Läkemedel tillälligt bruk

advertisement
TILLFÄLLIGT LÄKEMEDEL
Namn________________________________________________________Pnr__________________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Distriktssköterska/sjuksköterska______________________________________________________________________
För information se ordinationshandling och/eller patientjournal
TILLFÄLLIGT LÄKEMEDEL
Namn________________________________________________________Pnr__________________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Läkemedel____________________________________________________________________________________
Kl_______________________________________Insatt____________________Till o med____________________
Distriktssköterska/sjuksköterska______________________________________________________________________
För information se ordinationshandling och/eller patientjournal
2014 Version 2 MAS /SJ
Download