000 kr
Löpande
under året
Ny
upphandling
Ny
upphandling
Ny
upphandling
Ny
upphandling
Ny
upphandling
Ny
upphandling
2017
2017
2017
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad
/drift/underhåll
Entreprenad
/drift/underhåll
Ny
upphandling
2017
2017
2017
200 000 kr
2017
Ovan redovisas de idag kända och beslutade upphandlingarna. Under året tillkommer
löpande upphandlingar då dessa beslutats.
Upphandlingar från Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag
presenteras löpande på upphandlingsportalen Kommers Elite. Länkar och
information om våra upphandlingar finner du på
www.hassleholm.se/naringsliv under Upphandling & Inköp
Kontaktpersoner:
Rikard Muth. Upphandlingschef
0451-26 80 87, [email protected]
Almira Mahmutbegovic. Omsorg och stöd, Förbrukningsmaterial
0451-268083, [email protected]
Morten Leijon. Internservice, Transporter, Fordon/Maskiner
0451-268098, [email protected]
Birgitta Petersson. Livsmedel
0451-268088, [email protected]
Jennie Glimdal. Kommunikation
0451-268084, [email protected]
Bertil Lucchesi. Tekniska Förvaltningen (Entreprenad/Drift/Underhåll)
0451-268170, [email protected]
Roger Höjendal. Näringslivssamordnare,
0451-26 72 29, [email protected]
www.hassleholm.se
Download