Läkemedel för tillfälligt bruk

advertisement
Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Omsorg och Äldreförvaltningen
Dokumentansvarig
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utfärdat: 050331
1(2)
Dokumentnamn
Läkemedel tillfälligt bruk – Röd lapp
Reviderad: 2011, 2014-01-04
Dnr Än: 2013-363
Läkemedel för tillfälligt bruk
Ett läkemedel som ordineras för ett tillfälligt intag är en kur som har insättnings- och
utsättningsdatum t.ex. en penicillinkur.
För att underlätta att ett tillfälligt läkemedel inte glöms bort att överlämnas ska
distriktssköterska/sjuksköterska (dsk/ssk) skriva en ”röd lapp” enligt bilaga Tillfälligt
läkemedel som skrivs ut på ett rött papper.
När ett tillfälligt läkemedel ordinerats ska dsk/ssk informera omsorgspersonalen.

”Röd lapp” placeras i anslutning till den enskildes läkemedelsskåp väl synlig för
personal.

Den som överlämnar ett tillfälligt ordinerat läkemedel ska signera överlämnandet på
listan ”Signeringslista, läkemedel”.

Röda lappen kan användas för max 3 läkemedel samtidigt. Om den blir ”kladdig”
och otydlig utfärdas en ny av ansvarig dsk/ssk.

Den röda lappen ska när kuren är avslutad avidentifieras och slängas.
TILLFÄLLIGT LÄKEMEDEL
Namn________________________________________________________Pnr__________________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt_____________________Till o med___________________
Distriktssköterska/sjuksköterska______________________________________________________________________
För information se ordinationshandling och/eller patientjournal
TILLFÄLLIGT LÄKEMEDEL
Namn________________________________________________________Pnr__________________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt_____________________Till o med___________________
Distriktssköterska/sjuksköterska______________________________________________________________________
För information se ordinationshandling och/eller patientjournal
Download