Fastläggande av krav enligt SS EN 60 439

We reserve all rights in this document and in the
information contained therein. Reproductions, use
or disclosure to third parties without express
authority is strictly forbidden.
© ABB 1994
Fastläggande av krav enligt SS EN 60 439-1 bilaga E
Fastläggande av grundläggande krav där normen SS EN 60 439-1 hänvisar till överenskommelse mellan tillverkare och användare.
Avsnittsbeteckningen nedan hänvisar till normens avsnitt. Fyll i lämpligt alternativ för vardera avsnittet nedan.
Normens
avsnitt
Normalutförande
4.7
Sammanlagringsfaktor
6.1.1.2
Anm. Användning av kopplingsutrustning i arktiskt klimat
6.1.3
Anm. Användning av elektronisk utrustning vid höjder över 1000 m
6.2
Speciella driftförhållanden
6.2.10
Elektriska störningar och strålningsstörningar andra än EMC
6.3.1
Förhållanden vid transport, lagring och uppställning
7.1.3
Anslutningsdon för externa ledare
7.2.1.1
Kapslingsklass med hänsyn till avsedd uppställningsplats, även mot golv
7.3
Tillåten temperaturstegring på horisontala skensystemet
7.4.2
Val av skyddsåtgärd mot direkt beröring
7.4.3
Val av skyddsåtgärd mot indirekt beröring
7.4.6
Åtkomlighet under drift av personal med särskilt tillstånd
7.4.6.1
Åtkomlighet för tillsyn och liknande åtgärder
7.4.6.2
Åtkomlighet för underhåll
7.4.6.3
Åtkomlighet för utbyggnad under spänning
7.5.2.3
Värden på nätkortslutningsström vid flera inmatningsenheter eller
utmatningsenheter till roterande maskiner med hög effekt
7.5.4
Koordination av kortslutningsskydd
7.6.4.3
Kapslingsklass efter borttagande av utdragbar eller borttagbar del
7.7
Form för inre uppdelning
7.9.1
Variationer i ingångsspänning för elektronisk utrustning
7.9.4 punkt b)
Avvikelser i matningsfrekvens
7.10.1
Miljöklass 1 med avseende på EMC )
2
alt. miljöklass 2 med avseende på EMC )
8.2.1.3.4
Kontroll av temperaturstegring med provström större än 3150 A
8.2.1.6
Omgivningstemperatur vid kontroll av temperaturstegring
Annat överenskommet
utförande
1
)
2
8.2.3.2.3 punkt d) Ström i nollskena vid kontroll av kortslutningshållfasthet
8.3.1
Upprepning av elektrisk manöverprovning på uppställningsplatsen
Dokumentation Kunddokumentation: Omfattning och utseende
Skyltning
Skyltar på skåp
Skyltar på grupp
Fasmärkning av horisontella skenor
1
) Endast tillämplig på utomhusinstallationer
) Endast ett av alternativen kan väljas
2
Issued by
Rev ind
Revision
1TSC241-SE
Appd
Year
Week
Dept
Year
Week
ABB Installation
Quotation No
Cont
_
Order No
Sheet
1