2:! 20 + = 60$ $ LAPP$3:$ − 79×5

Alla$tal$är$positiva$heltal.$$
Ental$skrivs$ut$med$nolla$först$ex.$08.$$
$
2=$
$
5=$
$
$
$
10=
$
$
$
2! + 5! + 13×2 + 10 = !"$
$
$
5×2×5×2×5×2
+ 5×2 = !"$
20
$
3246
− 79×5 − 10×5×2 = !"$
5+1
$
$
(10×5)! − 2416 + 5×2 + 2 = !"$
$
$
$
$
!
LAPP!1:!
!
+
+ 13
+
= 08$
$
$
LAPP!2:!
20
$
LAPP$3:$
$
$
!"#$
!!
− 79×5 −
+
= 60$
= 46$
)! − 2416 +
LAPP!4:!(
$
$
LAPP$5:$
$
=2
$$
LAPP$6:$
= 2!
= 5!$
$
$
Slutgiltig$kod:$08$60$46$96$
$
$
+
= 96$