Rektorsbrev maj 2015

advertisement
1
Rektorsbrev maj 2015
Hej!
Äntligen börjar solens strålar komma fram och vi anar den
annalkande sommaren. Vi har sjungit in våren i ösregn tillsammans
i Vasaparken på Valborg, tack alla barn, elever och föräldrar för att
ni så tappert trotsade vädrets makter. På skolan råder det full
aktivitet och mycket energi, i år 6 och 9 har det varit fullt upp med
att genomföra alla nationella prov och det är nu inte många veckor
kvar av terminen.
Skolinspektion
I Skolinspektionens rapport efter vår tillsyn framgår det att vi inte har några
brister rörande trygghet och trivsel. Något vi måste åtgärda är att anpassa
oss till de nya lagarna rörande eget skolbibliotek. Detta arbete har redan
påbörjats av specialpedagog/skolbiblioteksansvarig Sofia Moström och det
kommer vara klart inom den tidsram som inspektionen fastställt. En mindre
anmärkning fick vi även rörande att vi måste bli bättre på att systematiskt
analysera måluppfyllelsen i åk 3. Detta kommer vi ta till oss och förbättra
omgående.
Montessoripedagogik
Vår nya personal läser montessoripedagogik för fullt på högskolan i Malmö
och på uppdragsutbildning i Borås. Skolkonferensen i slutet av maj kommer
att handla om Maria Montessoris fem stora lektioner, våra två förstelärare
Pernilla Andelius och Johan Sundqvist håller i detta.
Kulturpedagogiskt projekt
Våra två förskoleklasser deltar i ett kulturpedagogiskt projekt - Skapande
dans med fokus på samarbetsövningar och kreativitet, kroppsmedvetenhet
och empati, i kombination med lek- och rörelsemetoden Original Play.
Digitala verktyg
Vi har köpt in 42 datorer med pekskärm till våra 4-9:or och digitala
projektorer till de yngre åldrarna och förskolan.
2
Omorganisationen HT 2015
Under året har vi planerat för nästa års omorganisation. Där lämnar vi våra
nuvarande f-2:or, 3-5:or och 6-9:or för att istället ha två 1-3 klasser, tre 46:or, och en 7-9:a. Detta gör vi för att anpassa oss till den nya skollagen och
till kunskapskraven som är uppdelade på samma vis.
NFG:
Förskolan med 28 barn och 4 lärare.
En förskoleklass med 20 barn och 2 förskolelärare, grupp A: 10 barn som
kommer gå till VG i år 1 och grupp B: 10 barn som kommer gå kvar på NFG.
En 1-3:a med 30 elever, under skoltid 2 klasslärare, en heltid och en deltid
samt 2 fritidspedagoger (en av fritidspedagogerna kommer gå in som vikarie
i F-3 vid behov).
Fritidshemmet har öppet 07.15-17.15. På eftermiddagen arbetar 3
fritidspedagoger med barnen/eleverna i F-2, eleverna i år 3 har på fritids på
VG. År 3 följs varje eftermiddag av en fritidspedagog till VG där de
tillsammans tillbringar eftermiddagen.
VG:
En 1-3:a med 30 elever, under skoltid 2 klasslärare på heltid och 1
fritidspedagog. Ytterligare en lärare/speciallärare kommer finnas deltid som
resurs under skoltid.
Fritidshemmet har öppet 07.15-17.15, där arbetar 3 fritidspedagoger med
eleverna i år 1-3.
Tre 4-6:or med totalt 68 elever och 3 klasslärare, i vissa ämnen/ vissa
lektionspass kommer även lärare från 7-9:an att undervisa i klasserna.
År 7- 9 med 28 elever per klass, klasslärare och studiehandledare är knutna
till varje klass/elev.
Elevhälsan:
Specialpedagogerna Stina Tamm och Sofia Moström, speciallärare Christina
Sjöberg, kurator Mona Esmailian, skolsköterska Anne Saastamoinen,
skolläkare Gudmund Bergstrand och skolpsykolog Maria Hägg.
3
Rekrytering
Vi är snart klara med rekryteringen inför nästa läsår, vi har två lärare som
kommer att vara föräldralediga, en lärare som går i pension, två lärare som
går vidare i sina karriärer, samt att vi har utökat med en tjänst för lärare yngre åldrar. Ni kommer få all information om vilka lärare som kommer
undervisa era barn i fredagsbrevet för respektive klass när all rekrytering är
klar.
Med vänlig hälsning
Rektor Sandra Fritzsche Fjordebeck
Download