BARNÖGON Åtgärder vid olika synresultat - BVC och

advertisement
Doknr. i Barium
18410
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-11-08
Version
4
RUTIN
BARNÖGON Åtgärder vid olika synresultat - BVC och
skolhälsovård
Innehållsansvarig: Anders Sjöström, Överläkare, Läkare ögon medicin (andsj2)
Godkänd av: Marita Andersson Grönlund, Sektionschef, Läkare ögon medicin (maran210)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård
Arbetsbeskrivning
BVC 4-års kontroll:
HVOT-tavla
Synskärpa
Åtgärd
0,8 eller bättre på vardera ögat
0,65 ena ögat
Ej remiss
Kontrollera först om barnet kan se 1,0 med bästa
ögat. Gör barnet det, och resultatet är detsamma
vid omtest inom 1 månad skrivs remiss till
ögonläkare*. Gör barnet inte det görs ny kontroll
på BVC vid 5-5,5 års ålder.
Ny kontroll på BVC vid 5-5,5 års ålder.
Omtest inom 1 månad. Om resultatet då är
detsamma skrivs remiss till ögonläkare.
0,65 på bägge ögonen
Sämre än 0,65 på något öga
De barn som vid omtest vid 5-5,5 års ålder ser sämre än 0,8 på något öga remitteras till ögonklinik.
Vid misstanke om synproblem skrivs remiss till ögonläkare, även om barnet klarat syntestet på BVC.
*Anledningen till detta är att en stor skillnad i synskärpa mellan ögonen inte kan förklaras med
bristande mognad utan sannolikt orsakas av behandlingskrävande synfel.
Skola 6 eller 7 år:
KM-tavla eller Bokstavstavla
Synskärpa
Åtgärd
0,8 eller bättre på vardera ögat
Ej remiss
0,65 men inte sämre på ett eller bägge ögonen
6-åringar omtestas vid 7 års ålder. Barn som
omtestas första gången vid 7 års ålder omtestas
inom 1 månad. Remiss till ögonklinik om
synskärpan då <0,8.
Omtest inom 1 månad, om fortfarande <0,8
remiss till ögonläkare
<0,65
Barn över 8 år med synfel remitteras till optiker i första hand.
OBS! Vid alla synundersökningar gäller det att tejpa för det öga som ej syntestas. Endast ”svart lapp”
är EJ tillförlitligt!
Ansvar
Denna rutin gäller för process Barn/skelning/elektrofysiologi. Innehållsansvarig.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
18410
Giltigt fr.o.m
2016-11-08
Version
4
RUTIN
BARNÖGON Åtgärder vid olika synresultat - BVC och
skolhälsovård
Uppföljning, utvärdering och revision
Ansvarig är Processansvarig (PA) för Barn/skelning/elektrofysiologi.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Anna-Lena Hård, överläkare
Granskat av: Marita Andersson Grönlund
Docent, Universitetssjukhusöverläkare
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards