Inspirationsdag 2015 - Östra Göinge kommun

advertisement
Inspirationsdag 2015
Prästavångsskolan, Kviingeskolan, Västerskolan,
Mölleskolan, Glimåkraskolan och Göingeskolan
22 september på Göingeskolan
Välkommen till en inspirerande dag, fylld av exempel från en lärares
vardag och tips på idéer som de upplever ger goda resultat.
Dagen inbjuder till diskussion och reflektion.
Magnus Birgersson, idrottslärare åk 7-9,Göingeskolan
”Bemötande, beröm och bedömning – vilket språk använder jag…”
Tre nyckelord i mitt arbete som idrottslärare. Hur fångar jag intresset hos en
högstadieelev där fokus ofta ligger på mycket annat. Hur gör ni? Vad kan vi
lära av varandra?
Idrotten är ett ämne där elever, särskilt flickor, kan uppleva många hinder för att lyckas.
Kompisar, kroppsfixering och en allmän känsla av att inte räcka till präglar ofta mötet med
dessa elever. Hur försöker jag bemöta eleverna för att skapa trygghet, på vilket sätt använder
jag beröm för att leda processen framåt och hur får jag till en bedömning som inte trycker ner
utan istället lyfter eleven…?
Jag har inga färdiga svar utan delar med mig av egna tankar, erfarenheter och reflektioner
samt hoppas starta igång kollegiala samtal kring kommunikationens betydelse för inlärning.
Linda Hammarqvist, klasslärare åk 4-6, Glimåkraskolan
Mattegömmor- ett roligt sätt att få elever att bli bättre på
problemlösning och att delta i matematiska diskussioner
Hur kan vi få våra elever att bli bättre på att lösa problem, redovisa lösningar,
samtala och resonera i matematik?
Ett sätt kan vara att använda Mattegömmor. Mattegömmor är ett laborativt material som
kommer från Australien och har utvecklats av Black Douglas på uppdrag av Curriculum
Corporation som är Victorias skolmyndighet. De började utvecklas i slutet på 70-talet och har
sedan spridits runt om i världen. Jag kommer att berätta om mina erfarenheter av mitt arbete
med Mattegömmor. Jag kommer även visa olika gömmor och det finns möjlighet att prova
några av dem.
Catarina Ewerman, klasslärare åk 1-3, Prästavångsskolan
Att synliggöra elevernas lärande kopplat till ”Att skriva sig till läsning”
Välkomna att kika in i mitt klassrum!
Jag kommer att berätta och visa mina tankar kring bedömning och hur man kan synliggöra
elevernas lärande samt hur arbetssättet "att skriva sig till läsning" genomsyrar hela min
undervisning! I mitt arbete inspireras jag bl.a. av Arne Trageton, Christian Lundahl och Dylan
Williams. Välkomna!
Ingrid Hasslöf, SVA-lärare åk 4-9, Snapphaneskolan
Vilka förväntningar har våra nyanlända på skolan?
Hur ska vi möta en förväntansfull elev? Hur gör vi för att bäst kartlägga en
elevs kunskaper?
Välkommen till en diskussion och ett erfarenhetsutbyte kring våra nyanlända elever. Jag har
diskuterat med dem själva hur de ser på skolan, kartläggning av sina kunskaper och mål med
sina studier. Hur tänker du?
Kristina Bergevi och Gunilla Isaksson, klasslärare 1-3, Kviingeskolan
Lära sig lära
Hur ska vi få våra elever att tänka på egen hand?
Hur ökar vi deras självkänsla och uthållighet?
Hur får vi dem att reflektera och fatta genomtänkta beslut?
Vilket är det rätta sättet att dela in barn i grupper? Viljan att lära är
avgörande!
Genom praktiska och konkreta tips som vi har tänkt prova under läsåret ger vi en recension av
böckerna ”Utmanade undervisning i klassrummet” och ”Uppmuntra Lärande” av James
Nottingham. P4C - Philosophy for children erbjuder de bästa strategierna för att utveckla det
goda tänkandets konst. Hur kan man lyfta fram färdigheter, förhållningssätt och kunskap för
att lyckas bäst med elevernas lärande? Bästa tipsen finns i ”Utmaningsmodellen”.
Boel Nilsson, klasslärare åk 4-6, Snapphaneskolan
Hur får man med alla elever i sin undervisning?
Ibland är det svårt att få alla elever engagerade i skolarbetet. Professor Dylan
Wiliam är övertygad om att det går att göra något åt detta.
Utifrån Dylan Wiliams tankar tänkte jag berätta om några av de enkla och praktiska ideér som
jag provat och som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning.
Malin Svensson, lärare i svenska och tyska, 7-9, Snapphaneskolan
Elevledda utvecklingssamtal



Vilka fördelar finns det med elevledda samtal?
Vilken roll har läraren, eleven och föräldrarna under samtalet?
Vilka hinder kan man stöta på?
Jag tänker berätta om hur jag förändrade mina utvecklingssamtal från att vara lärarledda till att bli
elevledda. Jag inspirerades av andra skolors arbetssätt och utvecklade därefter en arbetsgång som
passade mig och mina elever. Kanske arbetar du också med elevledda samtal? Det kommer att
finnas tid att delge varandra tips och idéer.
Katarina Carlsson, klasslärare åk 6, Kviingeskolan
Höga förväntningar – piska eller morot?
Kan man ha höga förväntningar utan att eleverna känner prestationsångest?
Ja absolut .
Något som genomsyrar min undervisning är humor, att våga bjuda på sig själv och ha självdistans
och ömsesidig respekt. Jag arbetar med att medvetandegöra mina elever på hur tonfall och
kroppsspråk påverkar oss. Jag tänker ge konkreta tips på hur jag arbetar för att utveckla språket och
skrivandet i mina ämnen. I min engelskundervisning har jag inte använt mig av glosläxa eller
glosprov de senaste två åren. Vi tränar in ord på annat sätt. Jag använder mig av quiz för att befästa
ord & begrepp i SO-ämnena, och jag kommer att visa detta praktiskt. Det finns så mycket intressant
att diskutera med alla kollegor, t ex boken Mindset av professor Carol Dweck. Vilket mindset har du?
Hjärtligt välkommen!
Jonas Karlsson, bildlärare åk 4-9, Snapphaneskolan
Vinster med tematiskt arbetssätt – även på högstadiet
Att arbeta som bildlärare är ofta ett ensamt arbete och en vanlig missuppfattning
är att man på dessa lektioner "pysslar", "kladdar med färg" och "ritar". Bildämnet
är mycket mer än så och för att slippa vara ensam har jag allt mer börjat arbeta
ämnesövergripande med tematiskt arbete.
Jag har varit bildlärare på Snapphaneskolan i tjugo år. Genom att ta del av mellanstadielärarnas
planeringar kan bildämnet delta i ett större sammanhang. På högstadiet där ämneslärare undervisar
många klasser i några få ämnen har den typen av samarbete visat sig svårare att genomföra. Mitt
mål är att starta tematiska arbeten med några ämneslärare även i åk 7-9. Jag kommer att ge
exempel på svårigheter och vinster med att arbeta såhär.
Centrala barn- och elevhälsan – Skoldatateket



Vad gör Barn- och elevhälsan?
Vilken hjälp kan jag som lärare få av dem?
Vad är egentligen Skoldatateket?
CBEH arbetar teaminriktat och tvärprofessionellt med målet att bidra till förbättringar för barn och
elever i Östra Göinge kommun. Kom gärna in för ett samtal hur vi tillsammans kan bidra till detta.
Testa och få tips om olika hjälpmedel och verktyg. Här finns personal på plats. Välkommen in!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards