Välkomna till Barnhälsovården!

advertisement
Centrala Barnhälsovården Göteborg
Datum………………………………
Till vårdnadshavare för………………………………………………………………………
Välkomna till Barnhälsovården!
Ert barn är nu 4 år och vi inbjuder till hälsoundersökning och föräldrasamtal.
Syftet med 4-årsbesöket är att tillsammans med föräldrarna bedöma barnets hälsa
och utveckling och uppmärksamma eventuella behov av extra stöd och stimulans.
I hälsoundersökningen ingår vikt- och längdkontroll och en uppföljning av ditt barns
utveckling samt synkontroll; se separat information.
BVC-sjuksköterska……………………………………………………………
Datum: …………………………….. tid: ………………………………………
Om tiden inte passar, vill vi att Du kontaktar oss så snart som möjligt.
Jag träffas på telefon ……………………………… tel. tid …………………………
Det här vill vi prata om:
Vad har hänt sedan sist?
Hur mår Du/Ni föräldrar?
Vad tycker Ditt barn om / inte om ?
Vad gör Ni på dagarna?
Om det finns fler barn i familjen hur är kontakten mellan syskonen?
Mat och sömn.
Tycker Du att ditt barn hör bra?
Tycker barnet om att prata?
Börjar barnet visa sin egen vilja?
Tycker barnet om att lyssna på sagor och historier?
Behöver barnet använda blöjor dag eller natt?
Tycker barnet om att leka med andra barn?
Trivs ditt barn på förskolan / hos dagmamman?
Dessa punkter är tagna ur ” Detta är Ditt barns hälsobok”
Skriv gärna ner frågor och funderingar som Du vill ta upp.
Centrala Barnhälsovården Göteborg
Information till föräldrar om synprövning på BVC
Sedan många år tillbaka genomgår alla svenska barn en synundersökning vid
4 års ålder.
Undersökningen går till på följande sätt:
Man testar ett öga i taget med en mjuk lapp tejpad för det andra ögat. Barnet
sitter 3 meter från syntavlan med bokstäverna H, V, O, T och har en platta
med samma bokstäver i knät. Bokstäverna är stora upptill på tavlan och blir
successivt mindre längre ner. När sjuksköterskan pekar på en bokstav på
tavlan, skall barnet peka på samma bokstav på sin platta.
Syftet med synprövningen är att upptäcka de 2-3 % av barnen som har ett
oupptäckt synfel. Vissa synfel kan bara behandlas innan synsystemet är
färdigutvecklat dvs före ca 8 års ålder.
Synnedsättning på ett öga ger i allmänhet inga symtom och upptäcks inte om
man inte prövar synen på ett öga i taget. Syftet med behandlingen är då att
träna det dåliga ögat, oftast med glasögon eller lapp. Ett barn som ser dåligt
på båda ögonen behöver inte ha några märkbara synproblem i
förskoleåldern. Barnet har kanske alltid sett lite suddigt, och det ställs inte så
stora krav på synförmåga, innan det är dags att börja läsa och skriva.
Download