Styrelsemöte 2015 04 13

advertisement
Bygdegårdsföreningens styrelsemöte 2015-04-13 Sid 1 av 1
Närvarande: Lennart Gjertz, Eva Karlsson, Ronnie Ewen,
Pär Andersson och Torsten Karlsson
§1
Mötets öppnande: Ordförande Lennart hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Justeringsman: Ronnie valdes att justera dagens protokoll.
§3
Föregående protokoll:
Sökningen för investeringsbidrag är gjort, för totalt 45500kr.
Om vi bygger på vinden för en stor summa pengar tar det lång tid innan vi har hämtat hem dem pengarna igen. Men
vi kan försöka hålla nere kostnaderna med ideellt arbete genom att sätta upp arbetsgrupper. Det finns en befintlig
lampa utanför bordsförrådet, men den sitter lite fel. Vi tar kontakt med hembygdsföreningen om hur de har tänkt.
Ronnie har kollat med Slite IF om att de kan hyra i vår bygdegård, men då tar vi uthyrningstillfällen av deras lokala
uthyrning. Men vi kan ta in fler personer än vad de har tillstånd till. Ny kontakt tas.
Vi beslutade om att en Googlekalender aktiveras på BR-s hemsida där vi lägger ut de bokningar som kommit in.
§4
Städdag: Den bestämdes till lö 23 maj kl 9.00 med kaffe och bullar till de som ställer upp.
Det brukar komma c:a 25 stycken och det vanliga är att fönstren skall putsas, skåp städas ur, det rensas utomhus,
toaletterna rengörs. I år kan vi även inventera de vanligaste sakerna i köket. Om vi rensar ut på vinden kan man
sälja vissa saker på loppis och det blir lättare att komma igång med eventuellt bygge.
Lennart kollar med Marie om hon har föregående års lapp att modifiera. Lappen bör komma ut kring den 1:a maj
§5
Nycklar. Nyckellistan är uppdaterad med kvitteringar.
§6
Städrutiner. Ibland är det inte riktigt rent efter en uthyrning, då får man påpeka det nästa gång de skall hyra om att
det inte var godkänd städning och om det upprepas kommer de att faktureras för städning, men den
månadsansvarige får städa så att det är okej för nästa som skall hyra. Totte kollar över lapparna som sitter uppsatta
om t.ex. städrutiner att de stämmer och att de sedan sätts upp på kylskåpet istället.
Den månadsansvarige ser till att det finns ett förråd med toapapper, diskmedel m.m. Är det slut köper den ansvarige
in nytt mot kvitto i Krampbroboden eller ÖB. Börjar maskindiskmedlet och sköljmedlet ta slut kontakta Eva.
§7
Uthyrning: Det händer att en medlem bokar en utomstående förening för att de skall få en billigare hyra. Den
bokningsansvarige skall komma överens med de som hyr vad kostnaden blir och meddela den som sedan fakturerar
om vad som blivit överenskommet.
De som hyrde förra politikerveckan har hört av sig och de får hyra i sommar igen till samma pris som då.
En medlem kommer att hyra lägenheten till sin släkt under 7 dagar, men eftersom denne har en natt gratis kommer
det bara att tas betalt för 6 dagar.
Vi skall försöka få ut en lapp om att vi har lägenheten för uthyrning för t.ex. släkt och vänner från fastlandet.
Totte gör ett förslag till lapp
§8
BR-s årsmöte. Lennart och Totte åker dit för att representera oss den 19/4 kl. 12.00.
§9
Ekonomi: Medlemsavgifterna strömmar in bra men utgifterna för elen är dryg. Vi får nu försöka att komma på
aktiviteter som drar in pengar. Vi försöker i år igen med Eurovisionsfestivalens final den 23 maj, vi försöker att köra
vadslagning och karaoke. Se om vi kan sälja pizzaslice.
Vi har nu 51563Kr och sockenutvecklingen har 38543Kr
§ 10
Övriga frågor:
§ 11
Mötets avslutning: Nästa möte bestämdes till söndagen den 3 maj kl. 19.00
Lennart tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet: Torsten Karlsson
Justeras:
Ronnie Ewen
____________________________
_____________________________
Download