BVC-ELVIS

advertisement
BVC-ELVIS
Nytt innehåll i 3-årsbesöken på BVC
På mottagningen arbetar vi med nytt innehåll vid 3-årsbesöket
I samarbete mellan Barnhälsovården i Stockholms län, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet
prövas ett nytt innehåll för 3-årsbesöket på BVC med fokus på barnets språk och kommunikation.
Inför besöket kommer föräldrar få en webbenkät med frågor om barnets utveckling och levnadsvanor. Vid
besöket har nytt material lagts till i syfte att stimulera mer till samspel och lek.
Material, enkät och webinnehåll utvecklas i samarbete mellan BVC-sjuksköterskor och representanter
från Barnhälsovården samt psykologer och läkare från Stockholms universitet/Karolinska institutet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards