Åtgärder vid anafylaxi

advertisement
Åtgärder vid anafylaxi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lägg patienten ned - höj fotändan
Ge adrenalin! (Anapen/Epipen/Jext) eller annat adrenalin. Ska ges intramuskulärt på lårets utsida
Larma!
Ge eventuellt syrgas. Kontrollera andning, cirkulation och blodtryck
Återuppliva vid andnings- och cirkulationsstillestånd
Sätt intravenös infart, ge 1000-4000 ml Ringer Acetat, eftersträva normalt blodtryck
ADRENALIN
Anapen JR, injektion intramuskulärt
Anapen, injektion intramuskulärt
eller
Adrenalin, injektion intramuskulärt
0,15 mg
0,3 mg
0-6 år (tom 20 kg)
7 år (>20 kg)-vuxna
En injektion = 0,15 mg
En injektion = 0,3 mg
1mg/ml
0-6 år
0,01 ml/kg, max 0,5 ml
7 år-vuxna
0,3-0,5 mg = 0,3-0,5 ml
OBS! Injektion Adrenalin kan vid utebliven förbättring upprepas efter 5-10 minuter.
LUFTRÖRSVIDGANDE
Ventoline nebulisering
° Barn enligt lokalt astma-PM
° Vuxna 5 mg eller egen
Upprepas var 10:e minut vid
behov.
bronkvidgande medicin
° Barn 2-6 doser
° Vuxna 4-6 doser
KORTISON (skyddar mot reaktion några timmar efter det akuta skedet)
Betapred, löslig tablett
0,5 mg
Betapred, injektion intramuskulärt
eller intravenöst
4 mg/ml
0-5 år
6 år-vuxna
0-5 år
6 år-vuxna
3 mg = 6 tabletter
5 mg = 10 tabletter
1 ml
2 ml
ANTIHISTAMIN
Dessa läkemedel har ej indikation för anafylaxi men är effektiva vid de reaktioner som kan komma efter
den akuta fasen såsom klåda, angioödem, urtikaria.
Tavegyl, mixtur
50 µg/ml
Loratadin, tablett
10 mg
0-1 år
2-6 år
7-12 år
Vuxna
0,25 mg = 5 ml
0,5 mg = 10 ml
1 mg = 20 ml
2 tabletter
Barn
Vuxna
0,05-0,1 ml/kg
1-3 ml
OBS SÄLLSYNT! Ges under EKG-övervakning:
Adrenalin 1 mg/ml, injektion
intravenöst, spädning 1 ml + 9 ml
NaCl eller färdig lösning
0,1 mg/ml
OBS! Vid astma ges akut astmabehandling, se Astma - akut anfall
Publicerat
Uppdaterat
Giltigt tom
DOKUMENTINFO: www.viss.nu
Dokumentet är en bilaga till vårdprogrammet Åtgärder vid anafylaxi och finns att ladda ner som pdf
November 2003
Oktober 2011
Oktober 2013
Download