Bön från Värna den jord Gud älskar

advertisement
Bön från Värna den jord Gud älskar
Himmelens och jordens Gud,
Sänd din Ande över oss
som tar emot Livets bröd
och Välsignelsens bägare.
Hjälp oss att vara Kristi kropp i världen.
Ge oss blick för hela skapelsen
och gör våra hjärtan brinnande
av omsorg om allt som lever.
Låt den dag komma snart
när skapelsen befrias ur sitt slaveri under förgängelsen
och når den frihet Guds barn får
när de fullkomnas och förhärligas.
Download