Bilaga 12 b Signeringslista med bild nr 2 13 04 22

Bilaga 12b
Kommuner och landsting i
Västernorrlands län
SIGNERINGSLISTA för insulinadministrering
År/Månad
1.
2.
3.
Arbetsenhet
Ordination av läkemedel, se aktuell ordinationshandling.
Signeringslistan är en journalhandling. Signeringslistan signeras efter
iordningställande och administrering.
Lämnas till sjuksköt./distriktssköterska efter månadens slut.
Insulin –
administrering
1
2
3
4
5
6
7
8
ID - Namn
9
10 11 12 13 14 15 16
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl-
Insulin –
administrering
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
1
3
2
4
Injektionsställen för insulingivning
Höger och vänster ska ses från patientens perspektiv
1 = Höger ovanför naveln
2 = Höger nedanför naveln
3 = Vänster ovanför naveln
4 = Vänster nedanför naveln
Övriga vanliga injektionsställen som ej är markerade är utsida lår