Information till BVC inför remittering till barnögonvård

advertisement
2016-10-06
Information till BVC inför remittering till
barnögonvård- och skelningsmottagningen
Barn yngre än 4 år
De barn som bör få remiss till ögonläkare eller ortoptist:
1. Vid avsaknad av klar ”röd reflex” vid undersökning i genomfallande ljus med
oftalmoskop.
2. Vid konstant skelning. Tänk på att epikantusveck kan förvilla.
3. Barn över 6 månader där föräldrar misstänker skelning eller annat
ögonproblem.
4. Syskon till skelande barn kan remitteras vid 18 månaders ålder.
5. Barn med bristande blickkontakt.
6. Barn som har nystagmus (ögondarr).
7. Barn med syndrom eller multihandikapp.
8. Barn med avvikande anatomi eller hudförändringar i ögonregionen.
4-årsbesöket
De barn som bör få remiss till ögonläkare eller ortoptist:
1. De som ser sämre än 0,65 på något öga vid två testningar.
2. Barn som inte går att undersöka på BVC på grund av bristande medverkan.
5-årsbesöket
De barn som bör få remiss till ögonläkare eller ortoptist:
1. De som ser sämre än 1,0 på något öga vid två testningar.
2. Barn som inte går att undersöka på BVC på grund av bristande medverkan.
1 (1)
Download