Synbedömningar hos barn och vuxna

advertisement
Skolelevers ögon
Riksföreningen för Skolsköterskornas Kongress
Göteborg
2011-04-15
Marie Fällmar
Ortoptist
Ögonkliniken SÄS Borås
Ortoptist
•
•
•
•
•
(Utbildad sjuksköterska)
Vidarutbildad till ögonsjuksköterska 1 år
Fortsatt vidareutbildning till ortoptist 1 år
Nu arbetat i 23 år på ögonkliniken
Forskar på ”Barns synutveckling”
Arbetsområde
Synbedömningar hos barn och vuxna
– Nyfödda – 8 år går på ögonklinik
– Vuxna besvär vid datorer och närarbete
– Särskole elever
Skelningsbedömning hos barn och vuxna
– Före och efter operation
– Hjälp vid neurologiska sjukdomar, stroke
– Olyckor/trauma
– Utprovning av prismor
– Glasutprovning till barn under 8 år
Utbildar
– Ortoptiststuderande
– Läkare under sin specialist utbildning
– Distriktssköteske utbildning HB i Borås
– Fortlöpande utb. av BVC och skolsköterskor.
Ögat i genomskärning
Synkontroll för skolhälsovård
• Synskärpa 0,8 är godkänd
– Om synen är sämre på något öga görs
omkontroll efter ca 1 månad. Börja då med
sämsta ögat.
– Använd bokstavstavla eller E i rad.
Belysningsskåp och helst 5 meters avstånd.
Kolla att avståndet för tavlan alltid hålls
• Testa varje öga var för sig. Ett
öga täcks med sjörövarlapp med
tejp vid näsan eller med
klisterlapp (Opticlude) på huden.
Om barnet vrider mycket på
huvudet misstänk att det kikar
vid sidan om lappen.
• Testa höger öga först. (Vid
omtest sämsta ögat först)
• Testa mitt på raden och gå
relativt snabbt ned till en nivå
där barnet blir mindre säker.
• 4-5 bokstäver mitt på raden skall
klaras av för godkänt.
Om man inte klarar syntesten
• Barn över 8 år skickas till optiker
• Till ögonklinken remitteras:
– Barn under 8 år
– Om synproblem föreligger trots bra syn hos skolsyster
ex läs problem
– Barn med skelning
– Ange på remissen om barnet har några ögonproblem,
övriga sjukdomar, hereditet för glasögon i familjen, ev.
tolkbehov och vilket språk samt TELEFONNUMMER
där förälder kan nås.
De olika synfelen
• Normalsyn
• Närsynt-Myopi
• Översynt/LångsyntHyperopi
• Brytningsfel-Astigmatism
Synfelen skrivet i journalen
• (0,0 -0,0 0 grader)
• (+6,5 -1,5 90 grader)
• (-3,0 -0,75 180 grader)
• +1,0 -0,5 45 grader)
Behandling av synfel
• Rätt
glasögonkorrektion
• Lappbehandling
• Ryserfilterbehandling
Undersökningar
Skelning
• Innåtskelning-Esotropi
• Utåtskelning-Exotropi
• Höjdskelning-Hyper/Hypotropi
Hur blir man skelögd?
• Allt är musklernas fel!
– Medfött/Ärftligt
– Förvärvat( stroke, neurologiskt
trauma)
Marty Feldman
Innåtskelning-Esotropi
• Behandling
– Glasögon (hyperopi)
– Operation
– Prisma behandling
(främst vuxna)
Utåtskelning-Exotropi
• Behandling
– Operation
– (glasögon)
– Prisma behandling (främst vuxna)
Skelningsoperation
Prisma behandling
• Prismat förflyttar bilden.
När elever kryper nära för att se…
• Oftast koncentrations indicerat
• Mycket sällan ögonrelaterat.
Synen kan luras
Ser ni lejonet?
Beställning av syntavlor
[email protected]
Tack för mig!
Frågor besvaras gärna,
maila mig.
[email protected]
Download