Remiss till logoped

advertisement
Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg
Remiss till Enheten för Barnlogopedi
Folkungagatan 16
411 02 Göteborg
Logopedremiss v g bifoga arbets- och föräldraformulär.
Utfall 2½ år  Utfall 3 år 
Remissdatum ………………………….
Person-nummer:…………………………………..
Barnets namn……………………………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………………………………………….
Vårdnadshavare ………………………………………………………………………………….
Tfn hem……………………Tfn arbete…………………Tfn mobil……………………………
BVC sjuksköterska ……………………………… ………
BVC……………………
BVC adress
(stämpel)………………………………………………………………………………..
Behov av tolk (språk)……………………………………………………………………………..
Tidigare hälsoövervakning/utveckling enligt BVC-journal
Hörselnedsättning/upprepade otiter/otosalpingiter
Ärftlighet för sen språkutveckling/läs- och skrivsvårigheter
Tidigare problem med språkutveckling (vid 6, 10/12, 18 mån)
Ja
Nej
□
□
□
□
□
□
Flerspråkighet
familjen (f) omgivningen(o) …………………………………………………………………………….
Övrig information t ex medicinsk fakta av betydelse ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Åtgärder/bedömning
Remiss logoped och hörselprovning
Remiss hörselprövning
Remiss psykolog
Remiss barnläkare
Remiss annan instans
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards