Instruktion för applicering av 60/99krs displayfilm

advertisement
Instruktion för applicering av 60/99krs displayfilm
Börja med att lägga ut filmen som den är på displayen för att se storleken på filmen,hur den ska sitta och se vilka
marginaler man har på sidorna.
Gör rent displayen grundligt från all smuts fett och annat som kan ge upphov till att filmen inte fäster och ger
bubblor.
Ta fram filmen,sära på 1:a skiktet som på bilden nedan.Lapp med nr.1 på är första skiktet.
Håll filmen sån och fäst den i överkant som bilden nedan visar.
Håll lite lätt med ett finger i överkant samtidigt som ni släpper ner filmen sakta.Märker ni att den lägger sig snett
gör då om till det blir rakt.
När den faller rakt så släpp ner den och avlägsna skikt nr 1 helt.
Använd putsduken för att få bort luften under filmen.
När luft är avlägsnad,ta tag i lapp nr.2 och sära på det sista skiktet som bilden nedan.Var noga med att skikt n2
inte följer med utan att det ligger kvar.Vill det inte separera lätt så riv inte av den vita lappen utan låt ett rakblad
hjälpa till med att separera det sista skiktet samtidigt som ni håller i lappen.
Arbeta ut dom sista eventulla bubblorna i kanterna,använda aldrig nageln eller något hårt föremål för att pressa
ut bublorna,det kan skada silikonskiktet under filmen.
Nu ska ni ha en osynlig film som nedan,där bara kanterna kan urskiljas..
Lycka till.
Download