SM-regler för utländsk medborgare

advertisement
Hammarby IF Friidrottsförening
Stiftad 1897-03-07
Motion angående revidering av
1.4 Representationsbestämmelser – icke svensk medborgare
Yrkande
Vi yrkar på att SFIF reviderar gällande regelverk i Tävlingsregler för svensk
friidrott kapitel 1.4 så att det blir tydligare, enklare och befrias från diffusa
skrivningar som skapar tolkningsutrymme, som t ex ”längre perioder”.
Inrätta regelverket i tre tydliga nivåer med tillhörande krav:
Nivå 1:
Tillåtas representera sin svenska klubb i nationella tävlingar.
Krav = Fast bosatt i landet sedan minst 2 månader
Nivå 2:
Tillåtas representera sin svenska klubb i nationella
mästerskapstävlingar, såsom SM och DM.
Krav = Permanent uppehållstillstånd beviljat i Sverige
Nivå 3:
Tillåtas representera Sverige i internationella mästerskap och
landskamper
Krav = Svenskt medborgarskap beviljat
Tillåt den aktive att delta i hemlandets mästerskap parallellt med våra egna
mästerskap så länge den aktive är på Nivå 1 och Nivå 2.
Det innebär att retroaktiva bestraffningar för dubbelt tävlande
under året tas bort helt och hållet.
Låt Migrationsverkets regler för permanent uppehållstillstånd styra
tävlingsdeltagandet i våra mästerskap. Vi ska undvika att göra egna
detaljskrivningar av krav utan istället låta våra regler vara följa med
samhällsutvecklingen avseende migrationsregler.
Låt IAAF:s regler styra tävlingsdeltagandet internationellt. Undvik att skriva
egna förtydliganden utan låt våra regler följa den internationella
utvecklingen.
Hammarby IF Friidrottsförening
Stiftad 1897-03-07
Bakgrund
Vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2010 fastställdes och antogs
VERKSAMHETSINRIKTNING för Svensk Friidrott 2011-2013. I denna finns en
VISION och en VÄRDEGRUND fastställd med bl a följande innehåll:
VISION
… Friidrott skall stå för en positiv livsstil där både elit- och breddverksamheten
utgör attraktionskraft och inspiration för ung som äldre, kvinna som man, oavsett etniskt
eller socialt ursprung.
VÄRDEGRUND
… Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Det ska finnas plats för alla,
oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning.
Tidigare har också integrationsfrågorna varit högt prioriterade för att bredda vår
rekryteringsbas och sprida vår positiva livsstil till nya grupper av medborgare i det
svenska samhället och inspirera dessa till ett aktivt deltagande i friidrottens föreningsliv.
Detta möter vi idag i praktiken med att i boken TÄVLINGSREGLER för FRIIDROTT utgiven
av Svenska Friidrottsförbundet 2010 ägna TVÅ hela sidor åt att reglera hur ICKE svenska
medborgare ska kunna få tillstånd att vid tävlingar i Sverige få representera en till SFIF
ansluten förening. Det är i detta sammanhang till och med en försvårande omständighet
att tidigare ha tävlat i friidrott i hemlandet.
Dessa regler motverkar direkt den vision och den värdegrund vi satt upp för svensk
friidrott och i förlängningen motverkar reglerna utvecklingen av svensk friidrott. Det tar
idag lång tid för merparten av våra invandrare att få ett svenskt medborgarskap och det
kan inte vara vår mening att vi under denna långa tid också ska stänga ute
idrottsintresserade invandrare från vår fina friidrott.
Låt oss därför göra våra tävlingsregler mer nutidsanpassade och enklare. Vi är många
nationaliteter i vårt avlånga land idag och vi rör oss idag över landsgränser både genom
resor, studier, arbete och fast boende, men vi har alla i grunden kvar en tillhörighet till
vårt fosterland. Låt de aktiva, som så önskar, få behålla sina respektive hemlandstillhörigheter utan att tvingas bli svenska medborgare för att få kunna representera sina
svenska föreningar, där de har sin dagliga idrottsmiljö och får sitt ekonomiska, sociala och
idrottsliga stöd.
Hammarby IF Friidrottsförening 2012-01-10
Ingvar Åström, ordförande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards